Artikkelit

Ruokapalveluiden vastuullisuuden edistämisessä apuna vastuullinenruokapalvelu.fi -sivusto

Kuva. Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma
195Lukenut

Meillä on ilo kertoa, että Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa tehty vastuullinenruokapalvelu.fi -sivusto avautuu 21.9.2023. Kolmen vuoden kehitystyön aikana on valmistunut kaikille ruokapalveluille soveltuva uusi työkalu, jolla ruokapalvelut voivat selvittää oman toimintansa vastuullisuuden nykytilan, tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet ja tehdä vastuullisuussuunnitelman. Ohjelman avulla vastuullisuustyöstä tulee parhaimmillaan järjestelmällistä ja mitattavaa sekä vaikuttavaa.

Vastuullisuus on tärkeä osa ruokapalveluiden laatutyötä. Vastuullisuusohjelman laatiminen tekee vastuullisuustyön näkyväksi henkilökunnalle, asiakkaille ja sidosryhmille. Huolellisesti tehty vastuullisuussuunnitelma mittareineen tuottaa raportoitua tietoa vastuullisuusteoista ja toimii johtamisen välineenä. Suunnitelman avulla edistetään kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia, ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteita.

Vastuullisuusohjelman kolme vaihetta

Ohjelman tekeminen alkaa alkukartoituksella, joka on jaettu kuuteen teemaan. Kartoituksen avulla selvitetään oman vastuullisuuden nykytila ja tunnistetaan tärkeimmät kehittämiskohteet, joiden mukaan laaditaan vastuullisuussuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja määritellään toimenpiteet sekä päätetään tarkastelusykli, jonka mukaan suunnitelmaa päivitetään. Ohjelma sisältää myös raportointimallin, joka auttaa ruokapalveluita esittelemään tärkeimmät, konkreettiset onnistumiset ja nostaa esille keskeisiä vastuullisuuden tunnuslukuja.

Kestävää kehitystä edistävät teot ovat viestimisen arvoisia. Vastuullisuusohjelman viestintäohje sisältää tietoa viestinnän periaatteista ja antaa vinkkejä vastuullisuusviestintään.

Vastuullinen ruokapalvelu -kehitysohjelman toimijat kannustavat kaikkia ruokapalveluja tutustumaan ohjelmaan ja ottamaan sen käyttöön sekä viestimään uudesta työkalusta omille sidosryhmille.

Vastuullinenruokapalvelu.fi -sivuston ovat tuottaneet maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa Savon koulutuskuntayhtymän, Ammattikeittiöosaajat ry:n, Ruokatiedon ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun asiantuntijat yhdessä kymmenen julkisia aterioita valmistavan ruokapalvelutoimijan kanssa.

Kirjoittaja
Sari Väänänen
Savon koulutuskuntayhtymä