KansiVieraskynä

Kasvua näkyvissä

1.31TLukenut

Yleinen koko yhteiskunnan myönteinen talouskehitys vaikuttaa positiivisesti ruoan kysyntään ja ruoka-alan yritysten toimintaympäristöön. Talouskehityksen rinnalla kasvumahdollisuuksia luovat mm. kaupan aukioloaikojen vapauttaminen ja alkoholilainsäädännön uudistaminen. Ruokaviennistä saamme nyt toistuvasti kuulla uusista markkina-avauksista ja viennin lisääntymisestä.

Vähittäiskauppasektori on alkuvuonna 2018 kertonut kuluttajien ostoskärryissä olevan aiempaa enemmän korkean laatumielikuvan tuotteita sekä kuluttajien kohonneesta kokeilunhalusta ja ruokaelämysten etsimisestä. Sivulla 4 olevassa artikkelissa nousee esiin asiakkaiden olevan valmiita paikallisten tuotteiden suosimiseen. Elämyksien hakuun viittaa myös kuluttajien kiinnostus osallistua ruoan tuottamiseen tavalla tai toisella. Pienpanimoiden määrä yltää jo lähes sataan ja pienpanimotuotteet ovat kysyttyjä tuotteita. Kysyntä kasvattaa valikoimaa sekä innostaa tuotekehitykseen.

Yhteistyö ja yhteistyö

Lähiruokakoordinaation keskeinen tehtävä on yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistaminen, sloganin – Yhdessä tehden parempiin tuloksiin – mukaan. Yhteistyön kentällä tahoja ja tarpeita on monia alkaen raaka-ainetoimittajista myyntikanaviin. Lisäarvoa koko ruokaketjuun tuottaa myös asiantuntijoiden ja kehittämistoiminnan vahva vuorovaikutus.

Lähiruokakoordinaation hanketreffeillä 12.4. ja 24.8. on mahdollisuus kuulla ja oppia kokemuksista ja toiminnasta. Kannattaako aina yrittää tehdä tai luoda kaikkea alusta alkaen, vai voisiko kokeilla jo muualla hyväksi todettua tapaa? Lähde kohtaamaan, monesti parhaat törmäykset ja uudet liidit löytyvät ilman suurta ennakkosuunnittelua.

Joka toinen vuosi järjestettävillä Gastro-messuilla 14.-16.3. pienet ruokayritykset näyttäytyvät yhteisellä Lähiruokakoordinaation organisoimalla Aitoja makuja maakunnista -osastolla. Foodservice-sektorin ostajat ja keittiöammattilaiset ovat pk-yritysten tuotteiden varteenotettava myyntikanava.

Aiemmat Osta tilalta -päivät ovat saaneet mukana olleilta tiloilta ja yrityksiltä positiivista palautetta ja toiveen toteuttaa niitä myös jatkossa. Valtakunnallista Osta tilalta! -päivää vietetään lauantaina 15.9.2018 ja taustatoteuttajina on laaja yhteistyöjoukkue aiempien vuosien tapaan.

Aitoja makuja -lehti

Digitalisoituminen ja kestävä kehitys edistyvät laajalla rintamalla ja tässä hengessä myös Aitoja makuja -lehti on tästä numerosta alkaen digilehti. Lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa verkkolehtenä aitojamakujalehti.fi ja on luettavissa edelleen myös aitojamakuja.fi – materiaalit kohdassa pdf- ja Issuu-muodoissa.


 

 

 

 

 

Heidi Valtari
Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke
Turun yliopiston Brahea-keskus