Vieraskynä

Verkkopalveluista apua luonnontuotealan haasteisiin

1.16TLukenut

Luonnontuoteala on vahvassa kasvussa. Kysynnän tuomaan nosteeseen vastataan yritysten ja tuotantoketjun muiden toimijoiden lisääntyvän yhteistyön avulla. Markkinoihin päästään tarttumaan raaka-aineitten saatavuutta parantamalla, lisäarvotekijöitä hyödyntämällä ja tuotekehityksen innovatiivisuudella. Uusilla verkkopalveluilla tuetaan tätä kehitystä.

Luonnontuotteitamme arvostetaan maailmalla korkean laadun takia. Yhä useammin luonnontuotteita kysytään myös luomuna. Laajat luomusertifioidut keruualueet ovat vahvuutenamme. Valitettavasti tavoitteet luomukeruualueiden laajentamisesta myös Etelä-Suomessa eivät ole hetkeen toteutumassa. Luomukeruusäännösten uustarkastelun jälkeen luomupinta-ala itseasiassa onkin pienenemässä Pohjois-Suomessa miljoonilla hehtaareilla jo tänä satokautena.

Ponnisteluja luomuluonnontuotteiden saatavuuden parantamiseksi kuitenkin jatketaan. Suomen Metsäkeskus ryhtyi MMM:n toimeksiannosta valmistelemaan sähköistä palvelua helpottamaan luomukeruualueiden muodostumista. Osana Metsään.fi -palvelua metsänomistaja voi jatkossa ilmaista suostumuksensa ja sitoumuksensa siihen, että hänen metsänsä liitetään luomusertifioituun keruualueeseen. Toivotaan järjestelmälle käyttäjiä.

Digitalisaatio yltämässä keruutoimintaan

Luonnontuotteiden poimijakoulutuksia suorittaneille on ollut aikanaan olemassa rekisteri ja jaettavat paperiset kortit, mutta järjestelmän ylläpito on hiipunut. Tietoja koulutetuista ei ole saatavissa, jolloin raaka-aineiden ostajatkaan eivät heitä tavoita. Kerääjäkorttia osoituksena lajintunnistuksen, laatukriteerien, kestävän keruun ja esikäsittelyn osaamisesta pidetään kuitenkin alan jalostavissa yrityksissä tarpeellisena. Raaka-aineiden laadun varmistamisessa tarvitaan koko alkutuotantoketjun osaamista.

Koulutettujen kerääjien kokoamiseksi ja tavoittamiseksi on ryhdytty rakentamaan verkkopohjaista kerääjärekisteriä. Työstä vastaa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, ja tekemistä rahoittaa MMM. Sähköisen järjestelmän avulla hallitaan raaka-aineiden toimitusketjua, lisätään toimijoiden yhteistyötä ja varmistetaan laadukkaan raaka-aineen saatavuus yritysten tarpeisiin.

Verkkopalvelun kautta kerääjä voi esittää pätevyytensä, nähdä listaukset raaka-aineiden ostajista ja kysytyistä raaka-aineista, ilmoittautua kerääjäksi sekä päivittää osaamistaan. Ostavien yritysten on puolestaan mahdollista olla raaka-ainetarpeissa yhteydessä ketjun eri toimijoihin ja hakea rekisteristä aktiivisia kerääjiä. Järjestelmä myös auttaa kokoamaan keruutoimintaa yhteen riittävän suurien toimituserien aikaansaamiseksi.

 

 

 

 

 

 

 

Juha Rutanen
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti