Artikkelit

Elintarvikealan yhteinen vientipolku selkeyttää vientiviidakkoa

Ohjeistus elintarvikkeiden vientiin yrityksille, jotka ovat harkitsemassa tai jo tekemässä vientiä ulkomaille.
889Lukenut

Uusi elintarvikealan yhteinen vientipolku julkaistiin Food from Finlandin ja Ruokaviraston järjestämässä Elintarvikealan vientivalmennuspäivässä 13.4.2021. Vientipolku on verkko-opas, joka ohjaa konkreettisesti julkisten vienninedistämis- ja kansainvälistymispalveluiden äärelle. Se auttaa yritystä löytämään oikeat Team Finland -palvelut oikeaan aikaan sekä hahmottamaan viennin prosesseja ja aikajännettä. Uusi interaktiivinen versio on toteutettu Team Finland-julkaisuna ja toimii toimialakohtaisena pilottina, joka voidaan tarvittaessa jalkauttaa myös muille toimialoille.

MTK:n maa-ja metsätalousministeriön rahoittamassa RuoKasvu-hankkeessa rakennettu elintarvikealan yhteinen vientipolku on nyt ilmestynyt Team Finland-julkaisuna ja löytyy Food from Finlandin sivuilta.

Team Finland -verkosto ohjaa polulle ja polulla

Suomalaisia yrityksiä palvelee Team Finland -verkosto, joka kokoaa yhteen julkisten ja markkinaehtoisten palveluiden lisäksi myös paikalliset kehitysyhtiöt, yritykset ja kansainvälistymistoimijat niin paikallisesti kuin kohdemaassakin.

Team Finland -verkosto ohjaa yritykset Vientipolulle ja sopivaan julkiseen tai markkinaehtoiseen palveluun polun eri kohdissa. Team Finland toimijoista keskeisimmässä roolissa polulla ovat ELY-keskukset, Business Finland, Food from Finland-ohjelma ja ulkoministeriö.

Huolimatta laajasta palvelukentästä yrityksen on tärkeää heti alusta alkaen ymmärtää, että julkiset palvelut eivät yksin ratkaise kaikkia yritysten kansainvälistymistarpeita. Lisäksi tarvitaan markkinaehtoisia palveluita ja yrityksen vahvaa sitoutumista, tekemistä, omia resursseja sekä riskinottoa.

Vientipolku on jaettu kolmeen kansainvälistymisen vaiheeseen. Team Finland ohjaa yritykset polulle ja polulla.

Hahmota yrityksesi viennin vaihe ennen vientipolulle astumista

Vientipolku ei ole kronologinen, vaan yritys voi käyttää sitä tarpeidensa mukaan. Esimerkiksi suuntaa selvitettäessä yrityksen tulee hyödyntää useaa vientipolun kohtaa samanaikaisesti. Palveluiden toimivuuden ja selkeyden vuoksi on kuitenkin tärkeää kyetä hahmottamaan erityisesti yrityksen tai projektin kulloinenkin viennin vaihe. Vientipolku onkin jaettu kolmeen eri vaiheeseen:

1. Mahdollistamisen vaiheessa (vihreä) yritys lähtee tunnustelemaan kansainvälistymisen mahdollisuuksia, sparraamaan ajatuksiaan asiantuntijoiden kanssa ja rakentamaan perusvienti- ja liiketoimintavalmiuksia sille tasolle, että vientiin kannattaa lähteä.

Vientipolun mahdollistamisen vaiheen päätoimijana ovat ELY-keskukset, jotka toimivat yrityksen kansainvälistymisvalmiuden ja osaamisen mahdollistajana. Niiden palveluiden kautta voit saada tukea kansainvälistymisen valmisteluvaiheen kehittämiseen ja rahoittamiseen. ELY-keskukset auttavat myös Vientipolun avaamisessa – prosessin ja aikajänteen hahmottamisessa.

Mahdollistamisvaiheen lopputuloksena sinulla on ajatus siitä, kannattaako vientiin lähteä vai vaaditaanko siihen vielä lisätoimenpiteitä.

Mahdollistamisvaiheen lopputuloksena sinulla on ajatus siitä, kannattaako vientiin lähteä vai vaaditaanko siihen vielä lisätoimenpiteitä.

2. Strategisen suunnittelun vaiheessa (sininen) kansainvälistymisen perustoimintaedellytykset ja yrityksen resurssit ovat kunnossa. Tällöin yritys on päättänyt lähteä satsaamaan vientiin tosissaan. Strategisen suunnittelun vaiheessa selkeytetään kohdemarkkinat, vientituotteet ja jakelukanavat. Myös vientivaatimukset tulee huomioida heti kohdemarkkinaa haarukoitaessa.
Strategisen suunnittelun vaiheeseen siirryttäessä yrityksen on hyvä aika siirtyä Business Finlandin ja erityisesti sen Food from Finlandin ohjelman palveluihin. Food from Finland -ohjelma on vientipolun tärkein Strategisen ja operatiivisen vaiheen kumppani.

3. Operatiivisessa suunnittelun vaiheessa (purppura ja grafiitti) tehdään syvällisempiä tuote- ja markkinakohtaisia selvityksiä edellisen vaiheen strategian pohjalta, viimeistellään markkinointisuunnitelmaa ja rakennetaan käytännön vientitoimia tarpeita vastaamaan.

Team Finlandin kansainvälisen verkoston eli kohdemaan toimijoiden rooli kasvaa, mitä pidemmälle polulla edetään. Verkosto ulkomailla tarjoaa tietoa ja neuvontaa yrityksen kohdemarkkinasta ja markkinan liiketoimintamahdollisuuksista. Team Finland -ulkomaanverkosto koostuu ulkoministeriön edustoista ja Business Finlandin globaalista verkostosta.

Kohta 7. “Riskienhallinta ja kilpailukyky” on merkattu purppuralla, koska sen tärkeyttä halutaan korostaa – kotiläksyt tulee tehdä kunnolla! Kohdemaan asiakkaan ja markkinan syvällinen ymmärtäminen on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Myös esimerkiksi Finnvera tarjoaa neuvontaa vientikaupan rahoitukseen ja riskienhallintaan, operatiivisen viennin vaiheeseen siirtyville yrityksille.

Tärkeää on myös huomioida, että vienti ei lopu polun viimeiseen kohtaan, vaan alkaa siitä. Vientiprosessi vaatii jatkuvaa seurantaa ja edelleen työstämistä.

Hankkeet vientipolulla

Hankkeina toteutettaviin kansainvälistymisprojekteihin ja -palveluihin ei vientipolulta voida suoraan ohjata. Hankkeisiin ohjaaminen Vientipolulla tapahtuukin Aitoja makuja -verkoston kautta. Eri hankkeiden yhteistyötä pyritään rakentamaan ja päällekkäisyyksiä välttämään entistä aktiivisemmalla vientipolun eri toimijoiden yhteistyöllä ja viestimällä hankeverkoston olemassaolosta. Paikallisten Team Finland -verkostojen rooli ohjauksessa ja yhteistyön rakentamisessa onkin avainasemassa tämän onnistumiseksi.

MTK:n nettipalvelusta Team Finland -palvelupaketiksi

Elintarvikkeiden vientipolku on rakennettu MTK:n ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa RuoKasvu-hankkeessa ja julkaistu vähitellen MTK:n nettisivuilla. Huhtikuusta 2021 alkaen Vientipolun uusi koti löytyy Food from Finland -ohjelman alta www.foodfromfinland.fi/#vientipolku. Vientipolun kehitys jatkuu edelleen ja uusin versio päivitetään edellä mainitulle nettisivulle tasaisin väliajoin. Emme suosittelekaan tiedoston lataamista, vaan käyttämään palvelua verkkosivuilla, jossa uusin päivitys on aina saatavilla.

#Vientiyhteistyössä

Vientipolku toimii myös itsessään esimerkkinä laajasta alan toimijoiden, palveluntuottajien ja rahoittajien yhteistyöstä. Samalla se kannustaa myös yrityksiä yhteistyöhön niin toimialan sisällä kuin eri toimialojen välilläkin, jopa kilpailijoiden kesken (kilpailuyhteistyö). Kansainvälistyminen on maraton, ei pikamatka – yhdessä tekemällä onnistuminen on helpompaa. Vientipolulla huomaat, että apuja löytyy, kansainvälistymisen jokaiseen vaiheeseen ja mikäli ei löydy selvitä Team Finland -verkoston kautta mistä mahdollinen palvelu löytyy tai mitä asialle voidaan tehdä.


Lisätietoa
Elintarvikkeiden vientipolku: www.foodfromfinland.fi/#vientipolku
Team Finland -verkosto ja sen toimijat: www.team-finland.fi


Kirjoittaja
Mikaela Vuorisalmi, MTK ry