ArtikkelitKansi

Kuluttajatrendit lisäävät liiketoimintaosaamisen tarvetta

Käsitehdyt suklaaherkut houkuttelevat kuluttajia
1.33TLukenut

Kuluttajien arvot ja tarpeet ovat muutoksessa. Ekologinen, lisäaineeton, terveellinen, ilmastoystävällinen ja eettinen ovat adjektiiveja, jotka ovat kuluttajien valinnoissa yhä tärkeämmässä roolissa.

Jotta luontoresursseja liiketoiminnassaan hyödyntävät mikroyrittäjät voivat vastata kuluttajakäyttäytymisen muutokseen, he tarvitsevat liiketoimintaosaamisensa vahvistamista. Suomessa tarjottava liiketalouden koulutus kuitenkin harvoin on toimialakohtaista ja integroi kestävät arvot osaksi koulutusta, eikä luonnonvara- tai ympäristöalan koulutus pureudu syvällisesti liiketoiminnan kehittämiseen.

Uusi täydennyskoulutuskokonaisuus luontoyrittäjille

Satakunnan ammattikorkeakoulu tarttui haasteeseen ja toteuttaa luontoyrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi suunnatun NatureBizz-hankkeen ruotsalaisen, virolaisen ja latvialaisen korkeakoulun kanssa. Kolmivaiheisessa hankkeessa tunnistettiin luontoyrittäjien liiketoiminnan osaamistarpeet ja luotiin näiden pohjalta täydennyskoulutuskokonaisuus. Mukana hankkeen toiminnassa on ollut muun muassa elintarviketuotannon, luonnonkosmetiikan ja luontoelämysten parissa toimivia yrittäjiä.

Luomusaippuat sisältävät mustikan rouhetta ja tyrniä

Alan yrittäjien ja liiketoimintaa tukevien organisaatioiden haastattelujen perusteella paljastui erityisesti neljä keskeistä osaamisteemaa: 1) korkean lisäarvon tuotteiden tuotteistaminen, 2) kestävä kuluttajaviestintä, 3) jakeluketjun hallinta ja 4) brändin kehittäminen. Lisäksi liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyvä osaaminen on perusta menestyksekkäälle liiketoiminnalle.

Osaamistarpeet painottuivat siten innovatiivisten, korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen. Yrittäjien tulisi osata jatkojalostaa luonnon raaka-aineista kestäviä tuotteita, laajentaa tuotetarjontaansa hyödyntämällä erilaisia luontoresursseja ja brändätä sekä itsensä että yrityksensä vahvemmin. Tämän lisäksi kuluttajaviestinnän merkitys korostuu, sillä kasvun ehtona on kuluttajien tietämys olemassa olevasta tuotetarjonnasta. Yrittäjien tulee viestiä luotettavasti oman yrittäjyytensä erityispiirteistä ja informoida tuotteista, jotka heijastavat samoja kestäviä arvoja.

Kyseiset osaamistarpeet muutettiin kahdeksan moduulia sisältäväksi täydennyskoulutuskokonaisuudeksi. Moduulit käsittelevät kestävää yrittäjyyttä ja kuluttamista, tuotteen- ja brändin kehittämistä, kuluttajaviestintää, jakeluketjun- ja laadunhallintaa sekä vientiä. Jokainen moduuli sisältää käytännön työkalun liiketoiminnan kehittämiseksi. Suomessa moduulien pilotoinnissa oli tiiviissä yhteistyössä Ammattiopisto Livian Tuorlan Maaseutuopisto.

Koulutus pilotoitiin Ammattiopisto Livian kanssa

Koulutuskokonaisuus on kaikkien hyödynnettävissä

Koulutuskokonaisuus on erilaisten koulutusorganisaatioiden hyödynnettävissä. Esimerkiksi osaamistarvekartoitukset ja täydennyskoulutuskokonaisuus moduulikuvauksineen sekä materiaaleineen ovat käytettävissä opetussuunnitelmien kehittämisessä ja erilaisten yrityskoulutusten järjestämisessä. Materiaalit ovat löydettävissä verkossa osoitteessa www.projectnaturebizz.eu

Kirjoittaja ja kuvat
Sanna-Mari Renfors, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Interreg Central Baltic NatureBizz-hanketta rahoittaa Keskisen Itämeren -ohjelma.