ArtikkelitKansi

Varuke -kehitysohjelma vahvistaa ruokapalveluiden vastuullisuustyötä

Mikkelin Kalevankankaan yhtenäiskoulun palveluvastaava Jaana Valkonen valmistelemassa lounaslinjastoa.
492Lukenut

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke) tukee julkisia ruokapalveluja tuottavia toimijoita toteuttamaan strategista ja konkreettista vastuullisuustyötä. Ohjelmaan mukaan valitut ruokapalvelut laativat omaan vastuullisuustoimintaansa suunnitelmat ja toteuttavat konkreettisia askeleita niitä kohti. Kolmevuotinen Varuke -ohjelma käynnistyi vuoden 2020 lopussa. Vuoden 2021 keväällä ruokapalvelut toteuttivat kokeilunpaikka.fi -kokeilun sekä asiakkaita osallistavat työpajat.

Tämän syksyn aikana kehitysohjelmassa on syvennytty vastuullisuuden osa-alueisiin. Ruokapalvelut ovat osallistuneet työpajoihin ja saaneet sparrausta toiminnan tueksi ja hankinta-analyysin tekemiseen. Saatujen palautteiden mukaan ruokapalvelut ovat kokeneet ohjelman ja yhteisen keskustelun hyödylliseksi tavaksi kehittää omia vastuullisuustoimenpiteitään.

Mikkelissä lähdettiin liikkeelle kalan ja kasviproteiinin käytön lisäämiseen liittyvillä kokeiluhankkeilla

Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut on yksi kymmenestä ohjelmaan mukaan valitusta ruokapalvelutoimijasta, jolle kehitysohjelma on vahvistanut vastuullisuustyön etenemistä.

– Kehitysohjelma on auttanut tarkastelemaan vastuullisuutta monelta eri kantilta ja puntaroimaan, mikä näkökulma kulloinkin painaa eniten vaakakupissa ja tekemään sen pohjalta strategisia linjauksia toimintaan, kertoo Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Mia Hassinen.

Ohjelman alussa toteutettujen kalan ja kasviproteiinin käytön lisäämiseen tähtäävät kokeiluhankkeet saivat Hassisen mukaan positiivista näkyvyyttä ruokapalvelujen tekemälle vastuullisuustyölle.

– Olemme kehittäneet paikallisesta järvikalasta valmistettua pihviä ja kokeilleet kasvirasvasekoitteen korvaamista kasvikermalla. Molemmat ovat herättäneet laajaa kiinnostusta, Hassinen iloitsee.

– Toivon, että ohjelman kuluessa löydämme tärkeimmät ja vaikuttavimmat vastuullisuustoimenpiteet, joihin panostamme. Toimintamme on kehittynyt jo ohjelman aikana vastuullisemmaksi. Lisäksi meillä on tiedossa selkeät tavoitteet, joita kohti jatkamme ohjelman päättymisen jälkeen, toteaa Hassinen tyytyväisenä.

Kymijoen Ravintopalveluissa hoiva- ja potilasasiakkaat mukaan vastuullisuustyöhön

Kehitysohjemassa mukana oleva Kymijoen Ravintopalvelut Oy starttasi ohjelmaan järjestämällä asiakkaita osallistavan makuraadin kolmessa potilas- ja hoivaruokailun kohteissa.

– Asiakkaat pääsivät maistelemaan uutta kasvisruokaa sekä vastaamaan vastuullisuuskyselyyn, kertoo kehityspäällikkö Katja Turunen. – Asiakkaiden erittäin positiivinen suhtautuminen kasvisruokiin yllätti meidät. Saimme myös kyselyn avulla vahvistusta siitä, että olemme onnistuneet tekemään maistuvia kasvisruokia, Turunen jatkaa.

-Kehitysohjelma on tukenut nykyistä vastuullisuustoimintaamme ja sitä, että teemme oikeita asioita. Olemme myös pystyneet tarkentamaan vastuullisuuteen kohdistuvia toimiamme. Kehitysohjelman kautta olemme päässeet vaihtamaan hyviä käytäntöjä muiden ruokapalvelutoimijoiden kanssa ja pohtimaan ratkaisuja toimialan yhteisiin vastuullisuuden haasteisiin kehittääksemme toimintaamme edelleen. Olemme myös päässeet kertomaan vastuullisuustyöstämme laajemmin esimerkiksi Maaseutuparlamentissa, Turunen iloitsee.


Vastuulliset ruokapalvelut -infotilaisuudet 

Ilmoittaudu kaikille avoimiin Teams -virtuaali-infoihin. Ne pidetään joka kuukauden viimeinen torstai klo 13-14.

Ensimmäinen on torstaina 28.10.2021 klo 13-14, jossa kuulet lisää mm. tässä artikkelissa mainittujen ruokapalveluiden vastuullisuustoimenpiteistä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen


Tilaa uutiskirje

Kuukausittain ilmestyvässä Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman uutiskirjeessä saat katsauksen ohjelman ajankohtaisiin asioihin. Uutiskirjeen toimittaa kehitysohjelman päätoteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä/EkoCentria.

Kirjoittaja ja kuva

Sari Väänänen, EkoCentria, Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke)