Maakunnista

Yhteistyössä on voimaa – palkittu ruokamatkailutuote sekä lähiruokadialogia Hämeessä

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailussa palkitut Taste of Slow Häme -edustajat Nina Toivonen Tiirinkoski, Siri Taalas Pekkolan tila, Anne Pekkanen Hahkialan Kartano, Karita Toivanen MTK Häme ja Samu Lecsenius Iloranta.
989Lukenut

Hämäläinen neljän yrityksen yhteinen Taste of Slow Häme -ruokamatkailutuote syntyi yritysten yhteistyön ja hanketoiminnan kautta saadun tuen avulla. Yhteistyötä rakennetaan myös kauppojen ja lähiruokatuottajien välille selvittämällä, millaisia haasteita tai esteitä on lähiruoan matkalla kuluttajan ostoskoriin.

Hämäläisten matkailutoimijoiden yhteistyö palkittiin Hungry for Finlandin valtakunnallisessa ruokamatkailukilpailussa

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun arviointiraati palkitsi syyskuussa Taste of Slow Häme -ruokamatkailutuotteen ”Merkittävänä ruokamatkailutekona” vuonna 2021. Hämäläisyrittäjien yhteistyö ja tasokas yhdistelmätuote huomattiin yli 77 tasokkaan kilpailuosallistujan joukosta.

Palkittu tuote sai alkunsa MTK Hämeen hallinnoiman Ruokaviesti -hankkeen innostamana ja mukaan yhteistuotteeseen lähti neljä hämäläistä maaseututoimijaa: Tiirinkoski Hämeenlinnasta sekä Iloranta, Pekkolan tila ja Hahkialan Kartano Hauholta.

– Tuote sai alkunsa viime syksynä Hämeessä järjestetyissä ruokamatkailun tuotteistustyöpajassa, josta se sitten kevään aikana jalostui valmiiksi tuotteeksi paikallisten yrittäjien innostuttua asiasta ja uudesta yhteistyöstä, kertoo Ruokaviesti -hankkeen tiedottaja Karita Toivanen.

Taste of Slow Häme -yhdistelmätuote tarjoaa läpileikkauksen hämäläisten kartanoiden, perinteisten maatilojen, kiireettömän elämäntavan ja paikallisten ruokaelämysten maailmaan. Palkintoraati arvioi tuotetta seuraavasti:

“Neljän yrityksen tuote täyttää erinomaisesti Suomen ruokamatkailustrategian tavoitteet ruokamatkailureittien kehittämisestä ja yhteistyöverkostojen rakentamisesta laadukkaiden tuotteiden tarjonnan lisäämiseksi. Tuote nojautuu vahvasti maaseutuun ja paitsi sen ruokaperinteisiin, mutta myös innovatiivisiin uusiin ruokatuotteisiin. Reitti pyrkii lisäämään alueen yritysten yhteistyötä ja yhteismarkkinointia. Tuote tuo hyvin esille hämäläistä ruokakulttuuria ja perinteitä, nykyaikaista vivahdetta unohtamatta. Tämä ruokamatkailun yhdistelmätuote tarjoaa sopivan erilaisia kohteita samassa paketissa”.

Yrittäjien yhteistyö oli mielekästä ja luontevaa yhteistä tuotetta rakentaessa

Yrittäjät olivat tuttuja keskenään, ja moni oli toiminut yhteistyössä aikaisemminkin, mutta porukassa tekeminen oli uutta. Jotkut yrityksistä olivat tehneet tuotteistamista jo ennemminkin, mutta esimerkiksi Pekkolan tilan yhteistyö muiden kanssa painottui aiemmin raaka-aineiden tuottamiseen ja toimittamiseen, joten uudenlainen toimintamalli opetti paljon uutta.

– Montaa asiaa ylipäätään tavassa toimia ja verkostoitua sekä kohdata asiakkaita on tullut katsottua uudesta näkökulmasta yhteistyön myötä, Siri Taalas Pekkolan tilalta miettii.

Myös Ilorannan Samu Lescelius piti yhteistyötä onnistuneena.

– Vahvistusta tuli jälleen sille, että yhteistyössä on voimaa ja mukavampi on tehdä yhdessä. Kun tulee joka kerta uutta näkökulmaa, niin tuote myös hioutuu ja paranee jatkuvasti, Lescelius iloitsee.

Jatkoyhteistyötä on myös yrittäjien kesken suunniteltu ja sitä varmasti tulee tulevaisuudessa lisää Taalas ja Lescelius vakuuttavat.

Taalas muistuttaa myös koordinoinnin merkityksestä yrittäjien yhteistyön apuna.

– Tarpeita tällaisessa kehittämiskokonaisuudessa on yrittäjillä paljon ja jos vaikka tuotteistaminen ei kuulu ydintoimintaan, niin yrittäjille on todella tärkeää, että joku taho koordinoi ja auttaa yhteistyössä sekä vie asiaa eteenpäin, Taalas kehuu yrittäjien Ruokaviesti -hankkeelta saamaa apua.

Ruokaviesti -hankkeen tavoitteena on muun muassa kehittää ja edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä, verkostoitumista sekä yhteistä tekemistä. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto.

– Nämä ovat juuri niitä konkreettisia asioita ja esimerkkejä, joilla voimme hankkeen avulla edistää toimijoiden yhteistyötä ja tehdä Hämettä tunnetuksi mielenkiintoisena ja monipuolisena ruokamaakuntana. Olen erittäin iloinen yhteistyön tuloksista ja tekemisen meiningistä, iloitsee Karita Toivanen.

Tutustu Taste of Slow Häme -tuotteeseen

Lähiruokatuottajien ja kauppojen yhteistyötä rakentamassa

Kanta- ja Päijät-Hämeessä käynnistyi vuoden 2021 alussa maaseuturahaston rahoittama yhteistyöhanke, Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle, jossa pureudutaan ongelmiin, jotka vaikeuttavat lähiruoan päätymistä kuluttajan ostoskoreihin.

Vastavalo,kuvaaja Lasse Ansaharju.
Kehittämisprosessin suuntaamista oikeisiin haasteisiin arvoketjuyhteistyöllä

Työ alkoi koko ruoan arvoketjun kartoittamisella kuluttajasta kauppaan ja kaupasta tuottajalle. Saimme varsin tehokkaasti ja suhteellisen pienellä panostuksella työhön tarvittavan kuluttajapaneelin, jota hyödynsimme kuluttajakyselyssä. Saavutimme 500 kanta- ja päijäthämäläistä kuluttajaa, jolle räätälöimme hankkeen tavoitteeseen sopivat kysymykset.

Alueen lähiruokatuottajiin otimme suoraan yhteyttä, ja kysyimme myös kaupoilta heidän paikallisista tuottajistansa. Haastattelimme 18 kanta- ja päijäthämäläistä lähiruokatuottajaa liittyen tilaus-toimitusprosessiin kaupan kanssa sekä niissä esiintyviin haasteisiin. Samoin toimimme kauppojen kanssa, haastattelimme eri kaupparyhmittymien kauppiaita samoilla haastattelukysymyksillä, mutta kaupan näkökulmasta.

Havaitut haasteet nousevat esille läpi koko arvoketjun

Tällä hetkellä on menossa tulosten tarkastelu. On huomattu, että haaste näkyy yleensä läpi koko arvoketjun tuottajalta kuluttajalle asti. Esimerkiksi kuluttajat kertovat, että kauppojen lähiruokatuotevalikoima on aika rajallinen. Tähän liittyvän ongelman toivat esille kauppiaat kertomalla, että heille tarjotaan liian vähän paikallisia tuotteita. Toisaalta tuottajat kertovat, että he eivät saa kaupoilta juurikaan palautetta kuluttajien toiveista tai kaupan toivomasta valikoimasta, ja kauppoja pidetään vaikeasti lähestyttävinä, isoina organisaatioina.

Esille nousseet arvoketjun haasteet tuodaan seuraavaksi paikallisten toimijoiden tietoisuuteen. On järkevää pohtia niitä yhdessä, koska samat haasteet linkittyvät kaikkiin toimijoihin. Seuraavissa toimenpiteissä pyrimme löytämäänkin näihin ratkaisuehdotuksia yhdessä toimijoiden ja kuluttajien kanssa.

Tähänastisista tuloksista löytyy artikkeliyhteenvetoja www.hamk.fi/lähiruokadialogi -sivuilta. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Kauppavalmennus Oy:n sekä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Kirjoittajat

Karita Toivanen, MTK Häme ry, Ruokaviesti -hanke
Sanna Lento, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Bio tutkimusyksikkö