Maakunnista

Pohjanmaalla tutkittiin kehittämisalustoja ja elintarvikebrändin rakentamista alueen ruoka-alan vahvistamiseksi

658Lukenut

Pohjanmaalle luodaan aktiivista yhteistyöverkostoa niin kehittämis- ja tutkimustoiminnan kautta kuin uusilla tapahtuma-avauksillakin. Vahvemman verkoston on tarkoitus vastata pohjalaisen elintarvikesektorin eri toimijoiden tarpeisiin, jotta alueen elintarvikeyritykset ja kehitysorganisaatiot voivat yhdessä kehittää alueen liiketoimintaa ja paikkabrändiä ruokamaakuntana, sekä nostaa Pohjanmaa kulinaariselle ruokakartalle.

Yritystalo Dynamon, Aktion Österbottenin, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Vaasan yliopiston ja Viexpon Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten -hankkeessa 2019−2021 vahvistetaan yhteistyötä Pohjanmaan alueen ruoka-alan yritysten sekä kehittämis-, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kesken sekä verkotetaan näitä alueen toimijoita myös maakunnan ulkopuolelle. Hankkeen taustana on elintarvikestrategia Ruokamaa Pohjanmaa 2015–2020, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on alustan synnyttäminen elintarvikesektorille sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen.

Kehittämisalustan rakentamista varten vuonna 2020 valmistui kaksi eri raporttia, jotka tutkivat niin olemassa olevia elintarvikesektorin kehittämisalustoja Pohjoismaissa kuin paikkaan kiinnittyvää elintarvikebrändiäkin.

Oma näkökulma Pohjanmaan ruoka-alan kehittämiseen

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tekemä Matriket – Kohti ruoka-alan kehittämisalustaa -raportti julkaistiin syyskuussa 2020 ja se keskittyi elintarvikesektorin kehittämisalustan toimintamalliin. Raporttia varten tutkittiin 15 eri kehittämisverkostoa ja -alustaa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Esimerkkejä peilattiin sen jälkeen Pohjanmaan tilanteeseen ja selvitettiin pohjalaisen ruoka-alan kehittämisalustan ja sen toimintamallin rakentamista.

Raportissa todetaan muun muassa, että olennaista kehittämisalustan rakentamisessa on, ettei samalla luoda uusia organisaatioita tai toimintoja, jotka alkavat kilpailla nykyisten toimintojen ja verkostojen kanssa. Alustan on myös syytä tarjota riittävän väljä viitekehys, jossa eri toimijat löytävät oman paikkansa. Kehittämisalustan toimintaan taas kuuluu alan kehittämisen koordinointivastuu ja verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen spontaaniin ajatusten ja ideoiden vaihtoon.

Luontevana seuraavana kehitysaskeleena Pohjanmaalle on verkostoituminen muihin kehittämisalustoihin ja verkostoihin, kuten yhteistyön lisääminen Etelä-Pohjanmaan kanssa. Lisäksi raportissa ehdotetaan, että Pohjanmaan ruoka-alan kehittämiseksi on syytä löytää erityinen maakunnan oma näkökulma, esimerkiksi elintarvikevienti sekä suuren yleisön mielenkiintoa herättävät kasvuyritykset ja ruoka-alan ilmiöt. Koko raportti on luettavissa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/319388

Selkeä mainonta auttaa kiinnostuneita kuluttajia suosimaan paikallista ruokaa, kertoo kesäkuun selvitysraportti

Kesäkuussa 2020 julkaistiin Vaasan yliopiston tekemä Paikallista ruokaa, kiitos! -selvitysraportti, jossa pohdittiin kuinka rakentaa paikkaan kiinnittyvä elintarvikebrändi. Erityisesti raportti selvitti Pohjanmaan alueella tuotettuja elintarvikkeita sekä merkityksiä, joita liitetään pohjalaiseen ruokaan.

Raportin perustana on kaksi eri selvitystä. Ensimmäinen selvitys keräsi kaupoista havainnointiaineistoa pakkauksista ja pakkausmerkinnöistä, myymälätilan visuaalisista ja moniaistisista elementeistä sekä miten paikallisuus linkittyy tuotteista ja kauppaympäristöstä muihin kanaviin. Toinen selvitys taas tutki pohjalaiseen ruokaan liitettyjä merkityksiä kahdeksan kuluttajiin kohdistuvan ryhmähaastattelun avulla Uudellamaalla ja Pohjanmaalla helmi-maaliskuussa 2020.

Selvitysraportissa tuli esiin selkeästi se, että paikallinen ruoka kiinnostaa kuluttajia, mutta monelle on vaikea tunnistaa ja löytää paikallista ruokaa. Siinä missä paikallisen ruoan saatavuus on selkeästi parantunut viimeisten vuosien aikana, on epäselvä mainonta suuri este kuluttajille.

Paikallisuus on siis syytä ottaa huomioon kaupan ja elintarvikeyritysten markkinointistrategiassa, ja selvitysraportti tarjoaa siihen erilaisia työkaluja, kuten Paikallisuuden portaat. Koko raportti on luettavissa osoitteessa: https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/11224

Paikallisuuden portaat

Kehittämistyö jatkuu yhteistyön merkeissä

Matriket – Kohti ruoka-alan kehittämisalustaa ja Paikallista ruokaa, kiitos! -raporttien pohjalta jatkettiin yhteistyötä 21. syyskuuta kaikille avoimella paneelikeskustelulla. Ruokamaa Pohjanmaan järjestämässä tilaisuudessa puhujina olivat kansanedustaja Anders Norrback, yrittäjät Anna Bertills, Jura Mikkonen, Jan-Ola Sandås, kehitysjohtaja Jyrki Kentala ja tutkijat Hanna Leipämaa-Leskinen sekä Timo Suutari. Paneelikeskustelu löytyy taltiointina YouTubesta.

Under den paneldiskussion som ordnades den 21.9 i samarbete med Hållbarhetsveckan Österbotten, diskuterades utveckling av en gemensam plattform för mat från Österbotten. Allt utgående från dessa två föregående rapporter av Vasa universitet och Ruralia-institutet vid Helsingfors universitetet.

Många intressanta aspekter togs upp under diskussionen och om du är intresserad av att lyssna på den i efterhand kan du klicka här: https://youtu.be/TUXlTgwxpvM


Hälsningar från Österbotten – Tervehdys Pohjanmaalta!

Innan sommaren lanserades en ny ”Gårdsbutikskarta” som täcker hela gamla Vasa län – det vill säga landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Just nu finns 49 gårdsbutiker med på kartan. Vidareutveckling av kartan är under arbete med bland annat en nätbaserad version som skall bli interaktiv och därmed även få plats med flera företag från regionen.


Kesää vasten luotiin lisäksi uusi tilamyymäläkartta, jossa on mukana 49 myymälää Pohjanmaan alueelta. Seuraavaksi kartasta kehitetään interaktiivinen web-versio.

En ny tradition startar vid Fiskets hus – Skördefest
Den 26 september arrangerade Restaurang HEJM, Fiskdisken och Österbottens Fiskarförbund samt projektet Matriket Österbotten en skördefest. Tillsammans med flera lokala producenter och småföretagare ordnas en marknad för alla som är intresserade av lokalproducerat – både hantverk och mat. Försäljarna fanns i portalerna vid Fiskets hus under skördefesten.

Uusi perinne alkaa Kalastuksen talolla – Sadonkorjuujuhla
Vaasassa järjestettiin 26. syyskuuta ensimmäistä kertaa sadonkorjuujuhla Skördefest på fiskarstranden. Ravintola Hejmin, Kalatiskin ja Österbottens Fiskarförbundin sekä Ruokamaa Pohjanmaa yhdessä järjestämät markkinat tehtiin yhteistyössä paikallisten tuottajien ja pienyritysten kanssa kaikille lähialueen palveluista ja ruoasta kiinnostuneille.


Lisätietoja
Mats Sabel, mats.sabel@dynamonarpes.fi
Matriket Österbotten / Ruokamaa Pohjanmaa

Teksti
Mats Sabel ja Ellinoora Havaste