ArtikkelitKansi

Ruokamatkailun kansallinen verkosto kutsuu mukaan kaikki ruokamatkailutoimijat

Kuva Elina Manninen / Visit Finland.
121Lukenut

Ruokamatkailun kehittämiseen liittyen parhaillaan on käynnissä Ruokamatkailukilpailu ja ydinalueryhmien rakentaminen. Suomalaisen ruokamatkailun haasteena on pitkään ollut pirstaleisuus. Tähän tarpeeseen syntyi Toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen -hanke, jossa rakennetaan ruokamatkailun kansallinen verkosto käyttäjälähtöisesti. Hankkeen toteutuksesta vastaa Haaga-Helia AMK:n Hungry for Finland, jonka tehtävä on kehittää ja koordinoida Suomen ruokamatkailua.

Tänä keväänä hankkeessa on toteutettu kattava haastatteluihin perustuva tutkimus, jossa kartoitetaan, millainen ruokamatkailun toiminnallinen verkosto tarvitaan.

– Tulokset julkaistaan pian, mutta alustavasti voidaan todeta, että kenttä kaipaa verkostolta ainakin valtakunnallisia tapahtumia, tietoa rahoitushauista ja potentiaalisista kumppanuuksista sekä koulutusta muun muassa tuotteistamiseen, viestintään ja tarinallistamiseen liittyen, kertoo ruokamatkailun asiantuntija ja lehtori Kristiina Adamsson Hungry for Finlandista.

Samalla käynnissä on viidettä kertaa järjestettävä Ruokamatkailukilpailu 2023, jossa etsitään Suomen parasta ruokamatkailutuotetta.

Ydinalueryhmistä tehoa Suomen ruokamatkailun kehittämiseen

Hungry for Finland -verkoston tehtävä on kerätä Suomen ruokamatkailun kehittämisen keskeiset joukot yhteen ydinalueryhmiksi. Ydinalueryhmät muotoutuvat tällä hetkellä seuraavasti: pääkaupunkiseutu, Lappi, Turku ja Turun saaristo, Hämeen ja Lahden seutu sekä Saimaan alue kolmen maakunnan osalta (ERG 2024). Edelleen mukaan otetaan innokkaita seutuja – the more the merrier!

Jokaisen alueen ydinryhmä muodostaa toimintansa raamit omista lähtökohdistaan. Mukaan toivotaan monenkirjavasti edustajia muun muassa yrityksistä, Visit-organisaatioista, koulutusalalta, liitoista ja tuottajista. Osa ydinalueryhmistä on jo aloittanut toimintansa, kuten Turku tapahtumallaan Turun ruokaviikot.

– Kullakin alueella on omat tavoitteet, toimintatavat, vahvuudet ja vetovoimatekijät, ja siksi koemme, että ydinalueryhmätoiminta olisi kaikkein tehokkain keino kehittää Suomen ruokamatkailua. Ydinalueryhmillä on vapaus muodostaa oma toimintansa haluamansa kaltaiseksi, ja me Hungry for Finlandissa olemme tukena ja toiminnan kattokoordinoija, Adamsson kertoo.

Yhteistyö on Hungry for Finlandin kulmakivi. Ydinalueryhmätoimintaan toivotaan mukaan innostuneita toimijoita, myös uusia kasvoja. Ei ole tarkoituksenmukaista luoda suljettuja kehittämisryhmiä, vaan tavoitteena on muodostaa dynaamisia, käyttäjälähtöisiä ja tarpeen mukaan muotoutuvia ryhmiä.

Ruokamatkailuverkostoon voi tutustua lisää ja osallistua maksutta https://www.hungryforfinland.fi/toiminnallinen-ekosysteemi/. Jos haluat mukaan ydinalueryhmätoimintaan, ota yhteyttä ruokamatkailun projektipäällikköön Sini Garamiin sini.garam(a)haaga-helia.fi.


Hungry for Finland – Kohti tulevaisuuden ruokamatkailua http://www.hungryforfinland.fi.

Osallistu Ruokamatkailukilpailuun 2023: https://www.hungryforfinland.fi/ruokamatkailukilpailu/ Osallistumisaika 1.5.–31.7.2023


Kirjoittajat
Meri Pöyhönen ja Kristiina Adamsson
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu