Artikkelit

Tuotteista menestystuote vientiin – hoida kotiläksyt huolella!

Grüne Woche, Berliini 2013. Kuva Heidi Valtari.
488Lukenut

Mitä kauemmaksi omasta tutusta kotimarkkinasta on menemässä, sitä tärkeämpää on hoitaa kotiläksyt huolellisesti. Kohdemarkkina, johon on suuntaamassa, tulee selvittää tarkasti ja kehittää niin tuote kuin konsepti sellaisiksi, jotka puhuttelevat juuri kyseisen kohdemarkkinan kuluttajia ja joiden avulla erottuu edukseen kilpailijoista. Tällöin tuote herättää kiinnostuksen ja päätyy kuluttajan ostoskoriin yhä uudestaan ja uudestaan.

Tee rohkeasti valintoja

Me suomalaiset olemme todella osaavia ja innovatiivisia kehittämään upeista raaka-aineistamme teknisesti loistavia sekä ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia tuotteita – juuri sellaisia, joille maailmalla on kysyntää. Tuotteessa onkin usein runsaasti hienoja ominaisuuksia, mutta kommunikoimalla ne kaikki, tuote jää kuluttajalle liian vaikeasti ymmärrettäväksi ja ei synny ostokiinnostusta. Tuotteen kaupallistamisessa onkin tärkeää kiteyttää selkeästi ydinviestit: miksi ja mihin tarpeeseen tuote vastaa, milloin ja millä tavalla tuote käytetään. Ja tärkeimpänä: minkä edun kuluttaja tuotteen käytöstä saa ja miten tuote on parempi kuin kilpailijan tuote.

Tuotteistamisessa erityisen tärkeää on tehdä rohkeasti valintoja ja kun suuntana on vientimarkkinat, nämä asiat korostuvat entisestään. Se mikä toimii Suomessa ja puhuttelee suomalaista kuluttajaa, ei sellaisenaan toimi viennissä. Jokaisella markkinalla on omat erityispiirteensä ja nämä kuluttajien mieltymykset ja tottumukset tulee huomioida hyvin, mikäli aikoo menestyä. Kamonilla oli ilo saada kouluttaa elintarvikkeen tuotteistamisesta vientiin Elintarvikeviennin osaaja -koulutuksessa, jonka tuloksia esittelee Elintarvikeviennin aakkoset.

Hanki kuluttajaymmärrystä valintojen tueksi

Kati Harki ja Monica Jalonen.

Kamonilla on käytössä kaksi omaa kuluttajaraatia, joiden avulla saadaan kuluttajien ääni osaksi tuotteistamista. Suomen raadissa on jo noin 1500 jäsentä ja juuri on lanseerattu uusi Ratgeber Forum Finnland -kuluttajaraati Saksassa. Saksaan raatilaisiksi tavoittelemme kuluttajia, joille raaka-aineiden puhtaus ja vastuullisuus ovat tärkeitä ja tuotteen hinta ei ole ratkaisevin tekijä. Raatilaiset saavat tehtäväkseen arvioida ja antaa kehitysehdotuksia konsepteista, tuotteista, pakkauksista ja makuvaihtoehdoista.

Suomessa vastaajat arvostavat sitä, että heidän mielipiteitään kysytään ja motivaatio vastaamiseen on kova. Tämä näkyy kiitettävästi myös laadukkaista ja kattavista vastaustuloksista. Tämän saman uskomme toistuvan myös Saksan raadissa, ja siten saamme käyttöömme hyvää kuluttajaymmärrystä asiakkaidemme tuotteistamisprojektien avuksi ja voidaan kehittää uusia menestystuotteita myös vientiin!

Kirjoittaja ja lisätietoja
Monica Jalonen
Kamon Oy
www.kamon.fi ja somekanavat Facebook, Linkedin, Instagram