ArtikkelitKansi

Suomi Syö 2021 -tutkimus: Kuluttajien kiinnostus kotimaista ruokaa kohtaan nousussa

Herkkujen Suomi. Kuva Päivi Töyli.
943Lukenut

Taloustutkimus tekee vuosittain kyselytutkimuksen kirje- ja nettikyselynä 15-79 -vuotiaille suomalaisille. Kyselyllä on yli 4000 vastaajaa. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa ruokaan liittyviä asenteita ja trendejä, tuoteryhmien käytön perusteita, vastuullisuusteemoja kuten kotimaisuuden ja ympäristöystävällisen ruoan suosimista sekä uusia ajankohtaisia teemoja.

Tutkimuspäällikkö Merja Lintunen esitteli uusimman Suomi Syö -tutkimuksen tuloksia 8. joulukuuta järjestetyssä Kuluttajaa kuunnellen – Ruoka- ja luonnontuotealan vuosiseminaarissa Helsingissä.

Kotimaisen ruoan arvostus on huipussaan

Tutkimukseen vastaajista 85 % pitää tärkeänä suomalaisen ruoan syömistä, mikä on ennätyslukema Suomi Syö -tutkimuksissa. Kotimaisen ruoan arvostus on ollut nousussa vuodesta 2013 lähtien ja reilusti yli puolet vastaajista kertoi myös kiinnittävänsä aiempaa enemmän huomiota siihen, että ostetut elintarvikkeet ovat suomalaista alkuperää.

Kaksi kolmesta kotitaloudesta kokee, että pakkauksessa oleva tieto tuotteen alkuperästä, kuten sen viljelijästä, tekee tuotteesta houkuttelevan. Reilusti yli puolet vastaajista kokee myös tärkeäksi sen, että suomalaiset elintarvikkeet voidaan jäljittää maatilalle saakka. Suomalaisten elintarvikkeiden turvallisuus on tärkeää kuluttajille, mutta niitä ostamalla halutaan myös tukea tuottajia ja suomalaista työtä.

Erityisesti vanhemmat ikäluokat ja lapsiperheet pitävät kalan, lihan ja maidon kotimaisuutta tärkeänä. Ylipäänsä kalan kotimaisuuden arvostus on nousussa. Kotimaisuuden merkitys näkyy myös kuluttajien toivomuksissa valmisruoille. 70 % kokee, että valmisruoissa tulisi olla pakollinen merkintä raaka-aineiden alkuperämaasta.

Tuontielintarvikkeissa EU-alueelta tuleviin elintarvikkeisiin luotetaan enemmän kuin EU:n ulkopuolelta tuleviin. Vastaajat myös kokevat, että EU-alueelta peräisin oleviin elintarvikkeisiin pitäisi aina tarkasti merkitä alkuperämaa.

Lähiruoalle toivotaan selkeämpiä merkintöjä

Myös lähiruoka kiinnostaa kuluttajia ja sen ostaminen on kasvussa. Yli 80% vastaajista on kiinnostunut lähiruoasta ja lähes puolet arvioi lisäävänsä lähiruoan ostamista. Viikoittain lähiruokaa ostavat ovat hienoisessa nousussa.

Lähiruoassa tärkeänä pidetään sitä, että siitä tietää miten ja missä se on tuotettu. Kuluttajien ajatukset lähiruoan puhtaudesta ja turvallisuudesta ovatkin vahvistuneet entisestään. Yli puolet vastaajista kokee, että lähiruokatuotteet ovat turvallinen valinta oman ja perheen hyvinvoinnin kannalta.

Yli 80% vastaajista näkee omalla asuinseudulla tuotetun ruoan lähiruoaksi ja noin puolet suosii omalla asuinseudulla valmistettua ruokaa riippumatta siitä, minkä kokoisessa elintarvikeyrityksessä se on valmistettu.

Lähiruokatuotteet koetaan kuitenkin myös kalliiksi. Noin puolet vastaajista on sitä mieltä, että kaupassa on haasteellista erottaa sitä, mikä on lähiruokaa. Suurin osa vastaajista haluaisikin selkeämmän merkinnän asiasta itse tuotteeseen tai hyllyyn.

Koronakriisin koetaan vaikuttavan pysyvästi omiin ostotottumuksiin

Vastaajien ostopäätökseen vaikuttavat eniten tuotteen hyvä maku, kotimaisuus, terveellisyys sekä oma tottumus. Ympäristövaikutukset eivät näy vastauksissa tuotteiden tärkeimmissä tekijöissä. Sen sijaan kotimaisuus on vahva trendi ja suositun tuotteen yhdistelmä onkin sopiva maku, hinta ja kotimaisuus.

Elintarvikkeita ostettaessa vastaajat kertovat tärkeimpänä tarkistavansa tuotteen parasta ennen -merkinnän, hinnan, kilo- ja litrahinnan, alkuperämaan ja valmistajan tai valmistuttajan. Vasta näiden jälkeen merkitsevät erilaiset merkit kuten Avainlippu ja Hyvää Suomesta -Joutsenmerkki, sekä tuotteen ravintosisältö ja valmistusaineet.

Puolet vastaajista kokee koronakriisin vaikuttaneen pysyvästi omiin ostotottumuksiin. Näistä tärkeimmät ovat ruokakaupassa käynti muulloinkin kuin ruuhka-aikoina, isompien määrien ruokaa ostaminen kerralla sekä niiden tarkempi suunnittelu etukäteen ja kotimaisen ruoan vahvempi suosiminen. Myös ruoan verkkokauppa on nousussa ja vastaajat kokevat olleensa siihen tyytyväisiä.

Suomi Syö -tutkimuksen tuoreet tulokset ovat tilattavissa vuosittain syyskuussa Taloustutkimukselta. Lisätietoja tutkimuksesta: https://www.taloustutkimus.fi/tuotteet-palvelut/valmiit-tutkimukset/suomi-syo-tutkimus.html

Teksti
Ellinoora Havaste