ArtikkelitKansi

Jalostavista elintarvikeyrityksistä uutta tilastotietoa

1.51TLukenut

Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke ja maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät kokosivat vuonna 2020 yhteistyössä maakunnittaisen Aitoja makuja yritystilaston. Yritystilastosta selviää, millä toimialalla yritykset toimivat ja montako henkilöä ne työllistävät. Tänä vuonna kerättiin tarkentavana tietona, että moniko näistä yrityksistä jalostaa myös luomua.

Jalostavien elintarvikeyritysten määrä toimipaikoittain on 2893, joista luomua jalostavia on 388 (tiedot Ahvenanmaalta ja Lapista puuttuvat). Tässä tilastossa luomua jalostavat yritykset ovat sellaisia, joiden kaikki tuotteet ovat luomua tai luomutuotteet ovat osa yrityksen toimintaa. Tilastoon kuuluvien jalostavien elintarvikeyritysten toiminta on liikevaihdoltaan vähintään 10 000 euroa vuodessa.

Näihin tilastoihin perehtyessä on hyvä muistaa, että maakuntien välillä yritysten määrä vaihtelee suuresti (32 ja 406 välillä). Siitä seuraakin, että jokin toimiala tai kokoluokka voi olla hyvin merkittävässä roolissa ko. maakunnassa, vaikka se ei lukumäärällisesti nousekaan esille koko Suomen mittakaavassa.

Elintarvikealalla merkittävässä roolissa ovat pienet elintarvikeyritykset, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Tähän ryhmään kuuluu 2373 yritystä eli 82 % kaikista yrityksistä. Kun verrataan valtakunnalliseen keskiarvoon, pienten yritysten määrä on suhteellisesti vähäisin Pohjois-Savossa (62 %), Uudellamaalla (69 %) ja Keski-Pohjanmaalla (70 %). 10 – 49 henkilöä työllistävien yritysten osuus on valtakunnallisesti 13 %. Suurten elintarvikeyritysten (yli 50 henkilöä työllistävät) osuus on valtakunnallisesti 5 %. Kun verrataan valtakunnalliseen keskiarvoon, suurten yritysten määrä on suhteellisesti suurin Kanta-Hämeessä (11 %) ja Uudellamaalla (10 %). Luomua jalostavien yritysten osalta kokoluokkajakauma on vähän erilainen, sillä alle 10 henkilöä työllistävien osuus on 66 %, 10 – 49 henkilöä työllistävien osuus 16 % ja suurten 18 %.

Toimialoittain tarkasteltuna leipomoalalla toimii 33 % yrityksistä eli 949 yritystä. Seuraavaksi yleisimpiä ovat muiden elintarvikkeiden jalostus (480), vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus (436) sekä teurastus ja lihanjalostus (367). Luomujalosteita valmistetaan eniten teurastus ja lihanjalostus sekä muiden elintarvikkeiden jalostuksen toimialoilla. Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien luomujalosteita tekeviä yrityksiä on kolmanneksi eniten ja leipomotoiminta on sijalla neljä.

• Eniten leipomoita on Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, joissa alan yrityksiä on yli 90/maakunta. Pohjois-Karjalassa leipomoalalla toimii peräti 44 % maakunnan yrityksistä. Yli 40 % osuus on leipomoalan yrityksillä myös Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa.
• Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostusyrityksiä on selvästi eniten Varsinais-Suomessa (56 yritystä). Suhteellisesti tarkasteltuna nousee esiin Etelä-Karjala, jossa kolmannes alueen yrityksistä toimii tällä toimialalla.
• Teurastus ja lihanjalostusalojen yrityksiä on lukumäärällisesti eniten Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kun suhteutetaan tilanne maakunnan yritysten määrään, suurin osuus alueen yrityksistä toimii tällä toimialalla Lapissa (24 %).
• Kalanjalostusyrityksiä on lukumäärällisesti eniten Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla, joissa alan yrityksiä on yli 30/maakunta. Kun tarkastellaan toimialalla toimivien yritysten määrää suhteessa maakunnan muihin yrityksiin, nousee esiin, että viidennes Pohjanmaan ja Kymenlaakson yrityksistä toimii kalanjalostuksessa.
• Uudellamaalla on eniten juomia valmistavia yrityksiä (23). Etelä-Savon, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa alueen yrityksistä reilu 10 % toimii tällä toimialalla.
• Viljatuotteiden jatkojalostusta tekeviä yrityksiä on eniten Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa kummassakin on yli 15 yritystä. Suhteellisesti tarkasteltuna esiin nousee myös Etelä-Pohjanmaa, jonka yrityksistä 8 % tekee viljatuotteiden jatkojalostusta.
• Maidon jatkojalostusyrityksiä on eniten Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa kaikissa on yli 10 yritystä. Merkittävä rooli maidon jatkojalostuksella on myös Ahvenanmaalla, jossa 9 % maakunnan yrityksistä toimii tällä toimialalla.
• Muiden elintarvikkeiden jalostusta on selvästi eniten Uudellamaalla (108 yritystä). Suhteellisesti tarkasteltuna esiin nousee myös Ahvenanmaa ja Lappi, joissa neljännes maakunnan yrityksistä jalostaa tuotteita, jotka kuuluvat tähän ryhmään.

Kaikki valtakunnalliset ja maakuntien yritystilastoinfograafit ovat katsottavissa https://aitojamakuja.fi/yritystilastot/

Kirjoittaja
Päivi Töyli, Ruokasektorin koordinaatiohanke

Lisätietoja maakunnallisista tuloksista Aitoja makuja -verkoston yhteyshenkilöiltä