KansiYhteistyöesimerkkejä

Yritysryhmähanke yrityksen kehittämisen ja viennin edistäjänä

Kuva Stéphane Debraque/ Autret, Pariisi.
143Lukenut

Viiden yrityksen muodostaman yritysryhmähankkeen pääkohteena oli Ranskan elintarvikealan markkinat. Ranska on vientimaana haastava, mutta suomalaisille luksus- ja huippuelintarvikkeille sekä alaan läheisesti liittyville pienyritysten tuotteille on tilaa, kun vain osataan huomioida asiakkaiden tarpeet.

ProAgria Etelä-Suomi ry:n toteuttaman ja Maaseutuohjelmasta rahoituksen saaneen Suomalaisia luksus- ja huippuelintarvikkeita Ranskaan -yritysryhmähankkeen tavoitteina oli uusien vientiavausten vahvistaminen ja yritysten osaamisen, toiminnan ja yhteistyön kehittäminen. Näissä onnistuttiinkin, sillä eri puolilta Suomea osallistuneet yritykset saivat kansainvälisiä kontakteja ja loivat yhteistyösuhteita niin muiden yritysten kanssa kuin erilaisiin ostajiin. Vuosina 2018–2022 toteutettu hanke joutui sopeutumaan niin koronapandemian kuin Ukrainan sodan vaikutuksiin kansainvälisillä markkinoilla.

Paikallisella asiantuntijalla on suuri merkitys

Ranskan viennin asiantuntijana hankkeen yrityksille toimi Action Finland!, joka vastasi Ranskassa pääasiassa Pariisissa tapahtuneista selvityksistä, testauksista, hankkeen tapahtumista ja tarvittavista käännöksistä. Ranskalaisilta ostajien ja median edustajilta sekä keittiömestareilta saatiin tärkeää ja käytännönläheistä palautetta muun muassa tuote- ja pakkausinformaation sekä reseptiikkaan liittyen. Ranskalaiset haluavat yksityiskohtaista tietoa tuotteista, ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista.

Tuotenäytteet nousivat tärkeään rooliin, kun kasvokkaisia tapaamisia ei pystytty järjestämään suunnitellusti. Tuotteiden kehittäminen yhteistyössä ranskalaisten kanssa on mahdollista, kunhan vaan kaikki elementit yrityksessä ja tuotteissa on kohdallaan, kun markkinoille ollaan pyrkimässä. Siitä syystä hankkeessa pureuduttiin myös esimerkiksi tuotteiden hinnoitteluun, kuljetuksiin, välivarastointiin, verkkosivujen kehittämiseen, taitaviin käännöksiin, sosiaaliseen mediaan ja moneen muuhun tärkeään asiaan, jotka vahvistivat yritysten asemaa kansainvälisessä toiminnassa.

Kuva Stéphane Debraque/ Autret, Pariisi.

Yrityskohtaista kehittämistä

Pohjois-Pohjanmaalta mukana oli kaksi yritystä Alabi Oy ja Polar Nutrion Ay. Alabi Oy:n tuotteina olivat artesaanibagelit ja perunarieska. Tuotteet sopivat hyvin ranskalaiseen tuoteprofiiliin tuotteiden erikoisuuden vuoksi ja niistä pidettiin. Erityisesti perunarieskan maku miellytti ranskalaisia. Jo aiemmin yritys oli toimittanut vastaavia tuotteita lentoyhtiöille. Pakasteena toimitettavien tuotteiden kohdalla volyymit pitää olla suuria joko yksin Alabin toimittamien tuotteiden osalta tai logistiikkaa voitaisiin yhdistää jonkin toisen yrityksen kanssa. Muun muassa pakkausmateriaalisuunnittelussa huomioitiin vaativat kuljetusolosuhteet, pakkausten visuaalisuus ja käytettävyys. Pariisin Snacking d’or -kilpailussa (”Kultaiset Snacksit”) yrityksen perunarieska saavutti menestystä voittamalla oman kategoriansa.

Polar Nutrion Ay:n tuotteet ovat pakuripohjaisia luonnontuotteita. Pohjoiset luonnontuotteet kiinnostavat ranskalaisia, mutta heille täytyy avata raaka-aineiden ja tuotteiden luonne, käyttötarkoitukset ja vaikutukset selkeästi. Pakuri ei ole juurikaan tunnettu Ranskassa ja se sekoitettiin muun muassa kääpään tai jos se tiedettiin, niin sen tehoon ei uskottu aiempien huonolaatuisten tuotteiden takia. Tärkeässä roolissa olikin tiedotus siitä, millaisesta tuotteesta on kyse. Viestinnässä oli kiinnitettävä huomiota hyviin, luonnonläheisiin kuviin ja siihen, että tulee kerrotuksia asiat sen mukaisesti, mitä vaatimuksia Ranskassa on luonnontuotteiden markkinointiin liittyen.

Kuva Jennifer Delhotellerie, Pariisi.

Uudellamaalla toimiva Åby Foods Oy:n näkkärit, eli ranskaksi ruisterälehtiset, sopivat erityisesti ranskalaisten catering-yritysten tuotteeksi ainutlaatuisuuden, maun ja monipuolisten käyttöominaisuuksien ansiosta. Ne sopivat osaksi monenlaisia cocktail-naposteltavia. Ruisterälehtisistä tehtiin uusia makuversioita, joten tärkeää olikin luoda myyvä ja tuotteen ominaisuudet (rapeus) säilyttävä kuluttaja- ja ammattilaisille suunnattu pakkaus. Myös helposti särkyvien tuotteiden logistiikkaan oli kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös ruisterälehtiset menestyivät Snacking d’or -kilpailussa.

Satakuntalainen FP Kotaja Oy:n tuotteena oli ruusunterälehtihillo sekä samalla uusien tuotteiden kehittäminen. Ruusunterälehtihillo on luomutuote, mikä vaati luomuvaatimusten selvittelyä ja erityishuomiota maahantuojien löytämiseen, sillä luomutuotteiden tuonti vaatii ranskalaiselta ostajalta oman tuontiluvan. Ranskalaiseen kulttuuriin kuuluu uusien makuyhdistelmien kehittäminen, joten ruusunterälehtihilloa kokeiltiin osana juomia tai catering-käytössä muiden raaka-aineiden osana. Tuotekehitys saikin ideoita Ranskasta saatujen kokemusten kautta.

Elintarvikkeiden lisäksi hankkeeseen osallistui gastronomiseen käyttöön tarkoitettuja vuolukivituotteita valmistava Hukka Design Oy Pohjois-Karjalasta. Vuolukivituotteet soveltuvat sekä ruuan kylmä- että lämminsäilytykseen esimerkiksi tarjoilussa ja esillepanossa. Vuolukivi on trendikäs luonnonmateriaali, kaunis ranskalaisten silmään sekä myös kuvauksellinen Tuotteiden historia Suomen maaperässä ja erikoiset ominaisuudet olivat uutta ja kiinnostavaa ranskalaisille. Kuluttajilla testattiin myös yrityksen hyvinvointituotteita (esim. hierontaan liittyvät) ja ne voisivatkin olla rinnakkaisia viennissä ammattilaisille suunnattujen gastronomiatuotteiden kanssa.

Sivujuonteena hankkeessa selvitettiin myös mahdollista sopivuutta muutamiin maihin Aasian markkinoilla (Japani, Etelä-Korea). Ranskan vaativiin markkinoihin liittyvän osaamisen lisääminen ja markkinoihin sekä kulttuuriin tutustuminen tukivat myös muihin maihin suuntautuvaa kansainvälistymistä. Esimerkiksi pakkaussuunnittelu hyödyntää toki myös kotimaan markkinoilla toimimista.

Kuva Jennifer Delhotellerie, Pariisi.

Yhteiset tapaamiset ja yrityskohtainen toiminta rinta rinnan

Hankkeessa järjestettiin säännöllisesti useita yritysten yhteisiä tapaamisia, joissa suunniteltiin yhdessä tulevia toimenpiteitä ja järjestettäviä tilaisuuksia. Samaan aikaan vietiin eteenpäin yrityskohtaista kehittämistä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja palveluiden tuottajien kanssa. Tämä kaikki vaatikin tiivistä vuorovaikutusta hankkeen vetäjien ja yritysten välillä.

– Olen saanut hankkeessa asiantuntija-apuja, joita en olisi muuten voinut hankkia yritykseni kansainvälistymisen tueksi. Hankkeen muiden yritysten kanssa on löytynyt uusia tuoteideoita ja työ jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hanke on antanut myös arvokkaita uusia kontakteja, summasi hankkeen antia toimitusjohtaja Johanna von Wright Åby Foods Oy:stä.

Yrittäjien näkökulmasta osaamisen lisääntyminen ja kokemusten saaminen Ranskan vaativilla markkinoilla antaa eväitä toimia myös muualla. Yritykset löysivät yhteistyömahdollisuuksia osallistuneiden yritysten kesken sekä saivat vientimarkkinoilla kontakteja, joiden pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin. Vaikka aikaa ja rahaa on kulunut – osin maailmantilanteestakin johtuen – niin on opittu asioita, joista on hyötyä jatkossakin.

– Ranskan yritysryhmähankkeen joustavuus on ollut hämmentävää näinkin vaikeina aikoina, kiitteli hankkeen tuloksia Hukka Design Oy:n toimitusjohtaja Seppo Raijas.

Yritysryhmät kehittämisen mahdollisuutena myös tällä ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisessä yritysryhmähankkeet tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Kehittäminen voi liittyä esimerkiksi tuotannolliseen yhteistyöhön, markkinointi- ja myyntiyhteistyöhön tai tuoteperheen suunnitteluun. Yritysryhmään voi kuulua 3–10 yritystä ja ne voivat olla eri maakunnista, kuten edellä kuvatussa hankkeessakin oli. Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana toimii kehittämisorganisaatio. Lisätietoja www.maaseutu.fi/kehittajalle/yritys-ja-viljelijaryhmahankkeet.

Kirjoittajat
Tuula Repo
ProAgria Etelä-Suomi ry

Päivi Töyli
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Kuva Jennifer Delhotellerie, Pariisi