Maakunnista

Aktiivista elintarvikealan kehitystyötä Lapin maakunnassa

424Lukenut

Viimeisen parin vuoden aikana elintarvike- ja luonnontuotealalla Lapissa on tapahtunut paljon. Kehitystyötä on tehty niin paikallisen tuotannon tukemiseksi kuin koulutuksen uudistamiseksi ja TKI-puolen viestinnän parantamiseksikin.

Neuvontaa maaseutualueiden yrityksille

Kuten muuallakin Suomessa, koronan aiheuttaman kriisin ja matkailun vähenemisen seurauksena Lapin alueen pienet yritykset ovat olleet viimeisten vuosien aikana ahdingossa. Akuuttiin tarpeeseen on pyritty vastaamaan, tarjoamalla maksutonta kriisineuvontaa maaseutualueiden mikro- ja pk-yrityksille.

Neuvonnassa tavoitteena on ollut yritysten nykytilanteen tunnistaminen, tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden määritteleminen sekä tarvittaessa tiedon tarjoaminen erilaisista rahoitusinstrumenteista. Näiden toimenpiteiden avulla yrittäjille on voitu tuoda konkreettisia työvälineitä koronakriisistä selviytymiseksi.

Lähiruoan markkinointia

Lappilaista tuotantoa on tuettu muun muassa erilaisten tapahtumien avulla. Lähiruokapäivään liittyvät sadonkorjuuajan markkinatapahtumat sekä joulu- ja kevätmarkkinat ympäri Lappia ovat tarjonneet yrittäjille mahdollisuuksia tulla myymään omia tuotteitaan sekä palveluitaan. Lapissa tullaan järjestämään myös Artesaaniruoan SM-kisat vuonna 2023.

Tapahtumien lisäksi Lapissa on tehty REKO- ja Tilalta.fi-myyntialustojen aktiivista markkinointia viime loppu vuodesta saakka käynnissä olleen Facebook-markkinointikampanjan avulla. Kampanjassa on nostettu esiin lähituottajien laajaa tuotevalikoimaa sekä REKO- ja Tilalta.fi-alustojen toimintaa. Tähän mennessä mainoskampanja on saanut hyvää palautetta ja Rovaniemen REKO-ryhmän sekä Tilalta.fi -sivun seuraajamäärät ovat lähteneet hyvään kasvuun.

Elintarvikealan viestinnän kehittäminen

Jo pidemmän aikaa elintarvike- ja luonnontuotealan hankekentällä on ollut tarvetta viestinnän ja tiedonkulun kehittämiseen eri toimijoiden ja organisaatioiden välillä. Viime vuoden maaliskuusta lähtien hanketoimijoille onkin järjestetty säännöllisesti yhteisiä etätapaamisia, jotka tarjoavat mahdollisuuden ajankohtaisten kuulumisten vaihtoon ja verkostoitumiseen.

Samoin Lapin elintarviketalon nettisivu uudistettiin täysin viime syksyn aikana ja se palvelee nyt hankkeiden keskitettynä viestintäkanavana. Sivustolta löytyy muun muassa ajantasainen hankeluettelo sekä hankkeiden yhteinen tapahtumakalenteri ja materiaalipankki. Näiden lisäksi sivustolta saa apua ja vinkkejä elintarvikeyrityksen perustamisen ja toiminnan tueksi.

Uusia tuulia agrologikoulutuksessa

Lapin ammattikorkeakoulu on uudistanut agrologikoulutusta, joka muuttuu monimuotokoulutukseksi syksyn 2022 ryhmästä alkaen. Koulutuksessa painotetaan aiempaa selkeämmin Lapille tärkeää luonnontuotealaa. Raaka-aineiden käsittelyä voidaan aiempaa paremmin kouluttaa valmistuvan biolaboratorion ja tuotekehityskeittiön myötä. Uudet tilat mahdollistavat myös yritysyhteistyön laajentamisen ja TKI-opetus yhteistyön syventämisen. Myös riista ja kaupallinen kalatalous on huomioitu agrologien uudessa opintosuunnitelmassa.

Lähiruokatekoja Lapin kunnissa

Lapin kunnissa on tehty tärkeää työtä lähiruoan käytön lisäämiseksi keskuskeittiöissä ja esimerkiksi Sodankylän kunnassa lähiruoan käyttöaste on jo 33 prosenttia. Myös Tervolan kunta haluaa käyttää keskuskeittiöissään enemmän paikallisia raaka-aineita. Päätös perustuu sekä voimassa olevaan Lapin elintarvikeohjelmaan että Lapin maaseutuohjelmaan.

Yhtenä uhkakuvana lähiruoan käytölle on ensi tammikuussa voimaantuleva SOTE, joka tulee jakamaan tukipalvelut: maakunnallinen sote ja kunnalliset toimijat eivät voi käydä enää keskenään kauppaa. Uhkana on, että uudistuksen myötä lähiruoan tilalle tuodaan kustannustehokkuutta haettaessa ulkomaalaisia, pitkälle valmistettuja aterioita.

Maaseutualueiden elinvoimaisuuden näkökulmasta lähiruoan korkea käyttöaste olisi kuitenkin tärkeää varmistaa myös tulevaisuudessa. Lapissa onkin juuri käynnistynyt Luonnonvarakeskuksen hallinnoima tiedonvälityshanke, jonka kautta kuntia informoidaan SOTE:n synnyttämän tilanteen vaatimista toimenpiteistä ruokapalveluiden osalta.

Kirjoittajat
Henna Kukkonen ja Marru Kraft
Yhteistyöllä tulevaisuuteen – maaseutuyrittäjän selviytymispaketti -hanke
Tulevaisuuden biotalous
Lapin ammattikorkeakoulu

Kuvat: Lapin ammattikorkeakoulu