Uutiset

PuroNetti auttaa elintarvikealaa kasvamaan verkostoitumisen avulla

822Lukenut

Uuden työkalun avulla toisilleen tuntemattomat koillismaalainen marjatila, pohjanmaalainen brändinomistaja ja itäsuomalainen jalostaja voivat löytää toisensa netistä. PuroNetti yhdistää elintarvikeyritykset. Verkostoituminen vauhdittaa elintarvikealan kasvua ja kansainvälistymistä entistä vahvemmin.

Elintarvikeyrityksista jopa 89 % työllistää alle 10 henkeä. Jos mukaan lasketaan lähiruokayrittäjät, prosenttiluku on vielä korkeampi. Jokapäiväinen leipä syntyy pienistä puroista.

Markkinakilpailu ohjaa yrityksiä yhteistyöhön. Harva pärjää enää täysin yksin. Korona-aika kasvattaa entisestään painetta yhteistyön edistämiseen.

Elintarvikealalla on aina nähty yhteistyö tärkeänä. Nyt siihen on vihdoin työkalu, PuroNetti auttaa yhteistyökumppaneitalöytämään toisensa. Digitaalisuus helpottaa verkostoitumista.

PuroNetti on elintarvikealan “Tinder”

Yritys voi avata uuteen PuroNettiin profiilikorttinsa ja kertoa, mitä resursseja hakee, mitä tarjoaa ja millaiseen kasvuun tähtää. Palvelussa voi tehdä hakuja, lähettää ilmoituksia ja tallentaa suosikkeja. Näin yritykset löytävät toisensa ja voivat verkostoitua.

PuroNetin avulla yritys voi ratkaista esimerkiksi tuotantoketjun työnjaon pulmia, osaajien löytämisen hankaluutta, raaka-aineen saannin vaikeuksia tai kansainvälisille markkinoilla pääsyn mutkia. Pidemmällä tähtäimellä PuroNetti voi uudistaa alan toimintakulttuuria, jotta yhteistyöstä tulee aidosti liiketoiminnan organisoitumisen tapa. Jo nyt on olemassa yrityksiä, jotka toimivat täysin verkostomaisesti. Kaikkien ei tarvitse olla osaajia kaikilla liiketoiminnan alueilla. Yhteistyö auttaa luomaan uusia lisäarvotuotteita, lisäämään innovatiivisuutta ja vahvistamaan kilpailukykyä. PuroNetin toivotaan tulevan laajasti hyödynnetyksi alalla.

PuroNetti on aluksi vain alkutuottajien ja valmistajien käytössä. Palveluntuottajille palvelu aukeaa vuoden 2021 alussa.

PuroNetin toteutus on osa valtakunnallista elintarvikealan Pienistä puroista suuria väyliä -koulutushanketta. Hanketta osarahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sitä toteuttaa Fennopromo Oy. Verkkopalvelun tekninen tuottaja on East by North Oy.

Rekisteröityminen PuroNettiin: www.puronetti.fi.
Käyttöohjeet: PuroNetin käyttöopas.
Käyttäjätuki: info@puronetti.fi.

Lisätiedot
Eeva-Liisa Lilja, Fennopromo Oy