Artikkelit

Kasvua elintarvikealalle yhdessä tekemällä

1.3TLukenut

Elintarvikealalta odotetaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Valtioneuvoston Ruoka2030-selonteon tavoitteissa esitetään muun muassa ruoan arvostuksen lisääminen, Suomen maabrändin vahvistaminen ja kotimaisiin resursseihin perustuvan ruokajärjestelmän osaamisen, kannattavuuden, tuottavuuden, kestävyyden ja kilpailukyvyn parantaminen. Ruokapoliittista selontekoa toimeenpannaan useiden eri hankkeiden, selvitysten ja lakimuutosten avulla alueelliset erityispiirteet huomioiden.

Oulussa marraskuussa 2018 järjestetyssä ”Kasvua elintarvikealalle yhdessä tekemällä” -ajankohtais- ja verkostoitumisseminaarissa kuultiin asiantuntija-alustuksia ruokaketjun poliittisesta toimintaympäristöstä, tutkimuksen roolista elintarvikeketjun tukena sekä elintarvikeviennin vahvistamisesta yhteistyön kautta. Lisäksi kuultiin paikallisten elintarvikealan yritysten kasvu- ja vientitarinoita sekä kaupan alan edustajien puheenvuoroja teemasta ”Miten pieni toimija saa tuotteitaan kauppojen hyllyille?”. Oulun ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttaman Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla (ELYKE) -hankkeen järjestämään tilaisuuteen osallistui yhteensä 34 elintarvikealan yritysedustajaa ja kehittäjää.

Alustajien puheenvuorot herättivät vilkasta keskustelua muun muassa viennistä ja lähiruokamarkkinoista. Vienti koetaan haastavaksi, sillä pienillä tuotantomäärillä on vaikea pärjätä globaalissa hintakilpailussa. Toisaalta todettiin, että laatutuotteille löytyy kansainvälisiä markkinoita, kunhan tuotteen tarina on kunnossa. Kansainväliset trendit ovat suomalaisten tuotteiden kannalta suotuisia, sillä maailmalla arvostetaan muun muassa tuoteturvallisuutta, terveyttä ja arktisuutta. Myös pienten yritysten yhteistyö voi vauhdittaa vientiä. Vienti nähdään tärkeänä strategisena kehittämiskohteena yritysten kasvun kannalta ja se tuo mukanaan monenlaista suoraa ja epäsuoraa etua, kuten tuottavuuden kasvua, myynnin ja markkinoinnin osaamistason nousua sekä työpaikkoja.

Viennin ohella ruokapolitiikan agendalla on myös kotimaisen ja erityisesti pienimuotoisen jalostustoiminnan helpottaminen. Lähiruoan kysyntä jatkaa kasvuaan ja lähiruokaa tarjotaan monenlaisissa eri jakelukanavissa. Kaupan alan edustajien mukaan valtakunnallisiin valikoimiin kuuluvia tuotteita on mahdollista korvata tai täydentää lähialueiden tuotteilla – halua ja valmiuksia ottaa niitä myymälöihin löytyy. Kaupankäynnin edellytyksenä on kuitenkin tietyt yhteneväiset toimintamallit sekä tasalaatuisuuteen ja sovittuun toimitusvarmuuteen liittyvät vaatimukset, jotka tulee huomioida.

Lisätietoja: www.oamk.fi/elyke

Kirjoittajat
Kirsi Korhonen, kirsi.korhonen@luke.fi
Marja-Liisa Järvelä, marja-liisa.jarvela@oamk.fi
Anna-Liisa Välimaa, anna-liisa.valimaa@luke.fi
Toivo Muilu, toivo.muilu@oamk.fi
Päivi Vitikka, paivi.vitikka@oamk.fi