Artikkelit

Siirtymä kestävämpään elintarvikepakkaamiseen

Kuva Anna Shvets/Pexel.
154Lukenut

Elintarvikealan yritykset seisovat tienhaarassa, missä kestävien pakkausten käyttöönotto muodostaa olennaisen osan tulevaisuuden menestystä. Kestävyyden merkitys elää ajassa, ja se, mikä tänään on hyväksyttävää, saattaa huomenna olla vanhentunutta. Kestävyyssiirtymä vaatii teollisuudenalojen välistä yhteistyötä, innovaatioita ja avoimuutta uusille ideoille. On tärkeää ymmärtää, että tämä siirtymä on jatkuva oppimisprosessi, jossa epäonnistumiset ovat väistämättömiä mutta arvokkaita oppimiskokemuksia. Edelläkävijät kestävyysasioissa saavat usein kilpailuetua, pelkästään lain vaatimuksia seuraamalla kilpailuetuja ei synny.

Pakkaus ei ole vain suoja tuotteelle, vaan myös keskeinen osa kuluttajaviestintää. Kestävä pakkausratkaisu voi tarjota yrityksille kilpailuedun, kun kuluttajat tekevät ostopäätöksiään. On kuitenkin olennaista muistaa, että pakkauksen kestävyys ei saa olla pelkästään markkinointiväline, vaan sen tulee kuvastaa yrityksen todellisia pyrkimyksiä kestävyyden saralla. Viherpesu ei ole hyväksyttävää, ja ympäristöväittämiä sääntelevää, tiukempaa lainsäädäntöä on myös valmisteilla.

Liiketoiminnalle strategisesti tärkeät teemat kestävässä ruokapakkaamisessa

  • Kestävät Pakkausketjut: Kestävyyden tavoittelu vaatii huolellista pakkausmateriaalien valintaa ja materiaalien saatavuuden varmistamista kestävien toimitusketjujen kautta. Siksi on hyvä miettiä avoimin mielin myös materiaalivalintoja, ei ainoastaan nykyisen pakkausmateriaaliratkaisun kestävyyttä. Pakkaamisen tarvetta voidaan vähentää myös lyhentämällä tuotannon ja kulutuksen välistä aikaa eli rakentamalla uudenlaisia toimitusketjuja, joissa pakkauksen tarve suojata tuotetta on vähäisempi.
  • Tuottajavastuun Kustannukset: Tuottajavastuulainsäädäntö velvoittaa yritykset kattamaan pakkausten kierrätyskustannukset. Tämä saattaa innostaa vähentämään pakkausmateriaalin käyttöä, mutta on tärkeää, että pakkaus suojaa tuotetta tehokkaasti ja estää sen pilaantumisen. Pakkausten suunnittelussa tulee siis ottaa huomioon sekä kestävyys että toiminnallisuus. Uudelleenkäytettävät pakkausratkaisut ovat myötätuulessa, joten on hyvä miettiä sopisivatko uudelleenkäytettävät ratkaisut sinun yrityksellesi?
  • Arvonluonti Kestävyydellä: Kuluttajien tietoisuus kestävyydestä kasvaa, ja he arvostavat yhä enemmän yrityksiä, jotka kommunikoivat avoimesti ja rehellisesti pakkauksen kestävyysominaisuuksista. Monet kuluttajat haluavat myös ymmärtää, mitä pakkauksille tapahtuu sen jälkeen, kun he ovat asianmukaisesti pakkauksen kierrättäneet. Jos aikoo käyttää pakkauksiin liittyviä kestävyysväittämiä, on tärkeää myös pystyä osoittamaan, että pakkaus tuo todellista lisäarvoa kestävyyden näkökulmasta.

Kohti Kestävämpää Tulevaisuutta

Kestävä pakkaus ei ole vain ympäristöteko, vaan se voi myös parantaa yrityksen kilpailuasemaa ja vastata kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin. Yritysten tulee olla valmiita uudistamaan pakkausstrategioitaan ja toimintamallejaan vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin. Tämä tarkoittaa uusien, innovatiivisten pakkausmateriaalien kokeilua, toimitusketjujen optimointia ja uudelleenkäytön mahdollisuuksien tutkimista.

Kestävyyteen panostaminen on investointi paitsi yrityksen omaan, myös koko maailman tulevaisuuteen. Se vaatii pitkäjänteistä sitoutumista, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuden erottautua markkinoilla ja rakentaa kestävämpää liiketoimintaa. Elintarvikealan yritykset, jotka omaksuvat kestävyyden periaatteet ja toimivat proaktiivisesti, voivat navigoida läpi muutoksen aallokossa menestyksekkäästi.

Tässä artikkelissa oli tiivistys keskeisistä asioista, joita elintarvikeyritysten olisi hyvä huomioida miettiessään pakkauksia liiketoimintastrategian näkökulmasta. Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen Tutkimuksen neuvoston rahoittamasta Package-Heroes tutkimusprojektin (2018-2023) suosituksiin voi tutustua tarkemmin täällä.

Kirjoittaja
Henri Hakala, Yrittäjyyden professori
LUT Yliopiston Kauppakorkeakoulu