Uutiset

Kevään 2020 REKO-tuottajakyselyn tuloksia

1.05TLukenut

Maalis-huhtikuussa 2020 toteutettiin REKO-tuottajakysely Ahlmanin hallinnoiman Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -hankkeen toimesta. Kyselyyn vastasi 120 REKO-renkaissa myyvää alkutuottajaa tai elintarvikejalostajaa. Kyselyllä haluttiin selvittää muun muassa myynnin määrää, jakeluun käytettyä aikaa sekä siihen liittyviä kustannuksia, REKO-myynnin osuutta muusta liikevaihdosta, ja toki myös annettiin mahdollisuus antaa vapaita kommentteja REKO-toimintaan liittyen.

Kyselyn tulokset ovat suuntaa antavia, joten pitkälle menevien johtopäätösten osalta kannattaa noudattaa varovaisuutta. Eniten vastauksia saatiin Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta.

Vastaajien yhteenlaskettu REKO-myynti on arviolta 1,3 m€ vuodessa ja koko liikevaihdosta REKO-myynnin osuus on keskimäärin 26,5 %. Toki REKO-renkaissa toimivien yritysten myyntimäärissä on suurta hajontaa. Osalle myyjistä REKO on paras mahdollinen kanava, johon lisäarvoa tuovat sosiaalisuus, suorat kontaktit, keveys, maksuttomuus ja ennakkomyynti.

Kriittistä palautetta annettiin muun muassa renkaiden järjestäytymättömyydestä ja ylläpitäjien vaihtelevista toimintatavoista. Pienemmillä ja aloittelevilla myyjillä kuluu jakelukustannuksiin 73-85 % myyntitulosta, ja osa tämän ryhmän myyjistä pitääkin toimintaa siitä syystä kannattamattomana.

Tarkemmin kyselyn tuloksia esitellään pdf:ssä.

Lisätietoja
Antti Luomala, Ahlman, antti.luomala@ahlman.fi

Teksti
Päivi Töyli