Artikkelit

Elintarvikevientiin löytyy monenlaisia materiaaleja myös pk-yrittäjille

The smart taste of nature -diasarjan aloitusdia.
247Lukenut

Tammikuun lopussa Business Finland uutisoi suomalaisen elintarvikeviennin kasvaneen yli 2 miljardiin euroon vuonna 2022. Vientitoiminta voi tarjota uusia mahdollisuuksia ja markkinoita myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Vientiä tai sen kasvattamista miettiville elintarvikeyrityksille on tarjolla monenlaisia materiaaleja, tukitoimia sekä yhteistyömahdollisuuksia.

Elintarvikkeiden vientipolku sekä Ruokaviraston verkkokurssi auttaa löytämään oikean suunnan ja palvelun

Elintarvikeviennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi rakennettiin vuonna 2021 laajassa alan toimijoiden yhteistyössä Elintarvikkeiden vientipolku, joka kuvaa viennin prosesseja ja aikajännettä, sekä ennen kaikkea auttaa löytämään oikeaan julkiseen palveluun yrityksen kansainvälistymisen eri vaiheissa. Keskeisissä rooleissa polulla ovat ELY-keskukset, Business Finland, Food from Finland-ohjelma ja ulkoministeriö.

Elintarvikealan yhteinen vientipolku -kaavio.

Erityisesti elintarviketurvallisuuden ja sen vientiin liittyvien vaatimusten osalta oikea auttava taho on sen sijaan Ruokavirasto. Ruokavirasto on julkaissut verkkokurssin elintarvikeviennistä vuonna 2019, joka on suunnattu erityisesti elintarvikealan yrityksille. Kolmiosainen verkkokurssi käsitelee viennin perusteita, vaiheita ja vaatimuksia sekä viennissä tarvittavia todistuksia.

Ajankohtainen kuva kansainvälisistä markkinoista

Pk-yritys voi aloittaa tutustumisen kansainvälisiin markkinoihin sekä vallitseviin trendeihin elintarvikealalla myös ilmaisten materiaalien ja palvelujen kautta. Alalla tapahtuu tällä hetkellä paljon, ja tieto esimerkiksi Aasian maiden ja EU-maiden markkinoista on uunituoretta.

Team Finlandin maksuttomasta Market opportunities -palvelusta löytyy erilaisia mahdollisuuksia, ajoittain myös pienemmille toimijoille. Myyntiliidit (sales leads) kertovat ulkomaisten yritysten tarpeesta löytää toimittaja tietylle tuotteelle tai palvelulle, johon Team Finland tarjoaa apua keskustelun aloittamiseksi. Liiketoimintamahdollisuudet (business opportunities) kertovat laajemmista, markkinoiden muutosten avaamista bisnesmahdollisuuksista eri markkinoilla, muutosnäkymät (future watch) tarjoavat tietoa bisnesympäristön mahdollisista muutoksista eri maissa 2-5 vuoden aikajänteellä ja maakatsaukset (country outlooks) perehtyvät yksittäisten maiden markkina- ja poliittiseen tilanteeseen.

Business Finlandin Food from Finland -ohjelma keskittyy ensisijaisesti suomalaisen elintarvikealan kehittämiseen, kasvattamiseen sekä viennin edistämiseen brändätyillä ja korkean lisäarvon tuotteilla ja palveluilla. Monet ohjelman tuottamat materiaalit ovat hyödyllisiä myös pienille yrityksille. Food from Finland -tarjoomista löytyy esimerkiksi webinaaritallenteina markkinakatsauksia ja koulutuksia verkkoalustoille, kuten Amazoniin.

Myös Fennopromo välittää kansainvälistä markkinatietoa elintarvikealan toimijoille. Tällä hetkellä käynnissä on KIKE-tiedonvälityshanke, joka auttaa yrityksiä pääsemään ilmastoviisaasti vientimarkkinoille ja saamaan lisää kilpailukykyä bio- ja kiertotaloudesta. Ajankohtaiset markkinakatsaukset järjestetään vuoden 2023 aikana ja niihin voi jo nyt ilmoittautua. Hankkeen ajankohtaista tiedotusta voi seurata myös Facebookin ja LinkedIn-kanavan kautta.

Fennopromon aikaisempien hankkeiden materiaalit ovat myös monilta osin ajankohtaisia ja ne löytyvät verkosta vapaasti käytettäväksi. MarketWise-kanavilla Facebookissa sekä YouTubessa on kiinnostavia ja ajankohtaisia näkymiä niin elintarvikeviennin brändäykseen ja markkinointiin kuin trendeihin ja yhteistyöhönkin. Lisäksi aiemman Finnish Food Innovations -hankkeen videopankki pureutuu erityisesti vientiin sopivan tuotteen innovointiin ja nostaa esille muun muassa kansainvälisillä markkinoilla onnistuneita suomalaisia tuotteita.

Viennin tukea maakunnallisissa hankkeissa

Pk-yrityksille viennin tukipalveluita voi löytyä myös omasta maakunnasta. Esimerkiksi eri puolilla Suomea pyörii useita yritysryhmähankkeita, jotka tähtäävät mukana olevien elintarvikealan yritysten viennin kasvattamiseen. Varsinais-Suomessa ELVIS-hanke tarjoaa alkuvaiheen apua, opastusta ja infoa viennin aloittamiseksi yritysten osaamistarpeiden mukaisesti.

Satakuntalaista monipuolista ruokaketjua taas nostetaan esiin Satakunnasta – Sikses parasta -videolla  englanniksi tekstitettynä ja on käytettävissä siten kansainvälisen markkinoinnin tukena.

Yritysryhmähankkeiden ja paikallisen vientivalmiuden lisäämisen lisäksi moni maakunnallinen vientihanke tuottaa oppaita ja markkinointimateriaaleja, jotka ovat vapaasti käytettävissä myös myöhempänä ajankohtana.

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -yhteistyöhankkeessa tuotettiin Elintarvikeviennin ABC -webinaarisarja vuonna 2021. Kahdeksan webinaarin sarjassa tutustutaan ensin elintarvikeviennin perusteisiin, kuluttajatrendeihin ja ruokaviennin digitalisaatioon. Sarjassa tehdään myös katsaus kansainväliseen myyntiosaamiseen, elintarvikeviennin sopimusoikeuteen ja asiakaslähtöiseen tuotteistukseen kansainvälisille markkinoille. Lopuksi sarjassa tutustutaan viennin kannalta oleelliseen logistiikkaan ja tullaukseen.

Verkostoitumismahdollisuuksia niin yrittäjien kuin kehittäjienkin kanssa

Yhteistyö muiden yritysten kanssa voi olla hyödyllistä, ja yritykset voivat esimerkiksi yhteistyössä aloittaa markkinoinnin tai myynnin, tai jakaa tietoa ja kokemuksia vientimarkkinoista.

LinkedIn-palvelussa toimii Elintarvikevienninverkosto, joka on matalan kynnyksen ryhmä kaikille elintarvikealan kansainvälistymisestä kiinnostuneille. Elintarvikealan yritykset ja organisaatiot, opiskelijat, sekä muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään ryhmään, vaihtamaan tietoa ja verkostoitumaan.

Puronetti on Fennopromon jatkokehityksessä oleva verkkoalusta, joka verkostoi elintarvikeyrityksiä, jotka haluavat saada yhteistyöstä voimaa kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tällä hetkellä verkostoon voi lähteä mukaan parhaiten Facebookissa toimivaan julkiseen ryhmään liittymällä.

Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hanke järjestää keväisin ja syksyisin erityisesti pk-yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävien hankkeiden ja toimijoiden tapaamisia, joissa kaikilla osallistujilla on mahdollisuus jakaa ajankohtaisia kuulumisia, sekä kertoa omasta toiminnasta tai saaduista tuloksista.

Myös ulkopuolisen asiantuntijan konsultointi voi olla hyödyllistä vientipyrkimysten eri vaiheissa. Viexpo  tarjoaa apua yritysryhmille suunnattuihin vientiprojekteihin, joiden tavoitteena on löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita valitusta kohdemaasta. Lisäksi Viexpo tarjoaa maksutonta vientineuvontaa yrityksille, jotka suunnittelevat viennin aloittamista, sekä niille, jotka etsivät uutta näkökulmaa vientitoimintaansa.

Viestinnän tueksi

Elintarvikeviennin tueksi valmiita materiaaleja Suomi-maakuvatyöhön on toteuttanut esimerkiksi Finland Promotion Board (FPB). Finland Toolbox -aineistosta löytyy alakategoria #Food, josta voi ottaa käyttöön muun muassa The smart taste of nature -diasarjan, joka esittelee suomalaista ruokakulttuuria ja ruokainnovaatioita sekä suomalaisen ruoan puhtautta ja luonnonmukaisuutta.

Food from Finlandin mediapankki taas tarjoaa esittelyvideoita ja esitteitä esimerkiksi japaniksi, ranskaksi ja saksaksi. Suomalaisten elintarviketuotteiden puhdas ja korkealaatuinen taso kannattaakin ehdottomasti hyödyntää omien tuotteiden markkinoinnissa kansainvälisille markkinoille.

Kirjoittaja
Ellinoora Havaste
Turun yliopiston Brahea-keskus