Maakunnista

Pohjois-Savo reagoi ruokamurrokseen tiivistämällä yhteistyötä pellolta pöytään

Pohjois-Savon Agri-Food klusteri toimii kasvualustana alueen ruokajärjestelmän kehittymiselle. Kuva Agri-Food Future, Hannaleena Uhlbäck-Ropponen.
149Lukenut

Alkutuotannon merkitys pohjoisilla alueilla tulee kasvamaan tulevaisuudessa, kun ilmastonmuutos haastaa kasvintuotannon Etelä-Euroopassa ja ruoan globaali tarve kasvaa nopeasti. Pohjois-Savossa meillä on yli 150 tuhatta hehtaaria käytössä olevaa maatalousmaata, kattaen miltei 7 % koko Suomen maatalousmaasta. Maidontuotanto on alueellamme vahvaa, ja valtaosa pelloista on tällä hetkellä nurmen ja rehuviljan tuotannossa. Tuotannon rakenne on kuitenkin muutoksessa. Jotta koko ruoantuotannon ketju toimii, tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja, lisää yhteistyötä, arvonlisää alueelliseen ruokaketjuun sekä reilumpaa tulonjakoa ruokaketjun sisällä.

Pohjois-Savossa käynnissä olevaan ruokamurrokseen on vastattu muun muassa tiivistämällä yhteistyötä. Vuonna 2020 rakentumaan lähteneen Pohjois-Savon Agri-Food klusterin tavoitteina on vahvistaa Pohjois-Savon ruokajärjestelmää, luoda alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia, jakaa tietoa ja osaamista sekä aktivoida ja tukea klusterin toimijoiden kehittymistä. Klusterin toiminta on aktivoitunut entisestään viime vuonna käynnistyneen Agri-Food Network -hankkeen myötä. Tätä Pohjois-Savon liiton rahoittamaa ”klusterihanketta” toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Ylä-Savon ammattiopisto ja Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

AgriFood kasvualusta

Klusteri kokoaa yhteen ruoka-alan verkostot ja toimijat

Agri-Food klusterin jäsenmäärä kasvaa tasaisesti. Tällä hetkellä suoria jäseniä on 31. Klusterin osana toimivat myös muut alueen vahvat ruoka-alan verkostot, Ruokalaakso ja TasteSavo, joista ensimmäinen yhdistää erityisesti elintarvikealan asiantuntijat, tarpeet ja osaamisen, ja jälkimmäinen vahvistaa alueen ruokakulttuuria ja ruokamatkailua kohtauttamalla lähiruoantuottajia, ravintoloita ja kuluttajia. Yhteenlaskettuna klusterityössä on mukana jo yli 70 alueen keskeistä toimijaa. Agri-Food klusterin tahtotilana on rakentaa alueestamme kestävän ruoantuotannon suunnannäyttäjä ja ruokainnovaatioiden kotipesä. Klusteritoimintaan ovat lämpimästi tervetulleita alueemme ruokajärjestelmän kehittymisestä ja kehittämistä kiinnostuneet toimijat, myös maakunnan rajojen ulkopuolelta.

Esimerkkinä klusterin käytännön toiminnasta nostan tammikuussa pidetyn alueen ruokaketjun toimijoita yhteen koonneen Agri-Food Future -seminaarin, jossa katse oli vahvasti tulevaisuudessa ja mahdollisuuksien löytämisessä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tapahtumassa Luonnonvarakeskuksen (LuKe) tutkimuspäällikkö Hanna Karikallio esitteli Luken Ruokavisiota 2040. Sen mukaan ruokamurrosta edistävät tulevina vuosikymmeninä ekologisen kriisin lisäksi muuttuvat tuotantomenetelmät, kuluttajien muuttuneet mieltymykset ja valinnat, politiikka ja markkinat, kannattavuuskriisi sekä globaalisti lisääntyvä ruoan tarve. Ruokavision mukaan kotimainen ruoantuotanto tulee olemaan vuonna 2040 viisaasti integroitunutta, vahvasti kannustavaa ja vastuullisesti modernia. Tämä visio sopii hyvin yhteen alueellisen tahtotilamme kanssa.

Päivässä kuultiin myös useita puheenvuoroja niin alueen aktiivisesta ja laajasta tutkimus- ja kehittämistyöstä kuin esimerkkejä yritysten kehityspoluista. Muun muassa Savonian TKI-asiantuntija Krista Jauhiainen puhui nautojen käsittelyn vaikutuksista eläinten hyvinvointiin, Iltalypsy Oy:n Eetu Tikkanen kuvasi heidän yrityksensä kehityspolkua, Eeva Mertanen avasi Ravintolamestarit Oy:n lähiruokafilosofiaa ja Savonian TKI-asiantuntijat Henna Lehikoinen ja Johanna Kantala herättelivät pohtimaan kuluttajatiedon merkitystä ruokajärjestelmän kehitystyössä.

Pohjois-Savossa luottava katseemme on vahvasti eteenpäin vahvasti ja tekemisemme tiivistääkin hyvin Agri-Food Future -päivässä saatu palaute: ”Päällimmäisenä mieleen jäi yhteistyö, tahtotila tehdä yhdessä, hyvä ja positiivinen tunnelma. Maaseudulla ja maataloudessa on mahdollisuuksia.”.

Kirjoittaja
Kaisa Kähkönen, klusterikoordinaattori
Savonia-ammattikorkeakoulu


Mikä ihmeen Agri-Food klusteri?

Klusterit ovat toisiinsa liittyvien toimialojen ja osaamisen alueellisia ekosysteemejä. Klusterin toimijoiden välillä on keskinäistä riippuvuutta. EU kannustaa alueita muodostamaan klustereita ja tukee työtä ja keskinäistä verkottumista European Cluster Collaboration Platformin (ECCP) palveluilla.

Pohjois-Savon Agri-Food klusteri on määrittänyt tehtävikseen toimia kasvualustana yhteistyölle, ideoiden kehittämiselle, kehittymiselle ja toteuttamiselle, tukea alan muutoskyvykkyyttä ja kestävyyttä sekä olla Pohjois-Savon ruokajärjestelmän kehittymisen promoottori ja yhteen saattaja.

Lisätietoja: www.clustercollaboration.eu ja www.agrifoodclusterns.fi

AgriFood-logo