Artikkelit

Kiinnostus pakastekuivaukseen käynnistänyt monipuolista kehittämistoimintaa Itä-Suomessa

Kuvassa Riikka Tervonen, Tervosen luomutila.
945Lukenut

Itä-Suomessa on käynnistynyt aktiivista elintarvike- ja luonnontuotealan kehittämistoimintaa pakastekuivauksen hyödyntämisessä jatkojalostusmenetelmänä.

ProYritys Pohjois-Karjala -hankkeen asiakaspyynnöstä alkanut ja yhteistyössä Pohjois-Savon ja Kainuun sisarhankkeiden sekä Kiteen elinkeinopalveluiden kanssa toteutettu pakastekuivausselvitys kesällä 2020 sysäsi liikkeelle aktiivista pienryhmätoimintaa Itä-Suomessa. Pakastekuivausinvestointia sekä -yritysryhmähanketta valmistelleiden ryhmien lisäksi koulutusyhteistyötä on tehty Riverian ELLI-hankkeen sekä KETI Oy:n ELOT -hankkeiden kanssa.

Koulutuksissa on keskitytty pakastekuivausprosessiin, päästy testaamaan erilaisia elintarvikkeita ja tutustumaan virtuaalisesti pakastuskuivausteknologiaan. Tiiviillä hankeyhteistyöllä pyritään tarjoamaan mahdollisimman monipuolinen näkökulma kehittämistoimiin sekä tarjoamaan yrittäjille laaja paketti aihepiiristä. Pakastekuivausinvestointia on viety eteenpäin myös pienryhmätoimintana. Sijoituskohteeksi on nousemassa Kiteen Puhoksen teollisuusalue. Teollisen luokan pakastekuivauslaitoksen investoinnin toteuttaminen vaatii tarkat suunnitelmat ja laskelmat. Tavoitteena on tarjota nyt Virossa rahtipakastekuivausta tekeville suomalaisille elintarvike- ja luonnontuotealan yrityksille kotimainen vaihtoehto.

Elintarvike- ja luonnontuotealan yritysryhmähankkeella tavoitteena uusia tuotteita

Pienryhmätoiminnan tuloksena on käynnistymässä yritysryhmähanke, jonka valmistelu aloitettiin Itä-Suomen MKN ProYritys Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala -hankkeilla loppuvuodesta 2020. Rahoituspäätöstä odottavan yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä mukana olevien yritysten osaamista pakastekuivattujen raaka-aineiden tuotteistamisessa ja jatkojalostamisessa. Lisäksi tavoitteena on jalostusastetta lisäämällä saa markkinoille uusia tuotteita sekä tutustua myös vientimahdollisuuksiin. Poikkeuksellinen korona-aika toi digitaaliset työkalut yritysryhmähankkeen laaja-alaiseen valmisteluun ja mahdollisti etäkokoustamisen myötä yrittäjien osallistuminen ympäri Suomea.

– Hankkeen valmistelusta jäi hyvä kokemus, porukka tiivistyi lopulta hyvin samanmielisiin yrityksiin, joten yhteistyö sujuu jatkossa varmasti ilman suurempia ongelmia. Koimme, että saimme hankkeen sisällöksi itsellemme hyödyksi olevia asioita, joista muutkin saavat samalla tavalla paljon apua ja ideoita ja tämähän hankkeen tarkoitus onkin, toteaa hankkeessa mukana oleva Riikka Tervonen Tervosen Luomutilalta. Pakastekuivauksen mahdollisuuksiin jatkojalostusmenetelmänä on yritysryhmähankkeessa perehtymässä kuusi yritystä Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Jyväskylästä ja Porvoosta.

Kuvassa Gunnel Englund, Smeds -tila.

Pakastekuivauksen jatkojalostushyödyt ovat hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä hyvin tiedossa. Menetelmä mahdollistaa erinomaisesti tuotteen maun, tuoksun ja ravintoaineiden säilyvyyden ja kiinnostaa yrityksiä laajojen käyttömahdollisuuksien vuoksi. Menetelmän avulla tuotteen säilyvyys ja logistiikkaprosessit muuttuvat oleellisesti. Yritysryhmähankkeen yhteiset toimenpiteet sisältävät koulutusta pakkauksiin, tuotekehitykseen, brändäykseen sekä markkinointiin liittyvissä asiakokonaisuuksissa.Yritysryhmähankkeeseen osallistuva Smedsin tilaa Porvoon saaristossa viljelevä Gunnel Englund näkee, että pakastekuivausmenetelmä antaa uusia mahdollisuuksia marjan- ja hedelmänviljelijöille.

– Pakastekuivatut tuotteet ovat tulevaisuuden tähtituotteita, jotka vastaavat tämän hetken trendeihin, Gunnel lisää.

Kirjoittaja
Jaana Puhakka, MKN Itä-Suomi


ProYritys Pohjois-Karjala, -Pohjois-Savo ja -Kainuu II -hankkeiden tavoitteena on aktivoida maaseudun yritystoiminnan käynnistämistä ja kehittämistä erilaisin liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyvin neuvontapalveluiden avulla. Yritystoimintaa kehitetään mm. yritysryhmähankkeilla tai muilla yritystukirahoituksilla.

Hankkeita hallinnoi MKN Itä-Suomi ja niitä rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020.