KansiYhteistyöesimerkkejä

Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssissa kehitettiin uusia premium-tuotteita

Kuluttaja maistamassa hunajaisen kivennäisveden toista testiversiota. Tuotteet arvioitiin vastaamalla omalla puhelimella QR-koodin avulla avattuun sähköiseen lomakkeeseen. Kuva Elina Huhta SeAMK 2023.
242Lukenut

Mikro- ja pk-yritykset muodostavat merkittävän osan Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssista ja alueen ruokajärjestelmästä. Pienten yritysten menestyksen taustalla on niiden kyky kuunnella kuluttajia tarkasti ja kehittää tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien tarpeisiin.

Valitettavasti kuluttajien osallistuminen tuotekehitysprosessiin on melko vähäistä ja suuri osa kuluttajien potentiaalista jää hyödyntämättä tuotekehityksen eri vaiheissa. Kuluttajien tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen ja näiden näkökohtien huomioiminen tuotekehityksessä voi kuitenkin olla ratkaiseva tekijä elintarvikkeiden ja juomien menestykselle sekä niiden erottumiselle kovassa kilpailussa. Eri kuluttajasukupolvilla (X, Y ja Z) on erilaisia toiveita ja tarpeita tuotteiden suhteen. Tuotekehityksessä kannattaa ottaa huomioon eri-ikäisten kuluttajien näkemykset ja kehitystarpeet. Tämä lähestymistapa voi lisätä tuotteen koettua lisäarvoa ja erottuvuutta markkinoilla.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) koordinoima PREMIUM – erityisen erottuvat elintarvikkeet-hankkeen avulla pyrittiin ratkaisemaan tätä ongelmaa. Hankkeen budjetista varattiin kymmenelle pienelle elintarvikeyritykselle de minimis-tukea yritysten asiantuntijavetoisten tuotekehitysprojektien toteuttamiseen. Tavoitteena oli tuen avulla kehittää yritysten tuoteideoista korkean lisäarvon premium-tuotteita kuluttajaa kuunnellen.

Kuluttajapaneeli sai vaikuttaa tuotekehitykseen

SeAMKiin perustettiin PREMIUM-kuluttajapaneeli, joka koostui SeAMKin opiskelijoista ja henkilökunnasta. Se valitsi hankkeen de minimis-toimenpiteisiin mukaan otettavat kymmenen yritystä tuotteineen. Nämä valitut tuotteet olivat joko täysin uusia tuoteideoita tai jo olemassa olevia, jatkokehittämistä ja erottuvuutta kaipaavia tuotteita.

SeAMK PREMIUM -kuluttajapaneeli tarjosi näille tuotteille uusia kuluttajanäkökulmia ja kehittämisideoita maistatustapahtumissa, joita järjestettiin syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Tapahtumissa arvioitiin tuotteiden makua, rakennetta, pakkauskokoa ja -muotoilua, käyttötapoja, yleistä erottuvuutta sekä tuotteiden herättämiä mielikuvia. Pääsipä kuluttajapaneeli myös kuvailemaan ja kertomaan, miltä kesä heidän mielestään maistuu. Eräs yritys hyödynsi tätä tietoa uuden tuotteensa reseptiikan kehittelyssä.

Yritykset saivat kuluttajapaneelista kerätyt anonyymit tuotekohtaiset palautteet ja kehitysehdotukset suoraan omaan käyttöönsä. Näitä palautteita hyödynnettiin asiantuntijoiden kanssa tehtävissä tuotekehitysprojekteissa esimerkiksi reseptiikan kehittämisessä tai tuotteen erottuvan markkinoinnin suunnittelussa.

Myös paneeliin osallistuneet kuluttajat hyötyivät sen toiminnasta. Heillä oli tilaisuus tutustua uusiin paikallisiin ruokatuotteisiin, luoda tunneside niihin ja tuntea itsensä arvokkaaksi osaksi tuotekehitystä, jonka mielipiteet otettiin tosissaan huomioon ja vietiin käytäntöön. On melko sykähdyttävää ostaa kaupasta tuote, jonka kehittämisessä on itse saanut olla aktiivisesti mukana!

Ideasta premium-tuotteeksi

Hanketuen avulla mm. pieni paikallinen luonnontuotteisiin erikoistunut yritys, Nature Paavola Oy:n kehitti premium-tasoisen Horsmankukka-kuohumahlajuoman ideasta valmiiksi tuotteeksi. PREMIUM-paneelin avulla kartoitettiin kuluttajien kiinnostusta tuotteeseen ja tutkittiin tuoteidean synnyttämiä mielikuvia. Tämän jälkeen yritys yhdessä asiantuntijan kanssa kehitti tuotteen reseptiikkaa. Lopuksi makua säädettiin kohdilleen kuluttajapaneelin palautteen avulla ja kerättiin ideoita tuotteen erottuvuuden parantamiseen entisestään. Nyt tämä ehdottomasti premium-kategoriaan sopiva alkoholiton Horsmankukka-kuohumahla on valmistunut myytäväksi tuotteeksi ja sopii tarjoiltavaksi monissa eri tilaisuuksissa ja elämän hetkissä.

PREMIUM-hankkeen tuella Nature Paavola Oy kehitti korkeatasoisen Horsmankukka-kuohumahlan kuluttajapalautetta kuuntelemalla. Kuva Nature Paavola Oy 2023.

PREMIUM-opas kokoaa yhteen korkean lisäarvon tuotteen kehittämisvinkit

Yrityksille järjestettiin paljon tapahtumia ja asiantuntijavetoisia valmennuksia erityisen erottuvien elintarvikkeiden kehittämiseksi kuluttajia kuunnellen. Näistä opeista ja yritysten tuotekehityskokemuksista koottiin vapaasti saatavilla oleva PREMIUM-opas.

Hankkeen tavoitteena oli auttaa pieniä yrityksiä kehittämään tuotteistaan kuluttajia kiinnostavia, erityisen erottuvia, korkea lisäarvon elintarvikkeita. Voitaneen todeta, että siinä myös onnistuttiin. Kaikki kymmenen tuotekehitysprojektia valmistuivat aikataulussaan ja osaa hankkeessa kehitetyistä tuotteista saa jo maakunnasta mm. lähikaupoista ja REKOsta, osa valmistunee myyntiin syksyn aikana. Useat kuluttajat pääsivät osaksi näiden tuotteiden tarinaa ja ostamalla niitä jatkossakin, vahvistetaan yritysten uskoa omaan tekemiseen sekä lähiruokaan.


PREMIUM-hankkeen toimenpiteet rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosien 2022–2023 aikana Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Kaikki aluekehitystyötä tekevät tietävät, että hankkeet alkavat ja päättyvät aikanaan, niin myös PREMIUM. SeAMK jatkaa kuitenkin työtä Ruokaprovinssin elintarvikeyritysten hyväksi toteuttamalla jatkuvasti useita koko ruokaketjua koskevia kehittämishankkeita, mutta myös pysyvää Frami Food Lab-elintarvikelaboratorio-pilotointialustaa hyödyntämällä. Käy kurkkaamassa, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi eteenpäin.


Kirjoittaja
Elina Huhta
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kirjoittaja toimii eteläpohjalaisen ruokayrittäjyyden kehittäjänä ja projektipäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Kestävät ruokaratkaisut-painoalalla.