Vieraskynä

Luonnontuoteala kehittyy ja kasvaa

813Lukenut

Aloitin kesäkuun alussa uutena luonnontuotealan toimialapäällikkönä työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelussa oman toimeni ohella. Päätyöni on Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikössä Kokkolassa, jossa olen mukana Keski-Pohjanmaan alueelle myönnettävien yritys- ja hanketukien, maatilojen investointitukien sekä Leader-ohjelman hanke- ja yritystukien päätösketjuissa eri tavoin. Monipuolinen luonnontuoteala on mahdollisuuksia täynnä ja on hienoa, että sain tilaisuuden tutustua toimialaan syvemmin sekä olla mukana vahvistamassa toimialan kehittymistä yhteistyössä alan ammattilaisista koostuvan laajan verkoston kanssa.

Luonnontuoteala on kasvava ja kehittyvä toimiala. Myös kuluttajien näkökulmasta luonnon ja luonnosta saatavien tuotteiden arvostus on korona-aikana vahvistunut. Koronapandemia on vahvistanut luonnontuotealan kasvuun liittyviä trendejä ja luonnontuotteiden jalostus kiinnostaa myös pääomasijoittajia. Perinteisten marjojen ja sienten hyödyntämisen ohella kiinnostus myös muiden luonnontuotteiden, kuten koivun mahlan ja kuoren, kuusenkerkän sekä villiyrttien kaupalliseen hyödyntämiseen on kasvanut. Näitä hyödynnetään entistä enemmän elintarvike- ja juomasektorin lisäksi myös kosmetiikassa sekä lääkinnällisissä korkeamman jalostusasteen tuotteissa. Luonnontuotealalla on vahvistuva asema myös tulevassa maaseudun kehittämisohjelmassa erityisesti yritystukitoimenpiteiden osalta.

Luonnontuotealalla on meneillään monenlaista positiivista ”pöhinää”. Useiden käynnissä olevien ja päättyvien toimialaan liittyvien kehittämishankkeiden tuloksia voidaan hyödyntää monin tavoin alan kehittämisessä. Alan toimintaohjelma päivitetään tulevan talven aikana. Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti -hanke ja Ruokasektorin koordinaatiohanke järjestivät syyskuussa toimintaohjelmatyön starttina luonnontuotealan tulevaisuustyöskentelyä ja ennakoinnin työkaluja valottavan webinaarin, jossa oli mukana keskeinen joukko alan toimijoita. Toimintaohjelmatyö jatkuu syksyn aikana työpajoissa, joissa työstetään luonnontuotealan tulevaisuuskuvia, tavoitteita ja tarvittavia kehittämistoimia. Työpajojen materiaalia tullaan hyödyntämään myös syksyn aikana laadittavan luonnontuotealan toimialaraportin koostamisessa. Luonnontuotealan toimialaraportti julkaistaan joulukuussa ruoka- ja luonnontuotealan vuosiseminaarissa, jonka teemana on ”kuluttajaa kuunnellen”. Marraskuussa alan toimijat kokoontuvat perinteisille valtakunnallisille luonnontuotepäiville Äkäslompoloon.

Luonnontuotealaan liittyvän koulutuksen kehittäminen on edellytys alan kasvulle. Arktiset Aromit ry on toteuttanut yhteistyössä alan koulutusorganisaatioiden ja muiden alan liittyvien toimijoiden kanssa Polku luonnontuotekehittäjäksi -hanketta. Hankkeen avulla selvitettiin luonnontuotealan opetusta tarjoavien oppilaitosten kiinnostus ja mahdollisuudet olla mukana järjestämässä erikoisammattitutkintoon valmentavaa koulutusta. Hankkeen pohjalta Ruokavirasto käynnisti koulutusorganisaatioille suunnatun haun opettajien ja kouluttajien täydennyskoulutuksesta, jonka perusteella erityisammattitutkintotasoinen luonnontuotekehittäjäkoulutus voitaisiin aloittaa Suomessa. Koulutuksen aikana on tarkoitus tuottaa myös uutta oppimateriaalia alan koulutuksen tarpeisiin. Luonnontuotealan kehittyminen edellyttää myös koulutukselta aiempaa parempaa kykyä vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Alalla ei ole ollut aiemmin tarjolla työelämävaatimusten mukaista erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta, joka toteutuessaan vahvistaa ja tukee luonnontuotealan kehittymisen edellytyksiä.

Sirkku Wacklin
luonnontuotealan toimialapäällikkö
Pohjanmaan ELY-keskus