Vieraskynä

Neuvonta- ja koulutustyö kotimaan ja viennin asioissa jatkuu myös Ruokavirastossa

1.21TLukenut

Elintarvikealalla on paljon vaatimuksia ja olennaisimmat asiat saattavat joskus hukkua massaan. Olemme tehneet Elintarvikealan pk-yritysten neuvonta ja vientiosaamisen parantaminen -hankkeessa nyt muutaman vuoden töitä sen eteen, että yrittäjät saisivat tarvitsemansa tiedon aiempaa mutkattomammin.

Toimintatapamme on selkeä: teemme helppokäyttöistä materiaalia yrityksille ja valvojille – esimerkkeinä tästä opas ravintolan perustamiseen ja maakohtaisten vientivaatimusten koonti nettisivuillemme. Koulutamme niin kasvokkain kuin verkossakin, tästä esimerkkinä olkoon verkkokurssit pakkausmerkinnöistä ja viennin pelisäännöistä. Annamme myös yrityskohtaista vientineuvontaa.

Nettisivujemme lisäksi meidät löytää Twitteristä @Oivaruoka ja @Export_team. Lisäksi helmikuussa ensimmäistä kertaa julkaistu Ruokaketjun uutiskirje kokoaa yhteen uutiset elintarviketurvallisuudesta, viennistä ja muista ruokaketjun aiheista.

Työlle on ollut tilausta

Pk-hankkeemme on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista (Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun). Pk-hanke toteutettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa vuosina 2016–2018 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Frisky & Anjoy Oy selvitti pk-hankkeen vaikuttavuutta viime syksynä. Arvioinnin lopputuloksena todettiin, että pk-hankkeen toimille on ollut tarvetta. Arvioijat suosittelivat hankkeen toiminnan jatkamista myös vuoden 2019 alussa toimintansa aloittaneessa Ruokavirastossa.

”Käytännössä tämä tarkoittaa kehittämishankkeissa synnytettyjen toimintamallien juurruttamista uuteen virastoon pysyviksi tehtäviksi sekä näiden toimintojen riittävää resursointia”, arvioinnissa todetaan.

Tähän me todella tähtäämme. Siksi neuvonta- ja koulutustoimintaa kehitetään ja jalkautetaan osaksi Ruokaviraston perustoimintaa maa- ja metsätalousministeriön erillisrahoituksella vielä vuoden 2019 ajan. Ilokseni voin todeta, että uusia työtapoja on jo otettu laajasti meillä käyttöön.

Suuret kiitokset toiminnassamme mukana olleille, palautetta antaneille ja meitä eteenpäin auttaneille. Olettehan yhteydessä myös jatkossa!

Saara Lönnroth, Ruokaviraston vientijaosto

PS. Järjestämme jo perinteeksi muodostuneen elintarvikealan vientivalmennuspäivän yhdessä Food from Finland -ohjelman kanssa 4.4.2019 – tervetuloa mukaan!