KansiYhteistyöesimerkkejä

Hankeyhteistyö on tuonut Karviaisten tilalle moninaista hyötyä

Karviaisten tilan Voima-Papu tuotteita messuständillä
609Lukenut

Karviaisten tila sijaitsee meren äärellä Salon Angelniemellä ja viljelytoimintaa harjoitetaan jo neljättä sukupolvea viljelijäpariskunta Martin ja Katriina Klinckowströmin toimesta. Tilan tuotantoa ryhdyttiin monipuolistamaan vuonna 2016 omilla jatkojalosteilla, joiden kanssa alettiin ensin käymään REKO-renkaissa. Pian tuotteita saatiin lisäksi paikallisiin, Turun alueen ja muutamiin pääkaupunkiseudun K-kauppoihin sekä paikalliseen S-ryhmän osuuskauppaan vuonna 2017.

– Vuonna 2019 meillä rakennettiin myös oma verkkokauppa, joka on toiminut hiljakseen muun toiminnan ohessa. Korona-aikana se on kuitenkin tullut entistä vahvemmin käyttöön, Katriina Klinckowström kertoo.

Karviaisten tilan härkäpaputuoteperhe Voima-Pavun tuotteet ovat kehittyneet tilan yrittäjien oman näkemyksen mukaan härkäpavun mahdollisuuksista. Klinckowströmiä ovat aina kiinnostaneet esimerkiksi terveelliset aamupalavaihtoehdot, joihin vastauksena kehitettiin härkäpapumuro.

– Saimme tähän uuteen toimintaan ELY-keskukselta perustamistukea, sekä pääsimme Luonnonvarakeskuksen tiloihin testaamaan erilaisia reseptikaavioita. Nyt Voima-Papu muro on ollut reilun kaksi vuotta kaupoissa, kuten myös tulisempi versio Isännän potku. Vuosi sitten toimme markkinoille myös kaakaomuron, Klinckowström kertoo.

Yritysryhmähankkeissa saadaan aikaan enemmän yhdessä, kaikkien hyväksi

Yritystoiminnan kehittyessä Karviaisten tila on ollut ahkerasti mukana erilaisissa yritysryhmähankkeissa, pääosin Salon alueella. Yrityssalon koordinoimat hankkeet ovat vieneet monilta osin omaa osaamista, verkostoja ja yrityskehitystä eteenpäin.

Yritysryhmähankkeissa Karviaisten tila on ollut mukana lähinnä sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat heille ainakin jossain määrin ennestään tuttuja aiemmista hankkeista tai messuilta. Tärkeintä antia tutusta paikallisten yritysten verkostosta onkin niiden myötä kasvava tukiverkosto, sillä kaikilla on paitsi erilainen tilanne ja kokemus yritystoiminnasta, myös omanlaisensa kalusto. Isossa verkostossa on helpompi soittaa ja kysyä neuvoja kaikenlaisiin kysymyksiin.

– Toki meidän yritysten kesken ollaan saatu tehtyä tuotekehitystä ja tuotteitakin yhteistyössä, puolin ja toisin, Klinckowström kehuu.

Ensimmäinen tällainen yritysryhmähanke oli Yrityssalon koordinoima Kasvulämäri, jossa muun muassa kehitettiin ja räätälöitiin tilojen tarpeisiin tuotannonohjausjärjestelmää Rento Innovations-järjestelmän kehittäjän kanssa. Yrityssalo tarjosi hankkeessa myös koulutusta, jossa esiteltiin ja vertailtiin erilaisia tuotannonohjausjärjestelmiä. Mukana oleville pienille, 2-5 hengen yrityksille, räätälöinti- ja kehitysapu oli todella tärkeää. Hanke tarjosi myös Karviaisten tilalle varmuutta oman tuotannonohjausjärjestelmän valintaan.

Tällä hetkellä Karviaisten tila on mukana Yrityssalon Yhdessä koriin! -yritysryhmän kehittämishankkeessa, jossa vahvistetaan ryhmään kuuluvien yritysten valmiutta tiedolla johtamiseen, digitaalisuuden laajempaan hyödyntämiseen ja kansainväliseen B2B-myyntiin.

– Osa mukana olevista yrityksistä haluaa kehittää ainoastaan omaa tuotannonohjausjärjestelmää, osa meistä taas kehittää yritystoimintaa pidemmälle. Karviaisten tilan osalta ollaan kehittämässä meidän nettisivujen kieliversioita ulkomaan vientiä varten. Käytännössä se on tarkoittanut esimerkiksi hakusanojen lisäämistä ja optimointia, Klinckowström kertoo.

Usean yrityksen ryhmälle on myös edullisempaa hakea tarjouksia vaikkapa hakusanaoptimointia tarjoavalta konsultilta. Hyötyä on myös siitä, että yhdessä sovittuja asioita tulee myös vietyä toteutukseen asti.

– Yhdessä koriin! -hankkeessa ollaan myös keskitytty vientiasioihin, kuten lähdetty kokeilemaan myyntiä Amazon-verkkokaupassa. Tässäkin ollaan voitu keventää yhden yrittäjän taakkaa hoitaa kaikki yksin, sillä ryhmässä työtä voidaan jakaa: yksi penkoo kuljetukseen liittyviä asioita, toinen kääntämistä englanniksi, kolmas pakkaukseen ja lähettämiseen liittyviä hommia. Tietysti tämä vaatii tietynlaista luottoa ja sitä, että mukana olevilla yrityksillä on samanlainen ajatusmaailma, Klinckowström pohtii.

Hankkeiden tuoma hyöty pienelle toimijalle on monipuolista

Toisenlainen hankeyhteistyö, jossa Karviaisten tila on ollut viime aikoina mukana, on oppilaitosyhteistyö Turun yliopiston Brahea-keskuksen Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä -hankkeen kautta. Yhteisen kampanjan kautta Turun ammatti-instituutin elintarvikealan opiskelijat tekivät tuotekehitystä ja uutta reseptiikkaa mukana oleville yrittäjille, jotka taas vuorostaan lähettivät siihen tarvittavat raaka-aineet. Opiskelijoiden tuotekehityksessä pohdittiin esimerkiksi hyvin tarkkaan tuotteiden koostumusta.

– Tämä yhteistyökampanja oli onnistunut, vaikka korona hiukan haittasi esimerkiksi lopputapahtuman järjestämistä. Oppilaitosyhteistyötä olisi hurjan mukava tehdä enemmänkin, ja on tärkeää, että uudet kotimaiset raaka-aineet tulevat alan opiskelijoille tutuksi, Klinckowström toteaa.
Usein hankkeilta saatava apu ei kuitenkaan kulminoidu yhteen tiettyyn projektiin, jossa ollaan mukana, vaan se on aktiivista yhteistyötä oman alueen toimijoiden kanssa sekä erilaisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistumista.

– Erityinen paikka meidän sydämestä löytyy Yrityssalon Hilkka Hallalle, joka on todella hyvä vetäjä ja niin monesti ollut apuna, Klinckowström kehaisee.

Mieleen on jäänyt muun muassa Yrityssalon järjestämä sosiaalisen median kanavien käyttötarkoituksien koulutus, josta sai hyvän tietopaketin siihen, mitä alustoja tällä hetkellä oikein löytyykään ja mihin niistä olisi kenties järkevää lähteä mukaan. Kyseessä on kuitenkin ikuisuusaihe, josta voisi aina saada lisää koulutusta, pohtii Klinckowström.

Korona-aika myös nosti tiettyjen taitojen tärkeyttä, kuten some-osaamista. Myös Keskon järjestämät infot toimittajilleen valokuvien ja tekstitysten luomisesta Synkka-järjestelmään ovat olleet erinomaisia apuja. Sisällöntuottamisen tärkeys nouseekin yhä vahvemmin esille tärkeänä taitona alalla.

– Tarinallistaminen, sisällöntuottaminen ja niihin liittyvät työpajat ovat todella arvokkaita. Pienten yritysten on kallista ostaa tähän koulutusta ulkopuolisilta, vaikka suurin osa tästä työstä on kuitenkin tehtävä itse. Asian edistäminen erilaisissa hankkeissa onkin ollut hienoa, Klinckowström kertoo.

Hankkeisiin Klinckowström rohkaisee lähtemään mukaan ennakkoluulottomasti. Se ei ole vaikeaa, eikä suurta paperisotaa. Tärkeintä on suunnitella oman yrityksen tarpeet ja lähteä niiden pohjalta keräämään sopivaa yritysryhmää, joka voisi haluta edistää samankaltaisia tarpeita tai jopa vastata niihin.

– Tärkeintä on avoimuus: mitä tarpeita yrityksellä ihan aidosti on?

Teksti: Ellinoora Havaste
Kuvat: Turun yliopiston Brahea-keskus.