Uutiset

Kotitarveviljelyssä yhdistyvät huvi ja hyöty

1.14TLukenut

Kotitarvetuotanto eli pienimuotoinen kasvien viljely ja eläinten kasvatus on monelle mielekäs harrastus. Viljelyharrastajia motivoi erityisesti tieto ruuan alkuperästä, mausta, laadusta ja puhtaudesta.

Kotitarveviljely kuuluu monen suomalaisen harrastuksiin. Seinäjoen yliopistokeskuksen toteuttamassa nettikyselyssä kävi ilmi, että kotitarveviljelyn harrastajia motivoi tieto ruuan alkuperästä, mausta, laadusta ja puhtaudesta. Myös luonnonmukaisuutta ja oman terveyden edistämistä pidettiin tulojen hankkimista tai ruokakulujen vähentämistä tärkeämpinä motivaatiotekijöinä. Kotitarvetuotanto nähdään mielekkäänä harrastuksena, jonka parissa näkee oman työnsä tuloksia, virkistyy ja mieliala kohenee. Samalla harrastaja oppii uutta ja pääsee seuraamaan kasvien ja eläinten kasvua.

Yrttien ja marjojen kasvatus kiinnostaa

Kyselyyn osallistui 623 vastaajaa ympäri Suomen. Heistä lähes kaikki (99 %) kertoivat kasvattavansa jotakin kasvikuntaan kuuluvaa. Suosituimpia kasveja olivat yrtit, marjat ja palkokasvit. Hieman yli kolmannella (36 %) vastanneista oli tuotantoeläimiä, pääasiassa kanoja. Kanien kasvatusta pidetään nousevana trendinä. Niitä pidetään sekä lihan että villan takia.

Kyselyyn vastanneista enemmistö (86 %) oli naisia. Iältään vastaajat olivat enimmäkseen työikäisiä, mutta ikähaitari ulottui teini-ikäisistä aina eläkeläisiin asti. Eläinten kasvatus keskittyy odotetusti keskusta- ja kerrostaloalueiden sijasta haja-asutusalueille ja kyliin.

Kotitarveviljely ja hyötyeläimet Suomessa ja kotitarvetuotantoon motivoivat tekijät. Linkki julkaisuun http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-634-6.

Teksti:
Johanna Monnonen