Uutiset

Elintarvikealan vuosiseminaarissa julkistettiin Ruokafakta-sivusto, kuultiin leipomoalan kuulumisia ja innostuttiin elintarvikeviennin mahdollisuuksista

1.03TLukenut

Anna-Leena Miettinen MMM:sta avasi Elintarvikealan vuosiseminaarin katsauksella Ruokapoliittisen selonteon toimeenpanosuunnitelmaan. Lähiruokayrittäjääkin läheisesti koskettaviin aiheisiin, kuten ruokamarkkinoiden toimivuuden parantamiseen, elintarvikkeiden ja veden viennin edistämiseen sekä lähiruoan pienimuotoisen jalostamisen helpottamiseen tullaan tekemään konkreettisia toimenpiteitä. – Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan laajaa viestintäyhteistyötä ja yhteistä linjaa koko alalla, Miettinen innosti.

Toimialapäällikkö Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoi pk-yritysbarometrin tuovan nyt esiin pienten yritysten kasvuhalukkuutta, jota haetaan mm. investointien, uusien tuotteiden ja palveluiden kautta sekä suuntaamalla uusille markkinoille. Erityisesti leipomoalalla tapahtuu jatkuvaa uudistumista – leipomotoiminnan parissa onkin ylivoimaisesti eniten elintarvikkeita valmistavia yrityksiä ja jopa neljännes kaikista elintarvikealan työllisistä. Leipomoalaa kuvaa hyvin myös tiukka kilpailutilanne. – Joka neljäs Suomessa syötävä leipä on ulkomainen, tarkensi Suomen leipuriliton hallituksen puheenjohtaja Jari Elonen. Hän ja Suomen leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen nostivat lähileivän uudeksi kuluttajatrendiksi. Leivän tuoreus ja läheisyys ovat kuluttajille tärkeitä, mutta erot lähellä paistetun ja leivotun tai ulkomaisen ja kotimaisen raaka-aineen laadun välillä eivät aina ole selvillä, he totesivat.

Toimialajohtaja Esa Wrang, Food From Finland -ohjelmasta toi kannustavia ajatuksia elintarvikeviennissä onnistumiseen. Tällä hetkellä Suomen elintarvikeviennin pääkohdemaat ovat Saksa, Pohjoismaat, Kiina, Hong Kong, Japani ja Etelä-Korea.

Erikoistutkija Csaba Jansik esitteli tuoreen Luonnonvarakeskuksen Ruokafakta -sivuston. Sen tarkoitus on esitellä kotimaisen ruoan ja veden puhtautta suhteessa muiden maiden tilastotietoihin. Tavoitteena on välittää ajantasaisin tieto suomalaisen ruoan tuotannon kilpailukyvystä. Sivustoa kehitetään edelleen ja kaikki pääsevät hyödyntämään sitä suomalaisesta ruoasta viestimiseen. Lisätietoja www.luke.fi/ruokafakta/

Seminaariesitysten tallenteet ovat saatavilla Aitoja makuja -sivustolta: www.aitojamakuja.fi/blogi/?p=2606

Teksti Leena Arjanne