Vieraskynä

Opas vastuullisten ruokapalveluiden hankintaan – väline kestävämpien valintojen tekoon

470Lukenut

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas julkaistiin 1.12. järjestettävässä verkkotilaisuudessa. Hankintaoppaan taustalla on ollut tarve kehittää ruokapalveluiden järjestämistä ja hankintaa entistä vastuullisemmiksi, laadukkaammiksi ja vastaamaan paremmin tarpeita. Lisäksi halutaan tuoda esille ruokapalveluiden ja niiden tarjoaman ruoan merkitys ja vaikuttavuus esimerkiksi kuntastrategian sekä kestävyys- ja ravitsemustavoitteiden toteuttamisessa.

Opas on laatuaan ensimmäinen ja toteuttaa kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitetta kestävistä ja vastuullisista ruokapalvelu- ja elintarvikehankinnoista. Vastuullisesti toteutetut julkiset ruokapalvelut vahvistavat myös huoltovarmuutta ja omavaraisuustavoitetta. Tämän merkitys on tiedostettu Suomessa entistä paremmin korona-aikana.

Hankintaoppaan esimerkit, malliasiakirjat ja tarkistuslistat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksista kehittää ruokapalveluita entistä vastuullisemmaksi ja toimivammaksi omana tai in-house-toimintana, tai kilpailutettuina ostopalveluina eri toimintaympäristöissä.

Oppaasta saa apua ruokapalvelun palvelukuvauksen ja hankinnassa tarvittavien asiakirjojen laatimiseen, ruokapalvelun pisteytettävien ja vähimmäislaatuvaatimusten määrittelyyn, ja kuinka asetettuja vaatimuksia tulee seurata. Oppaassa annetaan esimerkkejä ruokapalveluiden aterioiden ja niiden raaka-aineiden vastuullisuus- ja laatuvaatimuksista, ja kuinka ne voi kirjata ruokapalvelun palvelukuvaukseen ja muihin asiakirjoihin.

Lisäksi ohjeistetaan, kuinka maukkaat ja ravitsemuksellisesti täysipainoiset ateriat järjestetään eri toimintaympäristöissä, myös vaativassa ympärivuorokautisessa hoidossa. Vajaaravitsemus on meillä Suomessakin ikäihmisillä yleistä, ja laadukkailla, hyvin suunnitelluilla ruokapalveluilla sitä pystytään ehkäisemään. Lasten ja nuorten hyvä ravitsemus tukee puolestaan kasvua ja oppimista sekä päiväkodissa, koulussa ja harrastustoiminnassa jaksamista.

Oppaan ruokapalveluiden hankintaan on laatinut nimetty asiantuntijaryhmä, ja työhön on osallistunut suuri joukko alan asiantuntijoita matkan varrella järjestetyissä työpajoissa ja keskusteluissa. Julkaisun ovat tuottaneet maa- ja metsätalousministeriö sekä EkoCentria yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa.

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas on suunnattu päättäjille, julkisten ruokapalveluiden järjestäjille, ruokapalveluista ja niiden hankinnasta vastaaville sekä ruokapalveluiden ja julkisten hankintojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Toivon, että opas auttaa vakuuttamaan kuntapäättäjät ja tulevat hyvinvointialueiden päättäjät elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen tärkeydestä ja vaikuttavuudesta kunnan aluetalouteen, kestävyystavoitteiden toteutumiseen sekä kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Uskon oppaasta olevan apua kehitettäessä ruokapalveluiden lautaselle entistä maistuvampia ja kestävämpiä aterioita kaikenikäisille aina vauvasta vaariin.

Auli Väänänen
erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriö

 

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas

Guiden för upphandling av ansvarsfulla måltidstjänster