Uutiset

Elintarvikealalle uusia osaajia yritysyhteistyönä Uudellamaalla

828Lukenut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa (Stadin AO) käynnistyy huhtikuussa 2021 elintarvikealan perustutkinto, josta valmistuu elintarvikkeiden valmistajia.

Helsingin Roihuvuoressa sijaitsevassa elintarvikealan oppilaitoksessa halutaan palvella yrittäjiä ja yrityksiä tarjoamalla:

• täydennyskoulutusta yritysten tarpeisiin
• luoda ja syventää yhteistyötä sekä kumppanuuksia koulutussopimusopiskelijoiden työelämäjaksoilla
• käynnistää elintarvikealan yritysten toivomaa, niiden tarpeisiin kohdistettua oppisopimuskoulutusta

Stadin AO:n elintarvikealalle on rakennettu erilaisten jatkojalosteiden valmistukseen ja käsittelyyn soveltuvat työtilat, jo olemassa olevien leipomotuotannon opetustilojen oheen.

Tulevaisuuskartoitusten perusteella on havainnoitu, että suomalaiset elintarvikeyritykset tulevat tarvitsemaan uutta työvoimaa: leipomotyöntekijöitä, erilaisia elintarvikkeiden valmistajia ja monialaosaajia teollisuuden palvelukseen ja pk -yrityksiin.

Ammattiopettaja Johanna Tiitto (Stadin AO) opettaa, ohjaa ja valmentaa elintarvikealalle uusia työntekijöitä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden ja työvalmentajien kanssa. Lähtökohtina ovat yritysten ja työelämän tarpeet sekä monialaiset ammatilliset osaajapolut. Koulutus tullaan toteuttamaan työelämälähtöisesti yritysten henkilöstön kanssa.

Toivomme yhteydenottoja
opettaja Johanna Tiitto, johanna.tiitto@edu.hel.fi
puh. 040 560 1164 ja 09 310 15985

koulutuspäällikkö Riitta Ristlakki riitta.ristlakki@edu.hel.fi
puh. 050 370 8718 ja 09 310 72210
Stadin ammatti-ja aikuisopisto, Prinsessantie 2 00099 Helsingin kaupunki