Artikkelit

Mallasjäännöksestä ruuaksi

2.27TLukenut

Kiertotalous on Suomessa kehittynyt lukuisissa yrityksissä toimintamalliksi, mutta mitä se käytännössä voi tarkoittaa? Kiertotalousajattelussa tuotteen tai materiaalin elinkaarelle ei ole päätepistettä, vaan se palautuu uudelleen kiertoon joko samassa elinkaaressa tai osana toista tuotetta tai materiaalia. Kiertotaloutta ja sen mahdollisuuksia on helpoin ymmärtää käytännön esimerkkien kautta. Suomessa on jo satoja yrityksiä, jotka toimivat kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Loistava esimerkki tällaisesta yrityksestä on keittiömestari Juha Teerimäen omistama Idealgrain Oy. Idealgrain Oy tutkii panimoiden mallasjäännöksen optimaalisia hyötykäyttömahdollisuuksia elintarvikkeiden raaka-aineena. Yritys on syntynyt Juha Teerimäen olutharrastuksen kautta. Tällä hetkellä oluttuotannossa syntyvästä mallasjäännöksestä noin 90% menee rehuksi tai jätelaitoksille – mallasjäännöksestä olisi kuitenkin myös elintarvikekäyttöön, sillä se sisältää runsaasti kuitua ja proteiinia. Juha Teerimäen ajatustyö mallasjäännöksen paremmasta hyödyntämisestä ja kiertotalouden edistämisestä johtivat lopulta katuruokapyörään, josta Teerimäki tarjoili kesällä 2017 menestyksekkäästi mm. mallasjäännös falafelpyöryköitä. Tämän onnistuneen kokeilun jälkeen Teerimäki on jatkanut tuotekehittelyä eteenpäin. Tässä vaiheessa mukaan on tullut myös myös EAKR-rahoitteinen LUO Next Step -hanke ja HAMKin bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat.

 

LUO Next Step -hankkeen kautta Idealgrain Oy:lle mahdollistui Luonnonvarakeskuksen Jokioisten koehallin hyödyntäminen osana tuotekehitystä. Mukana prosessissa olivat myös HAMKin bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat, joille kokeilu oli osa tuotekehityksen opintoja. Luken koehallissa kokeiltiin erilaisia mekaanisia menetelmiä mallasjäännöksen prosessoimiseksi, jotta sen hyötykäyttö olisi taloudellisesti mahdollista.

Kuvat: Juha Teerimäki, Idealgrain Oy

Päivä vahvisti Juha Teerimäen ajatuksia mallasjäännöksen mahdollisuuksista ja asetti myös lisää kysymyksiä sen prosessoinnin optimoinnista ja kustannuksista. ”Saimme tehtyä neljä erilaista koetta, missä mallasjäännöstä prosessoitiin eri tavoin ja laittein. Tämä auttoi sulkemaan pois osan tavoista. Tulosten perusteella voidaan tehdä jatkokokeita ja löytää skaalautuvia menetelmiä hyötykäytön mahdollistamiseksi” Juha Teerimäki kertoi.

Idealgrain Oy:n tarina on erinomainen esimerkki kiertotalousajattelun mahdollistamista uusista avauksista, joissa hyödynnetään olemassa olevia raaka-aikeita uudella tavalla – kestävästi ja innovatiivisesti. Kattavasti kiertotaloudesta: sitra.fi/kiertotalous

Lisätietoja
Juha Teerimäki, Idealgrain Oy


LUO Next Step -hankkeessa 1.8.2016-31.12.2018 vahvistetaan Hämeen luonnonvara-alan verkoston koulutus- ja tutkimustoimijoiden yhteistyötä yritysten kanssa ja viedään toimintaa käytäntöön kokeilujen avulla. Tavoitteena on kierto- ja biotalouden edellyttämän asiantuntijuuden kehittäminen erityisesti yrityksissä, jotka haluavat kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia toimintatapoja luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

Kirjoittaja
Milla Anttila,Hämeen ammattikorkeakoulu
milla.anttila@hamk.fi