Uutiset

Lähiruokakilpailuista tuotekehitysapua ja tunnettuutta

987Lukenut

Miten suomalaista lähiruokakilpailukenttää voitaisiin kehittää? Palvelevatko kilpailut pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten tarpeita? Miksi yritykset osallistuvat kilpailuihin?

Lähiruoan koordinaatiohanke selvitti ruokakilpailujen tarjontaa syksyllä 2017. Kilpailuihin osallistutaan kilpailuhengen, niiden läheisen sijainnin ja vaivattomuuden, saatavan markkinointi- ja tuotekehitysavun sekä yrityksen sisäisen hengen kohottamisen vuoksi. Sijoitetulle ajalle ja rahalle odotetaan vastineita.

Huomionarvoista on, että kilpailuissa viestintä- ja markkinointisatsauksia tehdään niiden tuomiin mahdollisuuksiin nähden vielä vähän. Kilpailuun osallistumisesta voisi syntyä monia kiinnostavia tarinoita. Kilpailuissa piileekin valtava potentiaali, joka voitaisiin saada käyttöön, kun kilpailukenttä organisoituisi kokonaisuutena. Toki osalla kilpailuista on jo pitkä historia ja vakiintunut asema omassa kohderyhmässään. Toimivat kilpailut ovat kuluttajia ja mediaa kiinnostavia, houkutteleva ja eläviä tapahtumia.

Selkeyttämällä järjestäjien ja kilpailijoiden roolijakoa, kilpailuodotukset voisivat täyttyä paremmin. Suomessa alakohtaiset tuotekehityskilpailut, kuten Suomen paras hunaja, näyttäisivät pääsevän tavoitteisiinsa parhaiten. Markkinoinnilliset kilpailut jotka nostavat ruoka-alaa tai paikallisia raaka-aineita esiin, kuten Vuoden lähiruokateko ja Sikses Parasta, pääsevät tavoitteisiinsa heikommin. Tuotekehitykseen ja markkinointilisäarvoon tähtäävät kilpailut vaativat jatkuvuutta ja pysyvät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit, jotta ne onnistuisivat monissa tavoitteissaan.

Selvityksen mukaan ratkaisuina voisivat olla kilpailujen keskittäminen, niiden ympärille rakennettavat oheistapahtumat, viestintäsuunnitelma, sponsorointipaketit ja yhteistyömahdollisuudet. Näin voitaisiin lisätä paitsi osallistujien myös yleisön määrää sekä saavuttaa median kiinnostus ja ylittää uutiskynnys. Selvityksessä kuvataan konkreettisia ja tuoreita ideoita nykyaikaisen lähiruokakilpailujärjestelmän rakentamiseksi.

Selvitykseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.aitojamakuja.fi/blogi/?p=2687, jossa on myös listattuna joitakin lähivuosina pidettyjä lähiruoka- ja ruokakilpailuja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti Leena Arjanne