Uutiset

Etsi Luomua: Luomutuotteiden löytämisen uusi aikakausi ammattikeittiöille ja luomutuottajille

71Lukenut

Kestävän ja terveellisen ruoan merkitys on korostunut viime vuosina, ja monilla on halu tehdä tietoisia valintoja ravinnon suhteen. Tämä onkin synnyttänyt tarpeen paremmalle ja helpommin saataville tulevalle luomutuotteiden hankintatavalle – myös ammattikeittiössä. Tässä tilanteessa astuu esiin Etsi Luomua -palvelu, valtakunnallinen ja julkinen luomuruokatuotteiden hakupalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden löytää luomuyrittäjiä ja heidän tuotteitaan vaivattomasti ammattikeittiöiden käyttöön.

Mikä tekee Etsi Luomua -palvelusta tärkeän?

Sen avulla ammattikeittiöt, ravintolat ja muut ruokapalvelut voivat löytää helposti luomutuotteita tarpeisiinsa ja luomutuottajat saavat näkyvyyttä tuotteilleen. Tämä edistää luomun käyttöä ja samalla tukee paikallisia tuottajia. Palvelun avulla on mahdollista lisätä luomutietoutta, yhteistyötä ja tuotekehitystä, mikä puolestaan edistää kestävää ruokajärjestelmää.

Palvelussa voi jakaa tietoa myös yrityksen konkreettisista mahdollisuuksista kehittää luomutarjontaa. On mahdollista kertoa esimerkiksi laitteistosta tai resursseista, jotka mahdollistavat tarvittaessa luomutarjonnan kehittämisen.

Missä tarve Etsi Luomua -palvelulle sai alkunsa?

Sen juuret juontavat Luomutetaan ruokapalvelut (LuRu) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda konkreettinen malli ruokapalveluille luomun käytön lisäämiseksi 25 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Hanke on laaja-alainen; mukana on 11 pilottiruokapalvelua sekä koko ruokaketju. Hankkeen tavoitteena on lisätä luomutietoutta, yhteistyötä, tuotekehitystä ja saatavuutta. LuRu-hankkeessa huomioidaan myös Luomu 2.0 -ohjelma, Ilmastoruokaohjelma, kansallinen hankintastrategia sekä kuntien omat strategiset vastuullisuusohjelmat ja -tavoitteet.

Etsi Luomua -palvelun taustalla vaikuttavat tahot ovat Savon koulutuskuntayhtymä, Pro Luomu ry sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2024, ja rahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriö.

Etsi Luomua -palvelu avaa uuden aikakauden luomutuotteiden hankinnassa ja edistää samalla kestävää ruokakulttuuria. Ole siis osa tätä merkittävää muutosta kohti terveellisempää ja kestävämpää ruokajärjestelmää – tervetuloa käyttämään Etsi Luomua -palvelua! Rekisteröityminen on helppoa ja nopeaa.

Teksti
Luomutetaan ruokapalvelut -hanke