Artikkelit

Valtakunnallisen ruokasektorin koordinaatiohankkeen tuloksia

465Lukenut

Ruokasektorin koordinaatiohanketta toteutettiin Maaseutuohjelman rahoituksella syyskuusta 2018 helmikuuhun 2022. Päätavoitteena oli tehostaa ruokasektorin kehittäjien ja sitä kautta yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa. Ruokasektorin koordinaatiossa oli huomioitu lähiruoka, luomu ja luonnontuotteet erityisesti pk-yrittäjyyden näkökulmasta. Hanketta toteuttivat Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Pro Luomu ry.

Koordinaatiohankkeessa luotiin ja tiivistettiin yhteyksiä alueellisiin toimijoihin ja koottiin sekä linkitettiin toisiinsa alueilla toteuttavaa toimintaa ja toimijoita. Hankkeen alkupuolella järjestettiin maakuntakiertue, jonka tulokset koottiin ”Ruoka-ala kasvuun -kiertueen havaintoja ja vinkkejä tulevan kehittämistoiminnan toteuttamiseen” -julkaisuun. Toiveena oli ja on, että siihen kerätyt vinkit auttaisivat maakuntien tulevan kehittämistoiminnan suunnittelussa.

Alan toimijoiden tiedon ja kokemusten vaihdon sekä yhteistyötyön edistämiseksi järjestettiin monenlaisia kehittämisryhmä- ja verkostotapaamisia. Näitä olivat luomun arvoketjutyöryhmät, luonnontuotealan hanketapaamiset ja Luonnontuotepäivät, luomutoimijatapaamiset ja Luomufoorumi, vienti- ja kansainvälisyystapaamiset sekä ruokasektoriryhmän kokoontumiset. Lisäksi tiedon ja kokemusten vaihtoa tehtiin webinaarien ja hanketreffien sekä ruokasektorin vuosiseminaarien kautta.

Monikanavaisessa viestinnässä hyödynnettiin olemassa olevia kanavia: aitojamakuja.fi, aitoluonto.fi ja proluomu.fi somekanavineen. Tärkeässä roolissa oli myös olla mukana erilaisissa alaan liittyvissä työ-, ohjaus- ja kehittämisryhmissä. Pk-yritysten ja toimialan näkemysten välittäjänä toimittiin muun muassa elintarvikelainsäädäntöön ja luomukeruuseen liittyen. Reagoitiin myös nopeasti ilmenneisiin toimialan muutoksiin ja tehtiin elintarvikealan pk-yrityksiin koronaselvitys syksyllä 2020.

Kohderyhmän kokemuksia hankkeen onnistumisesta selvitettiin kyselyllä alkuvuodesta 2022. Tuloksissa nousi esiin, että erityisesti oltiin tyytyväisiä lähiruoan, luomun ja luonnontuotteisiin liittyvien hankkeiden väliseen tiedonvaihtoon ja tiedottamiseen. Lisäksi toiminnassa osattiin painottaa teemojen kannalta keskeisiä asioita. Parantamisen varaa olisi erityisesti teemoja edistävien hankkeiden hyvistä käytännöistä, tuloksista ja toiminnasta kertomisessa.

Hankkeen tulospoimintoja.

Valtakunnallinen ruokasektorin koordinointi jatkuu vuosina 2022 – 2024 Ruokaviraston ruokaketjun toiminnan edistäminen -rahoituksella Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hankkeessa. Hyväksi havaittuja toimintatapoja jatketaan tulevaisuudessakin. Hankkeen esittely aitojamakuja.fi -sivuilla.

Lisätietoja
Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus
Juha Rutanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Aura Lamminparras, Pro Luomu ry