Maakunnista

Matregion Nyland – Ruokamaakunta Uusimaa

1.25TLukenut

Vad är typisk och unik gastronomi för regionen i mitten av norra Franrike vars huvudstad är Reims? Är det getost? Är det lufttorkad skinka? Är det ett bakverk? Nej, det är naturligtvis Champagne. Drycken som vida överstigit regionens ryktbarhet. Alla vet vad Champagne är men få kan rita in regionen på kartan. Champagne är världens mest välkända region som få vet om.

Detta är ett exempel på vad unikitet och kvalitet kan medföra för ett område och dess premiumprodukt. Matregion Nyland – Ruokamaakunta Uusimaa projektet, som startade i augusti 2018, ska arbeta fram en strategi som kan bidra till att Nyland kan växa och profilera sig som en gastronomisk region både i Finland och internationellt. Den nyss utkomna rapporten av Reijo Karhinen förstärker också tanken på att öka förädlingsgraden och innovationerna inom livsmedelssektorn. Projektet arbetar utgående från fyra fokusområden eller ”tallrikar”.

1. Den offentliga tallriken Skolmat, äldremat och offentlig förtäring av alla de slag ingår här. Inte minst skolmaten är ständigt på tapeten i alla kommuner flera gånger i året. Jag har under hösten stött på minst fem kommunala kostchefer vars budskap är att de inte kan köpa lokala, närproducerade rotsaker eftersom de inte kan få dem färdigt tvättade, skalade och t.o.m. tärnade i en plastpåse. Detta eftersom de uppfattar att hygienlagarna förbjuder det. Så är inte fallet. Dessutom uppfattar många, både kostchef-
er och producenter att hela kommunens inköp måste upp
handlas i bulk för hela året mer eller mindre på en gång. Här finns stora kunskapsluckor att fylla och pilotprojekt att inspireras av i många kommuner.

2. Turisttallriken. Här finns ett stort behov av en små-
skalig grossist för alla små och medelstora mathantverkare och producenter av premiumprodukter. Detta främst för fine dining-restaurangernas behov i huvudstadsregionen, men också för en bredare krets inte minst för catering och offentlig representation. Konceptet Ät som en Kung för Kungsvägens alla turistföretag kan bli ett viktigt samlande namn, kanske främst utanför huvudstadsregionen. En tanke och önskan är t.ex. att huvudstadsregionens HoReCa företag kunde enas kring ett gemensamt, nytt, nyländskt varumärke för att tydligt ange vad som är helt nyländskt på deras menyer.

3. Exporttallriken Vad kan enkelt exporteras? Spannmål? Ja, men låt oss öka förädlingsgraden och exportera t.ex. knäckebröd, fryst bake-off bröd, havreinnovationer, drycker… kött? Inte så lätt men vi kan exportera renskav, viltskav, viltfond, ost. Absolut, ta Aostaregionens Fontina som exempel. Nya innovationer och förädling är en nyckel till framgång på exportmarknaden.

4. Nylänningens tallrik Här har naturligtvis REKO redan en nyckelställning. Självklart kan man begära att detaljhandeln ska göra mer för att lyfta fram lokal produktion, låt oss hoppas att sånt också sker.
Genom alla tallrikar går hållbarhet som en röd tråd. Vi kan inte fortsätta med den fossilberoende verksamhet vi idag driver. Cityodling i vertikala torn med LED-belysning kan säkert producera färska kryddväxter för några restauranger i storstäderna, men det som har gett människan mat i tusentals år är en frisk matjord, regn och sol i ett naturligt kretslopp.

Sam Pettersson
Projektipäällikkö Ruokamaakunta Uusimaa
samuel.pettersson@novia.fi

Hankkeen facebook