Vieraskynä

Lähiruokaohjelma on päivitetty

451Lukenut

Maa- ja metsätalousministeriö julkisti Lähiruokaohjelman päivityksen toukokuun lopulla. Päivityksen pohjalla on vuonna 2013 hyväksytty ohjelma ja siitä tehdyn ulkopuolisen arvioinnin esiin nostamat huomiot.

Ohjelmassa on nyt viisi tavoitetta aiemman kuuden sijaan, sillä tekstiä rytmitettiin uudelleen ja siitä poistettiin osittaisia teemallisia päällekkäisyyksiä. Tavoitteet vuoteen 2025 ovat: 1) monipuolistaa lähiruuan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi, mahdollistaa uusien myynti- ja jakelukanavien kehittymistä sekä nostaa lähiruuan jalostusastetta; 2) parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön, neuvonnan ja tutkimuksen keinoin; 3) kasvattaa lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista, laadullisia kriteereitä ja hankintavaatimuksia; 4) tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä ja 5) lisätä ruuan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta ja näkyvyyttä. Ohjelman tavoitteiden toteuttaminen vaatii koko lähiruokasektorin toimenpiteitä ja yhteistyötä.

Ohjelman sisältö on pitkälti sama kuin aiemmassa ohjelmassa. Siihen lisättiin jonkin verran lisää muun muassa huoltovarmuuteen, tutkimukseen ja osaamisen lisäämiseen liittyviä näkökulmia. Siinä huomioitiin myös lähiruuan moninaistuneet jakelukanavat.

Ohjelma oli kommenttikierroksella keskeisillä sidosryhmillä joulu-tammikuussa. Saadut kommentit olivat hyviä ja auttoivat terävöittämään tekstiä. Ohjelma on toisaalta myös tasapainoilua ja kompromisseja: yhtenä esimerkkinä voidaan mainita joissakin kommenteissa haluttu painotus hyvinkin pienimuotoiseen maatalouteen ja lähiruokayrittäjyyteen, mutta niin päivitetyssä kuin aiemmassa ohjelmassa korostetaan kaikenkokoisten maatilojen ja yritysten tärkeyttä lähiruokasektorin menestyksen edellytyksenä.

Alkuperäisellä ohjelmalla oli Kataisen hallituksen ajan käytössään oma korvamerkitty budjetti, mutta nyt näin ei ikävä kyllä ole. Valtioneuvostotason ohjelmana sitä toteutetaan hallinnon käytettävissä olevin keinoin, mutta sen tavoitteet ja suuntaviivat luovat pohjaa ja antavat lisäarvoa lähiruokaketjun kaikkien toimijoiden kehittämistyölle. Ohjelma toimii suunnannäyttäjänä myös alueilla tehtäville ruokasektorin ohjelmille ja strategioille, joita toteutetaan eri kehittämisrahoitusten kautta.

Ohjelma on ladattavissa: www.mmm.fi/lahiruoka

Kirsi Viljanen
erityisasiantuntija
maa- ja metsätalousministeriö