Artikkelit

Arjen apua ja matalan kynnyksen tapoja toimia

969Lukenut

Suomalainen Leipäkorihanke uppoutui paikallisen, monipuolisen ja rikkaan leipäkulttuurimme syövereihin kahden vuoden ajan. Jokainen meistä kuluttaa vuodessa noin 48 kg leipomotuotteita. Valitettavasti joka neljäs näistä on ulkomaalaista alkuperää. Miksi emme käytä paikallisesti tuotettuja leipomotuotteita?

Suomalaisen Leipäkorihankkeen tavoitteena oli muodostaa Kanta-Hämeeseen ja välillisesti koko Suomeen vahva leipomoalan osaamiskeskittymä. Tämä tavoite saavutettiin edistämällä leipomoalan monipuolista ja toimialan tarpeista lähtevää tarjontaa, tuottamalla toimialalle lisäarvoa kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä sekä antamalla leipomoille työkaluja liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Ammattiylpeys arvostuksen kohteeksi

Leipäkorista alalle hakeutuja, työntekijä, esimies, johtaja kuin yrittäjäkin löytää tiedon, taidon ja polun oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Vaihtoehdot poluille ovat miltei rajattomat. Polku pitää sisällään tarjottimia, joista poimitaan jokaisen omaan koriin tarvittava ja toivottu osaamislisä. Nämä poimitut omenat saavat aikaan kokonaisuuden, jossa on edetty asiakasta ja yritystä kuunnellen. Tästä vielä syvemmälle johdettu partnership-ajatusmalli lähtee liikkeelle yrityksen tavoitteista, arvoista ja strategiasta. Tavoitteena on saada tavoitteellinen liiketoiminnallinen vaikutus.

Ammattiylpeyttä tarvitaan jokaisessa työtehtävässä. Työelämä toivoo rekrytoitaessa saavansa asenteeltaan avointa perusosaavaa henkilöstöä, jotka voivat keskittyä oleelliseen eli erilaisten alan työtehtävien tekemiseen. Leipäkorihankkeen aikana nostettiin myös mestaritutkintojen merkitystä esille.

Lukuja ja päätelmiä

Suomalainen Leipäkorihanke tarjosi huikean koulutustarjonnan vuoden 2017 aikana. Koulutukset rakennettiin ja sisällöt kerättiin toimialan tarpeista ja toiveista. Osallistujia oli yhteensä 297, keskiarvon olleessa 20 henkilöä tilaisuutta kohden. Hankkeen tärkein tavoite, leipomoalan osaamisen varmistaminen, toteutui hyvin. Lisäksi oli mahdollista osallistua lyhyisiin tai tutkintotavoitteisiin koulutuksiin, joita Forssan ammatti-instituutissa on mahdollista suorittaa kaikkina leipomoalan tutkintoina (6 kpl).

Muissa järjestetyissä tapahtumissa ja seminaareissa kävi 113 henkilöä ja ns. roadshow -tapahtuma ympäri Suomen tavoitti 152 osallistujaa. Yhteistyö jatkuu ja moni leipomo tai muu yritys osallistuu alan toimintaan jatkossakin. Suomalainen leipäkorihankkeen kanssa yhteistyötä tekivät myös muut kehittämishankkeet ja sidosryhmät, kuten Opetushallitus, muut leipomoalan tutkintoja järjestävät oppilaitokset, Leipuriliitto paikallisyhdistyksineen ja jäsenyrityksineen, Satafood ja Iloiset leipurit.

Muita aikaansaannoksia

Leipomoalan toimijoilta nousi esiin aihealueita, joihin he toivoivat apuja. Case Taloushallinto tuotti ns. työkortin joka antaa hyvin käytännön läheisesti ohjeita, vinkkejä ja esimerkkejä leipurinäkökulmasta esitettynä. Case Kiertotalous eli Leipomot osana kiertotaloutta keskittyi sivuvirtojen hyödyntämiseen kiertotalouden näkökulmasta. Kehitetty sähköinen työpaikkaohjaajakoulutus puolestaan tuottaa opiskelun ja kouluttautumisen iloa mahdollisimman monille. Case Pienet pajat nosti esiin verkkokaupan mahdollisuuksia. Kansainvälistä kehittämisnäkökulman hankkeelle antoi Stuttgartissa olleet leipomo- ja konditoria-alan messut.

Loppupäätelmänä hyvillä mielin ja todeten aikaansaadun melkoisen määrä monenlaista. Suomalainen Leipäkori 1.3.2016-31.3.2018, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, www.lhkk.fi Pidetään edelleen Suomi leivottuna!

Minna Mäkinen
minna.makinen@lhkk.fi