Artikkelit

Somen aika on tullut vientimarkkinoinnissakin

1.31TLukenut

Sisältömarkkinointi on vauhdilla kasvava ala. Tuotteet lanseerataan ja brändit syntyvät ja kuolevat somessa. Nyt myös kaura-ala pääsee ottamaan sosiaalisen median haltuunsa vienninedistämisessä.

Kuluttajat kotimaassa ja maailmalla hankkivat sosiaalisen median kautta tietoa ostopäätöksiinsä, tutkivat tuotetietoja ja tarjontaa ja tekevät ostoksensa verkossa.

Delicioats -projekti käynnistyy tulevana syksynä opastamaan kaura-alaa somen käyttöön vientimarkkinoinnissa. Projektilla on uutuusarvoa; some -markkinoinnin toimintamalli ei vielä ole laajasti käytössä elintarvikkeiden vienninedistämisessä.

Datatieteestä on tulossa kasvava mainonnan ja markkinoinnin tieteenala. Algoritmit analysoivat klikkejämme, älypuhelimet ja -kellot seuraavat elämäntapojamme ja ehkä pian myös tunteitamme.

Delicioats opastaa käyttämään tätä uusinta tietoa kauramarkkinoinnissa. Projektissa tutkitaan, onko personoidulla tasolla tunnistettavissa, ketkä ovat niitä kansainvälisiä kuluttajia, jotka ovat kiinnostuneimpia kauratuotteista tai joille kauratuotteet sopivat parhaiten. Selvityksen kohteena on, miten kuluttajiin pystytään vaikuttamaan ja miten he ovat tavoitettavissa some-kanavissa.

Sisältömarkkinointi on keskustelua asiakkaan kanssa

Projektissa opetellaan tekemään sisältömarkkinointia. Sisältöjen avulla herätetään asiakkaan kiinnostus ja johdatetaan asiakas ostotarpeen heräämisestä ja vaihtoehtojen tutkimisesta päätöksentekoon ja toimintaan eli ostoihin. Somemarkkinointi on kustannuksiltaan kohtuullisen edullista ja helposti toteutettavaa ja sopii myös pienten yritysten kansainvälisen markkinoinnin työkaluksi.

Delicioats on hyppy uudelle alueelle

Yritykset pääsevät kertomaan ulkomaisille kuluttajille korkealaatuisen kauran käytön hyödyistä, lisäarvosta, terveysvaikutuksista, kauratuotteista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Tuleeko toteutus olemaan kuluttajaprofilointia, sisällöntuottoa, tubetusta, tuotesijoittelua, lifestylevideoita, datahakuja tai kaikkea näitä, se nähdään projektin aikana. Yhdessä oppien sovelletaan yritysten markkinointitarpeita ja kansainvälisen some-markkinoinnin mahdollisuuksia.

Delicioats -projekti 1.4.2018 – 30.9.2019 on avoin kaikille kaura-alan yrityksille. Infopäivä järjestetään syyskuussa. Päärahoittajana toimii MMM ja vastuullisena toteuttajana Fennopromo Oy. Lisätiedot: info@fennopromo.fi