Artikkelit

Ammattikeittiöiden ruokahävikin vähentämismahdollisuuksia arvioidaan Pohjois-Pohjanmaalla

1.36TLukenut

Luonnonvarakeskuksen ja Maaseudun Sivistysliiton yhteistyössä toteuttamassa Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta -hankkeessa aktivoidaan Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun toimijoita pohtimaan synnyttämäänsä ylijäämäelintarvikkeiden määrää ja tarkastellaan mahdollisuuksia luoda sen pohjalle uutta liiketoimintaa tai muita ruokahävikin jakelukanavia. Maaseuturahaston Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta rahoittaman hankkeen tavoitteena on, että hävikin määrä vähenisi 30 % mukana olevien toimijoiden keskuudessa.

Osana hanketta toteutettiin viikon mittaisia hävikinmittausjaksoja 11 ammattikeittiössä eri puolilla maakuntaa syksyllä 2017. Mukana oli sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Mittausjaksojen tarkoituksena oli selvittää hävikin perustaso vertaamalla valmistettujen ruokien määriä punnitun keittiö-, tarjoilu- ja lautastähteen määrään. Alustavien tulosten perusteella ruokahävikin määrissä on isojakin eroja jopa saman kunnan eri koulukeittiöiden välillä.

Tuloksia käydään läpi keittiöiden kanssa kevään 2018 aikana ja samalla sovitaan, mitä toimenpiteitä ne kokeilevat hävikin vähentämiseksi. Käytännössä ravitsemuspalveluiden henkilökuntaa tiedotetaan heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan, pohditaan tarjoilutähteen elintarvikekäytön mahdollisuuksia sekä esimerkiksi reseptiikan vaikutuksia. Lisäksi ravitsemuspalveluiden asiakkaita tiedotetaan ruokahävikin määristä ja mahdollisuuksista vaikuttaa syntyvän ruokajätteen määrään erityisesti lautastähteen näkökulmasta. Kampanjoinnin jälkeen toteutetaan toinen mittausjakso.

Hanke järjesti marraskuussa 2017 myös työpajan, missä esiteltiin hävikkimittausten alustavia tuloksia sekä kuultiin Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajien kertomana ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntämisen lainsäädännöllisistä viitekehyksistä. Osallistujat pääsivät myös pohtimaan pienryhmissä sopivia hävikinvähentämiskeinoja esimerkkikeittiöissä sekä jakoivat toisilleen omia, hyviksi kokemiaan käytäntöjä.

Hankkeessa saadun tiedon pohjalta laaditaan Ruokahävikki-opas, jossa esitellään erilaisia toimintamalleja ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntämisestä. Oppaaseen laaditaan osiot ravitsemuspalveluille, kaupoille ja niiden asiakkaille.

Hankkeen toimintaa ja tapahtumia voi seurata hankkeen Facebook-sivulla: www.facebook.com/Ylijäämäelintarvikkeiden-hyödyntäminen-osana-kiertotaloutta-YLIKE-hanke-662031774006780/

Lisätietoja
Kirsi Korhonen, Luonnonvarakeskus
kirsi.korhonen@luke.fi