Vieraskynä

Energiaa ruokasektorille

464Lukenut

Energiatehokkuuden merkitys ja uusiutuvan energian käyttö yleistyvät myös elintarvikealan yrityksissä. Energiatehokkuutta kehittämällä vähennetään alan ilmastovaikutuksia sekä lisätään kustannustehokkuutta. Elintarviketeollisuudessa energiatehokkuustoimet liittyvät usein esimerkiksi tuotannon lämmitys- ja jäädytysprosesseihin. Hukkalämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen.

Elintarvikealalta löytyy hyviä esimerkkejä monipuolisista ja innovatiivista ratkaisuista. Kannattaa tutustua esimerkiksi Jokioisten Leipä Oy:n monipuolisiin energiaratkaisuihin aurinkovoimasta maalämpöön ja biokaasuun.

Energiainvestointeja ohjaa ilmastonmuutoksen hillintä

Kestävä kehitys ja ekologisuus kiinnostaa elintarvikealan yrityksiä ja panostaminen uusiutuvaan energiaan sekä energiatehokkuuteen on nähtävissä laajasti elintarvikealalla. Energia-asioihin liittyvät toimet ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta nousivat esiin sekä TEM:n toimialaraportissa “Elintärkeä, monimuotoinen elintarvikeala” että Jyväskylän ammattikorkeakoulun “Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2020” -selvityksessä.

Edistykselliset energiaratkaisut ja energiatehokkuuteen liittyvät toimet otetaan huomioon yritysten investoinneissa ja toiminnan kehittämisessä. Ilmastonmuutoksen hillintä ohjaa yrityksien energiainvestointeja. Elintarvikealan yritykset valitsevat edellä mainitun raportin ja selvityksen mukaan energiantuotantoon fossiilisten vaihtoehtojen sijaan aurinkoenergiaa, maalämpöä tai hakelämpöä.

Maalämpö ja aurinko

Monissa kohteissa maalämpö tarjoaa mahdollisuuden lämmittää ja viilentää tarpeen mukaan. Aurinkoenergian hyödyntäminen on useissa kohteissa taloudellisesti kannattavaa ja samalla se voi tukea yrityksen markkinointia sekä kertoa asiakkaille näkyvästi yrityksen arvoista.

Biokaasu

Biokaasu elää vahvaa nousukautta. Elintarvikealan yrityksissä syntyy usein jätettä, joka on mainiota raaka-ainetta biokaasulaitokselle. Biokaasulaitosprojekti yhden yrityksen jätteisiin ja käyttöön ei usein ole taloudellisesti kannattavaa, mutta useamman yrityksen tai toimijan kokonaisuutena kannattavuus alkaa löytyä. Biokaasun 25 %:in investointituki yrityksille myös osaltaan helpottaa päätösten tekoa. Biokaasun käyttömahdollisuudet ovat moninaiset uuneista ajoneuvoihin.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden huomioiminen näkyy elintarvikealan yrityksissä. Toimialaraportin ja toimintaympäristöselvityksen mukaan elintarvikealan yrityksien uusissa laitehankinnoissa huomioidaan esimerkiksi pakastamon koneiden ympäristöystävällisyys sekä kunnossapidon merkitys. Elintarviketeollisuudessa energiatehokkuustoimet liittyvät usein tuotannon lämmitys- ja jäädytysprosesseihin. Lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Tehostamistoimenpiteet voivat liittyä tuotantolaitoksissa myös esimerkiksi valaistuksen, nosto-ovien toiminnan tai hanojen virtaaman uudelleensäätöihin. Energiatehokkuutta kehittämällä vähennetään alan ilmastovaikutuksia sekä lisätään kustannustehokkuutta. Toimintaympäristöselvitykseen vastanneista yrityksistä 70 %:a aikoo panostaa energian säästämiseen tulevaisuudessa.

Tule kuulemaan lisää ruokasektorin energiaratkaisuista

Suunta elintarvikealalla on oikea: panostus energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan voi tuoda yritykselle taloudellisia säästöjä. Tuotteiden tai palvelujen hiilijalanjäljen pienemisen merkitystä yrityksen markkinoinnissa ei myöskään kannata vähätellä. Tulevana syksynä järjestämme yhdessä Ruokasektorin koordinaatiohankkeen kanssa tilaisuuden, jossa pureudumme energiateemoihin tarkemmin. Kuullaan silloin lisää!

Kirjoittaja
Esa Merivalli, AF-Innova, Maaseudun energiayrittäjyys -hanke

Maaseudun energiayrittäjyys -koordinaatiohanketta toteutetaan yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa;
ProAgria Länsi-Suomi, Bioenergia ry ja ProAgria Keskusten Liitto
www.energiayrittäjyys.fi