Vieraskynä

Kehittämistyö näkyviin

304Lukenut

Elintarvikealan kehittämistyön tuloksia ja toimintaa on esitelty ja koottu omaan julkaisuun jo usean vuosikymmenen ajan. Vuosien saatossa Ruoka-Suomi -tiedotteesta muotoutui lehti, joka sai nimekseen vuonna 2016 Aitoja makuja. Nykyajan hengen mukaisesti aiemmin postilaatikkoon jaettu lehti muuttui verkkolehdeksi vuonna 2018.

Kuluttajien ja päättäjien käsityksiä lähi- ja luomuruoasta
Huoli pk-elintarvikeyritysten tulevaisuudesta yhdistää kehittäjätahoja
Voiko maaseutukunta vahvistaa talouttaan valitsemalla omassa kunnassa tuotetun elintarvikkeen?
Yrttitietoa tarjolla
Asiakaslähtöisyyttä toimintaan ja tuotteisiin

Kiinnostavia ja ajankohtaisiakin otsikoita – tosin nämä terveiset tulivat vuodelta 2003. Elintarvikealan kehittämistä on vuosien saatossa tehty monilla tavoin: yksittäisten yritysten ja yritysryhmien aktiivisella panostuksella, paikallisella ja maakunnallisella tasolla sekä erilaisten verkostojen yhteistyönä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämän kehittämistyötä esille nostavan lehden tarkoitus on ollut alusta lähtien tehdä näkyväksi erilainen alaa eteenpäin vievä toiminta, jotta mahdollistuu uusien yhteistyökumppanuuksien ja toisten kokeilemien mallien löytäminen.

Lehden sisältörakennetta on vuosien saatossa terävöitetty saadun palautteen pohjalta. Pari vuotta sitten nostettiin omaksi kokonaisuudekseen yritysyhteistyöesimerkit. Niiden kautta onkin avautunut yritysten välinen kumppanuus toisten yritysten kanssa sekä yrityksen kehittämistyö, , johon hankkeet antavat ideoita ja kannustusta. Artikkeleissa on tuotu esiin sekä eri maakunnissa tehtävää kehittämistoimintaa että tuloksia ja uusia avauksia lähiruoan, luomun, luonnontuotteiden ja pk-elintarvikeyrittäjyyden aloilla unohtamatta saatuja tutkimustuloksia. Näiden parissa jatketaan tulevinakin vuosina.

Jo aikojen alusta mukana on ollut vierailevan kirjoittajan puheenvuoro lehden alussa eli vieraskynä. Se on ollut blogityyppinen kirjoitus aikana, jolloin blogit eivät olleet sanana niin tuttu kuin tänä päivänä. Nyt on tullut aika uudistua ja vieraskynä omana osionaan ilmestyy viimeistä kertaa. Silti omakohtaisia kokemuksia jaetaan jatkossakin, jotta voimme oppia toisiltamme sekä löytää uusia ideoita ja yhteistyökumppaneita. Vuonna 2023 lehden ilmestymispäivät ovat 15.2., 19.4., 14.6., 20.9. ja 22.11.

Innostavia lukuhetkiä Aitojen makujen parissa!

Kirjoittaja
Päivi Töyli, Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio