Artikkelit

Verkkokauppa tai REKO-rengas – mitä elintarvikkeiden etämyynnistä on hyvä tietää?

Tussitaikurit Oy
1.46TLukenut

Elintarvikkeiden myynti internetsivujen, puhelimen tai sosiaalisen median kanavien kautta yleistyy. Ruokaviraston verkkosivuilta löydät neuvot elintarvikkeiden etämyyntiyrityksen perustamiseen.

Etämyynnillä tarkoitetaan kaikenlaista myyntiä, jossa sopimus myyjän ja ostajan välillä tapahtuu niin, että he eivät fyysisesti kohtaa toisiaan. Myös etämyynnissä toimijalla on osaltaan vastuu siitä, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja niistä annetaan riittävät ja oikeat tiedot.

Etämyyntiyritys on rekisteröitävä elintarvikevalvontaan

Jos aloitat elintarvikkeiden etämyynnin, sinun tulee rekisteröityä oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaisen rekisteriin. Tee ilmoitus elintarvikehuoneistosta viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinti tarvitaan, vaikka toimisit kotoa käsin tai vain myisit, eli välität muiden valmistamia elintarvikkeita eikä toimintaan liity valmistamista, tai vaikka tuotteiden varastointi ja toimitus hoidettaisiin muualta. Jos yritys on jo rekisteröity elintarvikevalvontaan, riittää ilmoitus etämyynnin aloittamisesta.

Ilmoituslomakkeen saat kunnan verkkosivuilta tai paikalliselta elintarvikevalvojalta. Rekisteröinnin jälkeen toiminta on elintarvikevalvonnan piirissä. Sekä rekisteröinti että valvonta ovat maksullista viranomaistoimintaa.

Myös alkutuottaja, eli esimerkiksi viljelijä, voi tehdä etämyyntiä. Tee oman kuntasi elintarvikevalvontaan ilmoitus alkutuotannosta ja alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä. Jos maatila tai muu alkutuotantopaikka on jo elintarvikevalvonnan rekisterissä, riittää kirjallinen lisäys etämyynnin aloittamisesta. Huomioi, että kaikki alkutuotannon tuotteet, kuten raakamaito, eivät sovi etämyyntiin.

Uuselintarvikkeille tarvitaan lupa, ravintolisille ilmoitukset

Pääsääntöisesti elintarvikkeiden myyntiin ei tarvita erillisiä lupia. Poikkeuksen tekevät uuselintarvikkeet. Ne ovat elintarvikkeita, joita ei ole käytetty merkittävissä määrin ihmisravintona EU:ssa ennen vuotta 1997. Kiinnitä asiaan erityistä huomiota, jos tuot maahan elintarvikkeita EU:n ulkopuolelta. Myös esimerkiksi luonnosta kerätyt kasvit ja sienet voivat olla uuselintarvikkeita, jos niille ei ole osoittaa riittävää käyttöhistoriaa elintarvikkeena.

Jos valmistat, valmistutat tai tuot Suomeen ravintolisiä, vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennettyjä elintarvikkeita, äidinmaidonkorvikkeita tai kliinisiä ravintovalmisteita, on tuotteista tehtävä ilmoitukset Ruokavirastoon. Jos ainoastaan myyt näitä tuotteita, riittää, että varmistat tuotteet omistavalta yritykseltä, että tarvittavat ilmoitukset on tehty asianmukaisesti.

Tussitaikurit Oy

Omavalvonnan suunnittelu on keskeistä myös etämyynnissä

Omavalvonnalla varmistetaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Suunnittele, miten hallitset toiminnan riskit ja miten tarvittaessa korjaat virheet.

Varmista esimerkiksi, että elintarvikkeiden koostumus, säilytyslämpötilat ja -ajat ovat kunnossa, elintarvikkeita käsitellään joka vaiheessa hygieenisesti ja niistä annetaan kuluttajille oikeat ja riittävät tiedot. Myös jäljitettävyyden hallinta on keskeinen osa omavalvontaa.

Neuvoja etämyyntiin
• Rekisteröi yrityksesi oman kuntasi elintarvikevalvontaan.
• Anna elintarvikkeista riittävät ja oikeat tiedot. Pakolliset tiedot on annettava ennen kuin kuluttajan pitää tehdä ostopäätös. Muuttuvat tiedot, kuten parasta ennen -päivämäärä tai viimeinen käyttöpäivä, voi antaa vasta toimitushetkellä.
• Käytä markkinoinnissa vain hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä. Älä johda kuluttajaa harhaan.
• Käsittele, varastoi ja kuljeta tuotteet hygieenisesti. Säilytä tuotteet sopivassa lämpötilassa. Varmista, että kylmäsäilytystä vaativien tuotteiden kylmäketju säilyy kuluttajalle saakka.
• Varmista, että kaikki elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevat materiaalit, kuten pakkausmateriaalit, soveltuvat elintarvikekäyttöön ja haluttuun käyttötarkoitukseen.
• Huolehdi, että jäljitettävyys on kunnossa. Elintarvikkeet ja niiden raaka-aineet tulee pystyä jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa.
• Suunnittele toiminta tuotteen mahdollisessa takaisinvetotilanteessa, jos tietoosi tulee tai epäilet, että myymäsi elintarvike ei ole turvallinen.
• Jos myyt tuotteitasi ulkomaille, varmista että ne täyttävät kohdemaan vaatimukset. Selvitä, että tuotetta on mahdollista viedä tai lähettää kohdemaahan ja että täytät vaatimukset esimerkiksi pakkausmerkintöjen osalta. EU:n ulkopuolelle vietäessä tuotteet voivat tarvita vientitodistuksia. Jos viet eläinperäisiä tuotteita EU:n ulkopuolelle, ilmoittaudu Ruokaviraston viejärekisteriin.

Lisätietoa
www.ruokavirasto.fi/etamyynti
www.ruokavirasto.fi/vienti

Teksti
Kaisa Kukkonen, Katja Pethman ja Sari Sippola, Ruokavirasto