Uutiset

Vastuullisuuskriteerien käyttö kuntahankinnoissa

1.12TLukenut

Valtaosa toimijoista käyttää julkisten elintarvikehankintojen kilpailutuksessa ravitsemukseen liittyviä vastuullisuuskriteereitä, kertoo Motivan tuore kyselytutkimus. Myös eläinten hyvinvointikriteerejä osataan painottaa hankinnoissa. Tämä vaikuttaa esimerkiksi kyselyn perusteella todettuun broilerin kotimaisuusasteen nousuun.

Kyselyssä kartoitettiin ympäristöön, eläinten hyvinvointiin, ravitsemukseen sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvien vastuullisuuskriteerien käyttöä julkisten keittiöiden hankinnoissa. Lisäksi selvitettiin ravitsemussuositusten toteuttamista kuntien tai ruokapalveluiden hankintapäätöksissä. Mukana oli myös kysymyksiä lähi- ja luomuruoan osuuksista ruokapalveluissa ja kuntien strategioissa sekä kysymyksiä ruokahävikin seurannasta.

Vastuullisuuskriteereistä yleisimmin käytettiin ravitsemuslaadun kriteereitä. Muista vastuullisuuden ulottuvuuksista eläinten hyvinvointiin liittyvät kriteerit nousivat selvästi sosiaalisen vastuullisuuden ja ympäristökriteerien käytön edelle. Kyselyn perusteella markkinavuoropuhelu elintarvikkeiden vastuullisuudesta ei ole vielä kovin yleistä.

– Kunnat ovat heräämässä, mutta parempaan on pystyttävä. Periaatepäätös vastuullisista ruokahankinnoista on osoittautunut toimivaksi työkaluksi, mutta yhä useamman kunnan tulisi ottaa vastuullisuuskriteerit käyttöön, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Tämän edistämiseksi olemmekin päättäneet palkata ministeriöön henkilön, joka voi täysin keskittyä vastuullisten hankintojen edistämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriöön sijoittuva erityisasiantuntija osallistuu ruokapoliittisen selonteon toimeenpanoon, ja hänen tehtävänään on suunnitella ja toteuttaa valtakunnallinen kiertue kestävistä elintarvikehankinnoista. Kiertueen tavoitteena on vaikuttaa kuntien elintarvike- ja ruokapalveluhankintoihin ja edistää kestävyyskriteerien käyttöönottoa.

Vastuullisuuskriteerien käyttö vaikuttaa kotimaisuusasteen nousuun

Broilerin kotimaisuusaste on noussut edelliseen kyselyyn verrattuna. Kotimaisuusaste meillä keskeisten sian- ja naudanlihan sekä maidon, perunan ja kananmunan osalta on pysynyt korkealla. Erityistä huomiota tulisi kyselyn tulosten perusteella kiinnittää kalan ja vihannesten kotimaisuusasteeseen.

Kasvisruoan tarjoaminen ruokalistoilla on kaksinkertaistunut edelliseen kyselyyn verrattaessa. Myös punaisen lihan käyttö on vähentynyt merkittävästi. Hävikin seuraaminen julkisissa ruokapalveluissa on selvästi yleistynyt.
Lisätietoja

Elina Ovaskainen, elina.ovaskainen@motiva.fi
Petri Koskela, petri.koskela@mmm.fi