Uutiset

Pohjois-Karjalan myllytoimialaselvitys avaa vilja- ja proteiinikasvien markkinatilannetta

458Lukenut

Pohjois-Karjalan viljaketjun ja myllytoiminnan uudelleenjärjestämisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuvaava selvitys valmistui helmikuussa. Vaikka myllytoimialan selvityksen keskiössä oli Pohjois-Karjalan tulevaisuuden mahdollisuuksien avaaminen ja etsiminen, niin saaduista tuloksista on laajemminkin hyötyä pohdittaessa vilja- ja proteiinikasvien markkinoita.

Tehtyjen kyselyjen ja haastattelujen pohjalta oli havaittavissa, että eri vastaajaryhmillä oli hyvin samansuuntaiset ajatukset tulevaisuuden tavoitteista. Vahva viesti oli, että tulevaisuus on erikoistumisessa ja alueella tuotettujen viljojen, palkoviljojen ja erikoiskasvien jalostusasteen nosto tulee olla keskiössä. Leipomosektori on Pohjois-Karjalassa vahva ja perinteikäs, joten kunnia-asia on, että alueella on myös omaa myllytoimintaa.

Toimijoiden vastauksissa esiin nousi myös haasteita. Näitä ovat muun muassa se, että Pohjois-Karjala on kaukana suurista viljan ostajista ja jalostajista sekä että viljelyssä ja viljan markkinoinnissa ei tehdä riittävästi yhteistyötä. Vastauksissa nousi esiin vahva tahto ratkaista viljaketjun kehittämiseen ja myllytoimintaan liittyvät mahdolliset haasteet. Pohjois-Karjalassa on hyvä yhteishenki ja vahva tahtotila pitää vilja-alan elintarvikeketju myös jatkossa omassa maakunnassa.

Myllytoimialaan liittyvät raportti on ladattavissa Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeen nettisivuilta. Raportin liite Vilja- ja proteiinikasvien markkinat Suomessa (ja Keski-Euroopassa) sisältää muun muassa pien- ja suurmyllyjen sekä muun valmistavan teollisuuden esittelyn. Selvityksen toteuttivat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Fennopromo Oy.

Teksti
Päivi Töyli