ArtikkelitKansi

Hävikkifoorumi kokoaa työkalupakkia kuluttajien hävikin puolittamiseksi

Kuva Maarit Lahikainen.
569Lukenut

Kodeissa muodostuu hävikkiä, vaikka moni lähtökohtaisesti pitää hävikkiä vältettävänä asiana. Kuluttajaliiton koordinoimassa Hävikkifoorumi-hankkeessa luodaan uutta keinovalikoimaa kotitalouksien hävikin taklaamiseksi. Tieto parhaimmista hävikkiratkaisuista kootaan niin kuluttajille, kaupalle kuin teollisuudelle hallituksen asettaman hävikin puolittamistavoitteen saavuttamiseksi.

Hävikkiä syntyy tahtotiloista huolimatta – Miksi?

Hävikkiä syntyy kodeissa monesta syystä. Erityisesti arjen haasteet ja pinttyneet rutiinit vaikuttavat siihen, että ruokahävikkiä ei välttämättä onnistuta vähentämään, vaikka tahtoa olisikin. Hävikkiä aiheutuu yksilöllisistä syistä, mutta sen syntyyn vaikuttavat myös niin yhteiskunnalliset kuin sosiaalisen ja fyysisen toimintaympäristönkin tekijät. Siksi myös hävikin taklaamisessa ratkaisujen tulee olla tarpeeksi monipuolisia. Ratkaisuja pohtiessa myös erilaiset kuluttajat erilaisine intresseineen olisi keskeistä huomioida.

Hävikkifoorumi tekee hävikistä asian, joka liikuttaa meitä jokaista

Ruokahävikkiä syntyy elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Siksi paineet vähentää hävikkiä kohdistuvat paljolti juuri meihin kuluttajiin. Suomessa kotitaloudet heittävät ruokaa hukkaan yli 100 miljoonaa kiloa vuodessa. Henkilöä kohden tuotamme ruokahävikkiä siis keskimäärin 20–25 kiloa vuosittain.

Kuva Maarit Lahikainen.

EU-maat, Suomi mukaan lukien, ovatkin sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kuitenkin tiukka. Mikäli uusia hävikkiratkaisuja ei löydetä, tavoitteen saavuttaminen on haastavaa. Hävikkifoorumi pyrkii olemaan osa ratkaisua, jotta hävikin puolittamistavoitteeseen päästään kotitalouksien osalta. Hanke kokoaa kaikki kiinnostuneet tahot yhteen viestimään hävikistä sekä innovoimaan tarvittuja uusia keinoja ja ratkaisuja hävikin vähentämiseksi.

”Hävikin minimointi on yksi tärkeä osa kestävää ruokavaliota sekä ruokajärjestelmää. Siksi sen edistämisen on oltava meidän kaikkien yhteinen asia.”

Hävikkiratkaisuja innovoidaan niin kuluttajien, kaupan kuin teollisuuden hyödynnettäväksi

Vaikka kotitalouksien hävikki pääosin konkretisoituu kodin seinien sisällä, sen syntyyn vaikuttavat myös esimerkiksi ostoympäristö sekä elintarvikkeiden ja pakkauksien ominaisuudet. Siksi Hävikkifoorumissa hävikkiratkaisuja pohditaan yhdessä laajan kumppanijoukon kanssa niin kodin, kaupan kuin ruoan verkkokaupan ympäristöihin. Tavoitteena on selvittää miten eri toimijat ja eri ympäristöt voisivat parhaiten tukea kuluttajia hävikin vähentämisessä. Esiin nousseet hyvät käytänteet ja ratkaisut kootaan yhteen keinovalikoimaksi niin kuluttajille, kaupalle kuin teollisuudelle, jotta hävikki kodeissa vähenisi tehokkaammin.

– Hävikkiviestintä on vain yksi keino vaikuttaa kuluttajien hävikkiin. Sen lisäksi on tarpeellista pohtia, miten esimerkiksi kaupan tai verkkokaupan ympäristöjä muokkaamalla tai tuote- ja pakkaussuunnittelun avulla voitaisiin tuupata kuluttajia ikään kuin itsestään kohti hävikin vähentämistä, sanoo hankekoordinaattori Jenni Vainioranta.

Uusi ruokahävikkiselvitys luotsaa hävikkiratkaisujen pohdintaa

Osana Hävikkifoorumia Luonnonvarakeskus ja Valintamuotoilijat ovat tehneet kirjallisuusselvityksen, jossa tarkastellaan kuluttajien ruokahävikkiin vaikuttavia tekijöitä ja keinoja sen vähentämiseksi. Selvityksestä käy ilmi, että esimerkiksi elintarvikepakkaukset, niiden koot ja pakkausmerkinnät vaikuttavat hävikkiin. Erään tutkimuksen mukaan jopa 20–25 % kotitalouksien ruokahävikistä aiheutuu liian suurista pakkauksista tai pakkauksista, joita on vaikea tyhjentää kokonaan.

Optimoidulla pakkaussuunnittelulla on siis potentiaalia edistää hävikin vähentämistä. Pakkaukset tulisi suunnitella esimerkiksi niin, että ne saa mahdollisimman hyvin tyhjennettyä, niissä on selkeät päiväysmerkinnät sekä ohjeet optimaaliseen säilyttämiseen ja annosteluun. Toisaalta selvityksessä nousi esiin, että suunnitelmallisuuden lisääminen ja ostoslistojen teko ovat keskeisiä ja tehokkaita keinoja hävikin vähentämisessä. Miten esimerkiksi tämän tiedon valossa päivittäistavarakauppa ja ruoan verkkokaupat voisivat sujuvoittaa kuluttajan ostoslistojen tekoa ja edistää ruokavalintojen suunnitelmallisuutta?

Kirjoittaja
Jenni Vainioranta


Hävikkifoorumissa mukana jo liki 60 toimijaa!

Hävikkifoorumi (2020–2023) kokoaa kaikki kiinnostuneet ruoka-alan toimijat, yritykset, järjestöt, paikalliset ruohonjuuritason toimijat sekä muut tahot tekemään vaikuttavaa yhteistyötä ja viestintää kotitalouksien ruokahävikin puolittamiseksi.

Kuluttajaliitto toteuttaa kolmevuotisen kehittämishankkeen yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Valintamuotoilijoiden sekä Hävikkiviikkoa koordinoivan Kuluttaja-lehden kanssa. Hävikkifoorumi on Ruokaviraston ruokaketjun kehittämishanke, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tavoitteena on löytää keinoja siihen, miten Suomessa ruokahävikin vähentämistyötä tulisi kehittää edelleen, jotta pääsisimme hallituksen asettamaan tavoitteeseen puolittaa kotitalouksien ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen mukaan toimintaan