ArtikkelitKansi

Toiminnanohjaus kuuluu pienenkin elintarvikejalostajan työkalupakkiin

Katriina Klinckowström hallitsee Voimapapu materiaalien ja tuotteiden matkaa tilauksesta toimitukseen Boxhunt-ohjelmistolla. Kuva Martin Klinckowström.
919Lukenut

Kun yritys päättää kasvaa, se joutuu puntaroimaan, miten käyttää oma työaika tehokkaasti ja millaisilla investoinneilla hyödynnetään muut resurssit mahdollisimman tarkasti. Kasvulämäri – tiedolla maaliin -yritysryhmäläiset ovat päättäneet, että omaa työaikaa ei kannata sitoa mekaaniseen tiedon tai tavaran siirtämiseen vaan käyttää tavoitteelliseen markkinointiin ja tarkkaan toimintaan ilman sähläystä. Järjestelmän avulla todennettava jäljitettävyys antaa selkänojaa, kun on tarve osoittaa tuotteen ainutlaatuisen ominaisuudet tai reagoida nopeasti poikkeamiin.

Kasvulämäri – Tiedolla maaliin

Viisi lounaissuomalaista kasvuhaluista elintarvikeyrittäjää rakennutti itselleen toiminnanohjausjärjestelmän. Tavoitteena oli todentaa jäljitettävyys raaka-aineen vastaanotosta valmiin tuotteen toimitukseen asti. Samalla on syntynyt ajan tasalla oleva tieto varastoista ja tilauksista. Järjestelmässä oleva tieto resepteineen helpottaa työvuorojen suunnittelua ja myös talouden hallintaa. Aikaisemmin jokaisella yrityksellä oli omat mappinsa ja excelinsä, joista etsittiin kulloinkin luomutarkastajan tai kirjanpitäjän pyytämiä tietoja. Käsivaraiset mittaukset ja tietojen siirtäminen mekaanisesti järjestelmästä toiseen vähensivät toiminnan luotettavuutta. Toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisen mahdollisti Yrityssalon yhdessä yrittäjien kanssa valmistelema Kasvulämäri – tiedolla maaliin -yritysryhmän kehittämishanke.

Tuotekehitystä yhdessä yritysten kanssa

Kasvulämärin asiantuntijan valinnassa painotettiin palvelun konkreettisuutta ja vuorovaikutusta yritysten kanssa. Halusimme, että järjestelmä tehdään yritysten tarpeisiin – yritysten kanssa. Kilpailutuksen voittanut Vesa Nohterin vetämä salolainen Rentoinnovations aloittikin työnsä perehtymällä yritysten liiketoimintamalleihin ja prosesseihin. Ryhmä kokoontui kuukausittain tarkastelemaan yhdessä ohjelmiston edistymistä ja esittämään ajatuksia seuraavista askeleista. Yhteisen tuotekehityksen lomassa ryhmä hitsautui toisiaan sparraavaksi tiimiksi. Omia kokemuksia jaettiin kollegan tueksi.

Ruokayritykset ovat kiinnostavia asiakkaita

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat raskaassa teollisuudessa olleet arkipäivää vuosikymmeniä. Elintarvikeketjussa asia on vielä melko uusi. Nohterin mukaan muualla toteutettuja ratkaisuja kannattaa räätälöidä pienille ruokayrityksille sopiviksi, sillä prosessit ja materiaalivirrat ovat aika samankaltaisia toimialasta riippumatta. Elintarvikkeiden jäljitettävyydessä riittää vielä toistaiseksi usein erätason seuranta, mutta tuotteiden yksilöivää jäljitettävyyttä on jatkossa luvassa myös elintarvikkeille. Kasvulämärin yhteiseen tuotekehitykseen perustuvassa toimintatavassa parasta on ollut mukana olevat yritykset ja ihmiset yritysten takana.

– Olemme päässeet kehittämään järjestelmää alusta alkaen innovatiivisille ja aktiivisille elintarvikealan toimijoille, mikä vaikuttaa suoraan myös järjestelmän toimintaan ja laatuun, Nohteri iloitsee. Kasvulämärin hieno projektikulttuuri ja osallistuneilta yrityksiltä saatu palaute rohkaisee skaalaamaan palvelua muillekin ruoka-alan yrityksille.

Turvaa, tarkkuutta ja tehokkuutta yritykselle

Yksi Kasvulämärin viidestä yrityksestä on salolainen Voima-Papu Finland Oy. Yrittäjä Katriina Klinckowström kertoo toiminnanohjausjärjestelmän helpottaneen yrityksen arkaa. Tiedonkulku on nopeutunut pakkaamon ja myynnin välillä, eikä tarvitse liikutella erillisiä papereita. Tiedot eivät ole muistin varassa, vaan ne voi syöttää puhelimella suoraan järjestelmään, vaikka traktorin ratista. Näin ei tapahdu unohduksia. Itse voi käyttää aikaa tehokkaammin markkinointiin tai tuotekehitykseen.

Kasvu jatkuu

Kasvulämärissä kasvanut yhteistyö on rohkaissut ryhmän yrityksiä jo uusille kasvupoluille. Osa yrityksistä on käynnistänyt myynnin Amazon -verkkokaupassa, laatujärjestelmiä auditoitu, uusia tuotteita on saatu valtakunnalliseen jakeluun, markkinointivalmiuksia on vahvistettu, strategisia verkostoja mm. raaka-aineiden hankintaan on laajennettu ja omavalvontaa tarkistettua. Toiminnanohjausjärjestelmä onkin työkalu, joka kokoaa johtamiseen tarvittavaa tietoa ja vapauttaa yrityksen kasvamaan.

Kirjoittaja
Hilkka Halla, Yrityssalo Oy


Kasvulämäri -Tiedolla maaliin, yritysryhmän kehittämishanke
Osallistuneet yritykset: Voima-Papu Finland Oy, Murtolan HamppuFarmi Oy, Nordic herbs Oy, Birkkalan tila ja Kari Tuominen/Piapojauhoi
Hallinto: Yrityssalo Oy, Hilkka Halla
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/ V-S Ely-keskus