Artikkelit

Käsikirjat parantamaan elintarvikealan kyberturvallisuutta

433Lukenut

Maatiloilla on käytössä monia työtä helpottavia teknisiä järjestelmiä. Elintarviketeollisuusyrityksissä tekemistä tehostavat kehittyneet automaatio- ja robotiikkajärjestelmät. Kaupan ala on puolestaan riippuvainen toimivista maksuliikenne- ja kassajärjestelmistä. Mitä tapahtuisi, jos elintarvikeketjun yrityksiin kohdistuisi kyberhyökkäys?

Elintarviketuotannon ja -jakelun arvoketju on monitasoinen, ja yritysten keskinäiset riippuvuussuhteet voivat olla ennalta-arvaamattomia. Jos esimerkiksi alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa ja kaupan alalla laajasti käytössä oleviin tietojärjestelmiin kohdistuisi samanaikaisesti kyberhyökkäys, sillä voisi olla vaikutuksia kansalliseen ruokaturvaan ja kyberresilienssiin. Seuraukset saattaisivat näkyä esimerkiksi puutteina kaupan hyllyllä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) julkaisi kolme käsikirjaa sekä tiiviin infopaketin elintarvikeketjun toimijoille kyberturvallisuuden tueksi. Julkaisujen kohderyhminä ovat ensisijaisesti alkutuotannon, elintarviketeollisuuden sekä kaupan ja jakelun parissa työskentelevät.

Julkaisut avaavat kyberturvallisuuden merkitystä digitaalisessa toimintaympäristössä ja auttavat ymmärtämään toimialaan kohdistuvia kyberuhkia. Käsikirjoista löytyy myös konkreettisia ohjeita kyberpoikkeamien hallintaan ja uhkilta suojautumiseen. Julkaisut ovat luettavissa osoitteessa https://jyvsectec.fi/elintarvikeketju/

Julkaisut ovat maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa -projektin tuloksia. Projektin toteuttajana toimi Jamkin IT-instituutti.

Jamkista löytyy kyberturvallisuuden vahvaa osaamista. Esimerkiksi kyberturvallisuuden tutkimus- kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC toteuttaa kansallisia kyberharjoituksia realistisessa RGCE -harjoitusympäristössä. Yrityksille on tarjolla myös muita kyberturvallisuuspalveluita, kuten kyberturvallisuuskoulutuksia ja testauspalveluita.

Kirjoittaja
Elina Suni
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hän toimii projektipäällikkönä Jamkin kyberturvallisuuteen liittyvissä projekteissa. Tällä hetkellä hän työskentelee Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa sekä Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -projekteissa. Elina toimii myös Jamkin edustajana Robocoast EDIH-konsortiossa. Koulutukseltaan Elina on tieto- ja viestintätekniikan insinööri AMK sekä tradenomi AMK ja YAMK.