Uutiset

Tervehdys hankintalähettiläältä

982Lukenut

Aloitin tammikuussa maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolla ”hankintalähettiläänä” tehtävänäni edistää julkisten elintarvike- ja ateriapalveluhankintojen vastuullisuutta kuluvan vuoden aikana.

Tulin tehtävään Vantista eli Vantaan tilapalvelut Oy:stä, jossa toimin ateriapalvelun suunnittelijana sekä ravitsemus- ja hankinta-asiantuntijan tehtävissä mm. elintarvikehankinnoissa. Syntyjuureni ovat Kainuussa ja Pohjois-Savossa, ukkini oli maanviljelijä ja mummoni pitokokki. Terveellinen ja vastuullisesti tuotettu ruoka on lähellä sydäntäni. Arvostan kotimaisia ja lähellä valmistettuja laadukkaita elintarvikkeita, joita pyrin valitsemaan lautaselle myös kotikeittiössä kahden kouluikäisen lapsen äitinä.

Työni tehtäväkenttä hankintalähettiläänä on laaja ja vaatii toimia usealla sektorilla. Tarkoitukseni on vierailla sekä yksittäisissä kunnissa että maakuntatilaisuuksissa eri puolilla Suomea, ja keskustella alan toimijoiden kanssa. Työ on vaikuttamista kunnan päättäjiin, hankintayksiköihin ja -renkaisiin sekä ateriapalveluihin vastuullisuuskriteerien käytöstä sekä lähiruoan huomioimisesta hankinnoissa. Yksi osa työtäni on periaatepäätöksen tunnettavuuden lisääminen sekä saada ruoka ja kestävät elintarvikehankinnat osaksi kuntastrategiaa ja pitkän tähtäimen suunnittelua. Haluan rohkaista tuottajia tarjoamaan tuotteitaan suoraan paikalliselle ateriapalvelulle ja kehittämään tuotteitaan paremmin suurkeittiöön sopiviksi. Käyn myös vuoropuhelua tukkujen suuntaan vastuullisuudesta tukkujen toiminnassa sekä pientuottajien lähi- ja luomutuotteiden tarjonnan parantamisesta julkisiin keittiöihin.

Tavoitteeni on pyrkiä poistamaan kestävien hankintojen esteitä ja korvaaman ennakkoluulot oikealla tiedolla. Haluan jakaa hankintojen hyvät käytännöt ja onnistumiset, ”helmet”, jotta pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudelleen.

Tulen julkaisemaan vuoden aikana hankinta-aiheisia blogikirjoituksia mmm:n sivuilla ja twitteristä minut löytää @hankintalahetti -tunnuksella.

Kutsukaa minut rohkeasti käymään kunnassanne, jos kaipaatte sparrausta ja keskustelua vastuullisista julkisista hankinnoista, ja esimerkiksi lähi- ja luomuruoan huomioimisesta hankinnoissa. Kertokaa teidän hankintojen onnistumisista ja hyvistä käytännöistä, niin laitetaan yhdessä hyvät ideat ja toimintatavat kiertämään!

Auli Väänänen, auli.vaananen@mmm.fi
Lisätietoja: https://mmm.fi/ruoka