Artikkelit

Mehiläispesän muista tuotteista lisätuloa hunajantuottajille

Mehiläisen yhdellä keruulennolla keräämät siitepölypallerot ovat peräisin saman kasvilajin kukista. Värin perusteella voidaan tunnistaa joidenkin palleroiden kasvialkuperä.
1.16TLukenut

Mehiläispesä tuottaa muutakin kuin hunajaa. Siitepölyä voidaan hyödyntää elintarvikkeissa, propolista terveyden ylläpidossa, mehiläismyrkkyä kosmetiikassa ja mehiläisvahaa monenlaisissa tuotteissa elintarvikkeista kynttilöihin. More than honey -hanke edistää muiden pesäntuotteiden hyödyntämistä.

Suomen Mehiläishoitajain Liiton (SML) More than honey -koulutushanke välittää koko maan hunajantuottajille tietoa mehiläispesän muiden tuotteiden keräämisestä, ominaisuuksista ja tuottamismahdollisuuksista. Koska mehiläisala on Suomessa suppea, kansallinen koulutushanke on järkevä tapa kerätä alalla tarvittavaa tietoa kaikkien saataville.

Tuttuja ja vielä tuntemattomia tuotteita

Mehiläisvaha, siitepöly ja propolis ovat jo tuttuja osalle kuluttajista. Sen sijaan mehiläismyrkky, emomaito ja kuhnuritoukkien elintarvikekäyttö ovat vielä uusia asioita monille mehiläishoitajillekin. Kaikkien edellä mainittujen mehiläispesän tuotteiden tuotantomäärät ovat Suomessa toistaiseksi pieniä ja osaaminen niiden tuottamisessa ja kaupallistamisessa puutteellista. Mehiläishoitaja voi kuitenkin saada muista pesäntuotteista yhtä suuren rahallisen lisätulon mehiläispesää kohden kuin hunajasta.

Mehiläiset tuovat siitepölyn ja propoliksen pesään takajalkojensa siitepölyvasuissa.

Yhteistyöllä alkuun

Suurin osa Suomen noin kolmesta tuhannesta mehiläishoitoyksiköstä on tuotantomäärältään pieniä, ja ne myyvät hunajansa lähialueen kuluttajille tai kauppoihin. Pienissä yksiköissä pesän muiden tuotteiden hyödyntäminen on vaikeaa, koska niiden tuotantomäärä pesää kohden on vähäinen. Yksi mahdollisuus tuotantomäärien kasvattamiseen on tuottajien yhteistyö. More than honey -hanke pyrkiikin tuomaan tuottajia saman pöydän ääreen tutustumaan toisiinsa ja auttaa orastavaa yhteistyötä alkuun.

Konkreettinen esimerkki hyvin alkaneesta yhteistyöstä mehiläismyrkkyryhmän toiminta. Viime kesänä ryhmä kokeili myrkyn keräämistä ja ensi kesälle on jo suunnitelmia, joilla myrkyn tuottaminen saataisiin alkuun ja sille löydettäisiin myyntikanavia.

Kuhnuritoukkia ravintola-annoksiin

Hyönteisruuan elintarvikekäytön tultua mahdolliseksi myös mehiläisten kuhnuritoukkia alettiin myydä ravintoloihin. Proteiinipitoiset kuhnuritoukat poistetaan pesistä varroapunkin torjuntaan liittyvänä hoitotoimena, ja niiden hyödyntäminen elintarvikekäyttöön on ekologinen ratkaisu. Suomen Mehiläishoitajain Liitto teki vuoden 2018 lopulla Euroopan ruokavirastolle uuselintarvikehakemuksen kuhnuritoukkien elintarvikekäytöstä, ja sen ansiosta kuhnuritoukkia voidaan nyt hyödyntää elintarvikkeena.

Kuhnuritoukat ovat uusi ja kiinnostava hyönteisruoka.

Kuhnuritoukat ovat ainoa hyönteislaji, jota voi tuottaa myös luomulaatuisena, koska mehiläishoitoon on olemassa luomutuotanto-ohjeet. Kuhnuritoukkia myydään tällä hetkellä pieniä määriä suoraan tiloilta ravintoloihin. Mehiläistilojen yhteistyö olisi tässäkin tärkeä asia.

Tutkimustietoa tuotteiden laadusta

Mehiläistuotteista löytyy paljon tietoa ja tutkimuksia maailmalta. Suomalaisia tuotteita on kuitenkin tutkittu vasta vähän. More than honey -hankkeessa analysoidaan suomalaisia pesäntuotteita ja saadaan näin tietoa niiden koostumuksesta sekä esimerkiksi raskasmetalli- ja torjunta-ainejäämistä. Saatua tutkimustietoa hyödynnetään hankkeen koulutuksissa, ja kaikki kerätty tieto jää mehiläisalan käyttöön hankkeen päätyttyä. Myös koulutuspäiviä varten tuotetut esitykset, tietopaketit ja opetusvideot löytyvät hankkeen nettisivuilta. Hankkeen koulutuksiin ovat tervetulleita mehiläishoitajien lisäksi kaikki mehiläistuotteista kiinnostuneet.


Kirjoittaja
Anneli Salonen
More than honey -koulutushanke
Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Kuvat Tarja Ollikka SML ry

More than honey -koulutushanketta rahoittavat Euroopan maaseuturahasto ja ELY-keskus, ja se toteutetaan ajalla 1.9.2018–28.2.2021.

Hankkeen nettisivuilta löytyvät hankkeessa tähän mennessä tuotetut materiaalit sekä tämän vuoden koulutuspäivät: www.mehilaishoitajat.fi/more-than-honey-hanke/