Maakunnista

Ruokaprovinssi 2030 – paras paikka ruokabisnekselle

228Lukenut

Etelä-Pohjanmaan koko ruoka-alalle pellolta pöytään koottiin strategia, jonka visiotavoitteeksi kiteytettiin lause ”Ruokaprovinssi 2030 – paras paikka ruokabisnekselle”. Lähtökohdat ruoka-alan vahvistamiselle ovat maakunnassa mainiot: provinssin pääkaupunki on pokannut Suomen yrittäjäystävällisimmän kaupungin tittelin jo useita vuosia peräkkäin, ja maakunnan ruoka-ala on kansallisesti, mutta myös maakunnan itsensä kannalta, merkittävä monilla indikaattoreilla mitattuna. Ruokaprovinssi-strategian tavoitetila: Ruokaprovinssi 2030 – Paras paikka ruokabisnekselle – YouTube


Viisi kehittämisen painopistettä

Strategian aineistosta löydettiin viisi kehittämisteemaa, joiden alle löydettiin 29 tavoitetta ja niiden taakse 185 toimenpidettä. Kehittämisteemat ovat:
– Ruokabisnes
– RuokaPROvinssi
– Ruokaprovinssi-brändi
– Ruokaprovinssi-heimo
– Vastuullinen Ruokaprovinssi

Mitäs sitten?

Strategia on kansissa – mitäs sitten? Strategia täytyy seuraavaksi johtaa toteen. Siinä on kuitenkin vielä tekemistä, että Ruokaprovinssin ekosysteemin johtamisessa olisi vakiintunut ja juurtunut toimintapa.

Minkään jo olemassa olevan organisaation tehtäviin ei kuulu Ruokaprovinssin ruoka-alan kehittämisen koordinointi. Etelä-Pohjanmaalla toimii kuitenkin jo pari ruoka-alaa koordinoivaa verkostoa, mutta niiltä puuttuvat tällä hetkellä resurssit ja riittävän selkeä rakenne tehdä strategian johtamistyötä. Lähtötilanteessa on sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Yllättävää kyllä, selkeää ruoka-alan ekosysteemin johtamistapaa ei työn aikana löydetty myöskään muista maakunnista siitä huolimatta, että asiaa pengottiin, ja opintomatkoillakin käytiin asiaa ääneen ihmettelemässä.

Johtamisen konstit löydettävä yhdessä

Kun ollaan muodostamassa tapaa johtaa ekosysteemiä, sen jäsenien pitää päästä yhteisymmärrykseen ja jopa innostua siitä, mihin johtaminen johtaa ja miten se tapahtuu. Strategiatyön aineistonhankinnan aikana todettiin: ”Mitä useampi kokki, sen parempi soppa”. Näin lienee myös siinä tilanteessa, kun alamme rakentaa tapaa, jolla johdamme itseämme kohti ”Paras paikka ruokabisnekselle 2030” -tavoitetta.

Kirjoittaja
Terhi Välisalo
Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Etelä-Pohjanmaa