Vieraskynä

Kiitosten aika

902Lukenut

Olen saanut olla mukana ruokaan liittyvässä kehittämisyhteisössä vuoden 1993 lopulta alkaen lähes kolme vuosikymmentä, tarkalleen 27 vuotta. Työ alkoi silloisen Maaseutupolitiikan neuvottelukunnan (nykyisin Maaseutupolitiikan neuvosto, MANE) asettaessa Ruoka-Suomi -teemaryhmän edistämään pk-elintarvikeyrittäjyyttä ja -alaa. Teemaryhmä toimi vuoteen 2014 saakka ja sen rinnalla toimi jo joitakin vuosia valtakunnallisesti lähiruoka-alaa kehittäviä hankekokonaisuuksia. Ohjelmakaudella 2007-2013 ruoka-asiat nousivat selkeästi laajemmin myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa keskeiselle sijalle. Vuodesta 2015 alkaen em. ohjelmassa alaa lähdettiin strategisesti kehittämään koordinoidummin Lähiruoan koordinaatiohankkeella – Yhdessä tehden parempiin tuloksiin.

Tämän hetkisessä Ruokasektorin valtakunnallisessa koordinaatiossa on mukana koko pk-elintarvikeyrittäjyyden kirjo eli myös luonnontuotteet ja luomu lähiruoan rinnalla. Luomu ja luonnontuotteet olivat nykyisen ohjelmakauden alussa omina kokonaisuuksinaan. Nyt on tavallaan palattu ruokasektorin myötä alkuperäiseen Ruoka-Suomi ajatukseen. Luomulla ja luonnontuotteilla on kummallakin alaspesifejä kehittämiskohtia. Monet teemat ovat raaka-aineesta riippumatta pk-elintarvikeyrittäjyyden yhteisiä haasteita tai mahdollisuuksia; kumpana ne sitten näemmekään.

Kolmen vuosikymmenen aikana ala on kehittynyt valtavasti. Vuoden tai kolmenkaan syklissä itse kukin voi kokea, että mikään ei muutu tai mitään ei tapahdu. Vaikuttavuus syntyy pitkäjänteisellä panostuksella. Tuotteiden kirjo on valtavasti lisääntynyt alkuaikojen ”porkkanaraasteesta”. Tuotteet ovat korkealaatuisia, monet pitkällekin jalostettuja ja erilaistettuja. Tämä kertoo yrittäjien osaamisesta ja valmistuksen vahvasta ammattilaisuudesta. Toimiala on uudistunut sisäisesti ja uutta yrittäjyyttä on noussut. Erityisen suuri muutos ja lisäys on tapahtunut markkina- ja jakelukanavissa, joita on syntynyt lisää ja näen tämän kehityksen edelleen jatkuvan. Ala vastaa kuluttajien erilaistuviin tarpeisiin, jopa räätälöidysti ja entistä tehokkaammin erilaisten digipalvelujen ja -kanavien yleistyessä.

Edellä lyhyesti kuvatut kolme vuosikymmentä voin omalta osaltani nähdä myös ympyränä, joka on sulkeutumassa. Työ alkoi Ruoka-Suomesta (RS) ja päättyy Ruokasektoriin (RS). Työvuosiini on sisältynyt monenlaisia kehittämislinjauksia, taloussuhdanteita, kulutustrendejä ja rakenteellisia muutoksiakin. Yhdessä alan toimijaverkosto on luonut kehitystä mahdollistavia toimintaympäristöjä ja alustoja. Ja työ jatkuu. Tuntuu haikealta jättää tämä yhteisö, vuosien mittaan tutuksi tulleet ihmiset, yritykset, organisaatiot ja paikat. Toivotan teille kaikille hyvää jatkoa ja menestystä ruoan kehittämisen parissa.

Tätä lukiessanne olen jäänyt vuosilomalle ja siitä sitten vähitellen eläkkeelle.

Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä!

Heidi Valtari
Kehittämispäällikkö, Turun yliopiston Brahea-keskus